tisdag 1 december 2009

(En del) bögar får bli blodgivare.

Män som har sex med män får börja ge blod. Om det är mer än ett år sedan man hade sex med en annan man. Sist i den här bloggposten avslöjar jag att Socialstyrelsen egentligen varit emot det här förslaget.

Från Svenska Dagbladet.


Även män som har sex med män ska få lämna blod i framtiden, givet att det har gått minst ett år sedan det senaste samlaget. Socialstyrelsen har beslutat att häva det nuvarande totalförbudet för homo- och bisexuella män som blodgivare, rapporterar Sveriges Radios P 3 Nyheter.

De nya föreskrifterna börjar gälla från och med den 1 mars nästa år, bekräftar Monica Axelsson på Socialstyrelsen för TT.

Enligt det förslag som Socialstyrelsen skickade på remiss skulle män som har sex med män få vänta i minst ett halvår innan de kunde ge blod.

TT: Varför ändras karenstiden till ett år?

- Man kan säga att det var ett sätt att möta de synpunkter som lämnades in, säger Monica Axelsson.

Förslaget fick kritik från majoriteten av remissinstanserna i våras. Läkemedelsverket påpekade att om män som har sex med män tillåts donera plasma så kommer inte längre läkemedel som innehåller plasma
från svenska blodcentraler att godkännas för försäljning enligt gällande EU-direktiv.

- Som det ser ut i dag måste det kanske bli så att blodcentralerna har två linjer där de spärrar plasman från män som har sex med män så att den inte går vidare till industrin, säger Monica Axelsson.

Det tar visserligen en tid, några veckor efter smittotillfället, innan sexuellt överförda virus som hiv och hepatit visar sig i provsvaren. Men det är för den skull inte medicinskt motiverat att ha ett permanent förbud mot blodgivning från män som har sex med män, enligt Socialstyrelsen.Förslaget till nya regler får nog kritik från flera håll. Dels från HBT-engagerade som menar att det ännu är diskriminerande regler, dels från de som menar att förslaget orsakar risk för hiv-spridning på blodcentraler.

Jag har i flera år lobbat för att avskaffa nuvarande totalförbud mot att ge blod för män som har sex med män. Men jag konstaterar att det är flera aspekter som är viktiga i debatten. Jag resonerar så här.

1. Det är inte någon mänsklig rättighet att få ge blod. Däremot är det en rättighet för en patient som behöver friskt blod att få det.

Det här har gjort att jag, RFSL och och många homoengagerade har accepterat att det är olika regler för blodgivning för män som har sex med män jämfört med en del andra grupper av befolkningen. Säkerhetsaspekten måste vara viktigast. RFSL har på sin hemsida konstaterat att hiv enligt någon rapport är 146 gånger vanligare bland män som har sex med män än bland befolkningen i sin helhet. Givetvis är det ett möjligt argument för att ha olika regler för blodgivning.

2. Nuvarande totalförbud är vettlöst och förvärrar blodbristen på många blodcentraler.

Från början visste man inte hur hiv spreds. Men redan 1983 så verkade det som att det hade något med blod att göra, RFSL började därför det året att rekommendera män som har sex med män att inte ge blod till blodcentraler. Från 1985 så är det förbjudet för en man som haft sex med en annan man efter 1977 att ge blod.

Beslutet fattades när Sverige började få den värsta aidspaniken. Att det blev ett totalförbud då kan man nog inte klandra idag. Men därefter har situationen förändrats en hel del.

För det första är det många fler män som någon gång har testat sex med en annan man eftersom attityderna i samhället blivit mer liberala. Många unga män idag kanske testar att ha oralsex med någon killkompis och sedan aldrig igen har sex med någon man. Med nuvarande regler så blir de trots det förbjudna att ge blod resten av sina liv.

Allt blod testas på blodcentralerna och testerna är betydligt bättre idag än 1985. Problemet är att det dröjer några månader från att någon blivit smittad till att det är möjligt att via ett test konstatera smitta. Och blod är en vara som inte kan lagras mer än några månader. Det här har gjort att det har varit en del restriktioner för vilka som får ge blod.

Men det är blodbrist generellt i samhället. Det riskerar ibland patienters hälsa. Och att folk som är friska vill ge blod och göra något för en människa borde vara något som förtjänar en eloge, inte förbud. Därför måste reglerna vara sådana att de inte är för generella utan bara har medicinska syften.

Idag så är det förbjudet för en man resten av livet att ge blod även om han bara haft sex med en annan man en gång, det var för 20 år sedan och de hade oralsex med kondom. Det är helt absurt.

3. EU:s regler förbjuder inte medlemsländer i unionen att tillåta män som har sex med män att ge blod.

Tyvärr sprids det en del myter i blodgivningsdebatten. En sådan är att EU skulle förbjuda män som har sex med män att ge blod. Det är inte sant. Det som är en del av EU:s blodgivningspolicy är att länder får förbjuda vissa grupper att ge blod (en av de grupperna är män som har sex med män) men det är inte något krav.

Vi kan ju jämföra med heterosexuella män som har haft oskyddad sex med många kvinnor i Thailand eller något annat land där hiv är vanligt. En sådan man får ge blod i Sverige redan efter sex månader. Reglerna idag är inte logiska och konsekventa.

4. Flera länder i EU tillåter redan män som har sex med män att ge blod.

I EU tillåter Spanien, Italien och Polen män som har sex med män att ge blod. Andra länder i Europa som tillåter det är bl.a. Ryssland och Ukraina. Även några länder utanför Europa bl.a. Australien. Det är alltså inte något "experiment" som Sverige startar.

5. Socialstyrelsen har gjort noggranna utredningar innan man föreslagit förändringar av blodgivningsreglerna.

Socialstyrelsen startade en utredning av blodgivningsreglerna hösten 2006 och december 2007 lämnade myndigheten ett förslag om att en man som inte haft sex med en annan man de senaste 6 månaderna ska kunna bli blodgivare. Socialstyrelsens styrelse (med politiker från riksdagspartierna) höll med om det och rekommenderade den nya policyn. I januari 2008 avskaffades styrelsen och sedan dess är det Socialstyrelsens generaldirektör som har ansvaret.

Förslaget var på remiss våren 2009, en del remissinstanser var för förslaget medan andra var emot. Därefter har det varit förhandlingar eftersom Socialstyrelsen och Läkemedelsverket varit oeniga. Socialstyrelsen har varit för förslaget "efter sex månader" medan Läkemedelsverket velat behålla nuvarande totalförbud. Det här är nog egentligen en kompromiss.

Rikta därför inte kritiken mot Socialstyrelsen som verkligen jobbat för att avskaffa nuvarande regler utan mot de som varit engagerade emot det om ni är kritiska till att det blev ett år istället för sex månader som en man senast måste haft sex med för att bli blodgivare. Jag menar själv att det varit tillräckligt med sex månader.

Även om det här är en kompromiss kan det bli ett första steg emot liberalare regler senare.

Fler artiklar om blodgivningsreglerna.

DN SdsUppdatering 1

För den som är intresserad av vad partierna har för åsikter om blodgivningsreglerna vill jag först förtydliga att alla partier respekterar att det är Socialstyrelsen som avgör policyn.

Jag har granskat partierna när det gäller att avskaffa totalförbudet för män som har sex med män att bli blodgivare. Det handlar alltså inte om hur reglerna i detalj ska vara, det måste Socialstyrelsen avgöra. .

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för att avskaffa förbudet för män som har sex med män att bli blodgivare.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar "möjligen" och menat att det är Socialstyrelsen som ska avgöra blodgivningsreglerna.

Alla riksdagsdagspartiernas ungdomsförbund, även Kristdemokraternas ungdomförbund, är för att avskaffa förbudet för män som har sex med män att bli blodgivare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar