lördag 12 december 2009

Regeringens försening oacceptabel.

Dagens Nyheter har några intressanta artiklar om transsexuella som juridiskt byter kön.

Från en artikel.

En annan ny svensk studie från Lund med sextio deltagare visar också att nästan alla hade fått ett bättre liv fem år efter operationerna. Deras arbetssituation, relationer och sexliv hade förbättrats.

En annan artikel handlar om Kim Nygren.

Kim Nygren tycker inte att det är konstigt att fler och fler personer korrigerar sin könstillhörighet.

– Det handlar inte om att det blivit fler som vill göra det utan om att fler nu har kunskap om hur man gör. Det finns mycket mer information i dag och attityderna har förändrats, säger han.


En tredje artikel har som tema den juridiska situationen med nuvarande könstillhörighetslag.

Den psykiatriska behandlingen pågår under minst två år. Tre av fyra personer får klartecken av psykiatrin, sedan följer hormonbehandling och operationer. Kostnaderna för en könsbytes-operation är för en man till kvinna cirka 400.000 kronor och för en kvinna till man omkring 800.000 kr. Färre än tio personer per år opererar sig privat i Thailand.

Socialstyrelsens rättsliga råd prövar ansökan om ändring av könstillhörighet. Efter beslutet får den transsexuella byta förnamn och opererera underlivet. I dag måste den som korrigerar sitt könvara 18 år, ogift, steril och vara svensk medborgare.


Trots att könstillhörighetsutredningen lämnade sitt förslag våren 2007, för ca 2,5 år sedan har ännu inget hänt från den borgerliga regeringen och socialdepartementet. Ansvaret för det är givetvis främst socialminister Göran Hägglunds, men även m, c och fp har ett ansvar eftersom det regeringen gör, och inte gör, avgörs av regeringen kollektivt.

Tyvärr har Moderaterna och Kristdemokraterna som partier ännu inte några åsikter om en ny lag för juridiska könsbyten. Det är givetvis mycket negativt för de transexuella som idag har en svår situation p.g.a. en diskriminerande och föråldrad lag.

Fakta om könstillhörighetslagen och partiernas åsikter om några reformer för att förenkla för transsexuella.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen. m, kd, sd
Nej:

För att "byta kön" måste en person vara ogift. Motiveringen till det kravet var att samkönade par inte hade möjlighet att ingå äktenskap 1972. Sedan 1 maj 2009 har Sverige dock som bekant en könsneutral äktenskapslag vilket gör att det argumentet nu saknar betydelse. Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna i princip eniga om att riksdagen bör avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta. Många länder i Europa har inte den typen av krav.

2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen. m, kd, sd
Nej:

En person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön. Orsaken till det var att när riksdagen sa ja till könstillhörighetslagen 1972 trodde de att många transsexuella från andra länder annars skulle flytta till Sverige för att bli opererade vilket inte var tillåtet då i vissa länder. Idag har de flesta länder någon typ av lagreglering så det kravet menar många inte är aktuellt att ha kvar idag. För övrigt brukar det inte vara något medborgarskapskrav för sjukvård i Sverige. Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna i princip eniga om att riksdagen bör avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön i Sverige.

Sverige är ett av få länder i Europa som har medborgarskapskrav för juridiskt byte av kön. Tyskland har visserligen också ett sådant krav men deras policy är i praktiken att även tillåta utländska medborgare som bor i landet att juridiskt byta kön.

3. Tillåt transsexuella att spara könsceller så att de efter operationen kan bli biologiska föräldrar.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi
Möjligen. m, kd
Nej: sd

Enligt lagen om fastställelse av könstillhörighet måste en person vara steriliserad för att få juridiskt byta kön. Det beror på att riksdagen 1972 menade att personer som bytt kön inte bör ha barn. Idag ställer staten ett ultimatum till de som ska byta kön. Om de inte steriliserar sig får de inte juridiskt byta kön.

Könstillhörighetsutredningen föreslog ett slopande av kravet att en person måste vara steriliserad för att få byta kön men istället vill de införa ett krav att en person måste ha tagit bort sina könskörtlar d.v.s. testiklar respektive äggstockar för att få juridiskt byta kön. I praktiken är det alltså en skärpning av kravet.

Könstillhörighetsutredningen vill dock att transpersoner ska ha möjlighet att spara sina könsceller d.v.s. sperma och äggceller före operationen för att de efter operationen ska kunna bli föräldrar. Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna oeniga om det är rätt att tillåta transsexuella att spara könsceller.

Det är idag inte i lag förbjudet för transsexuella att spara sina könsceller före könsbytesoperationen. Socialstyrelsen tolkar dock könstillhörighetslagens sterilitetskrav så att det inte ska vara tillåtet för transsexuella att göra det. Andra grupper som av någon orsak riskerar bli sterila har möjlighet att spara sina könsceller. Några länder t.ex. Danmark, Storbritannien och Spanien tillåter transsexuella att spara sina könsceller för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar