torsdag 17 december 2009

Debatt i riksdagen om transpersoner och hetslagen.

Kanske det startar en utredning om transpersoner och hetslagen 2010. När riksdagen igår röstade om reformen blev det dock nej till att förändra lagen.

Riksdagens konstitutionsutskott behandlade i början av december motionsförslag om att även transpersoner ska få skydd av hetslagen. Som väntat så säger majoriteten nej till motionerna, det är tyvärr praxis i riksdagen. Men svaret är trots det hyfsat positivt.

Så här skriver den borgerliga majoriteten.

Såsom utskottet anförde i sitt tidigare ställningstagande kan ytterligare belysning av frågan om hets mot personer med könsöverskridande identitet komma att ske genom Yttrandefrihetskommitténs fortsatta arbete. Frågan är inte avförd från utredningen, och utskottet anser att resultatet av kommitténs arbete bör avvaktas.


Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar en gemensam reservation där de argumenterar för att transpersoner ska få skydd av hetslagen.

Från reservationen.

Grundlagsbestämmelsen om hets mot folkgrupp omfattar inte hets mot personer med könsöverskridande identitet, s.k. transpersoner. Det är enligt vår mening oacceptabelt att inte transpersoner omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt som homosexuella skyddas sedan 2003. Frågan kan komma att aktualiseras i Yttrandefrihetskommitténs arbete. Enligt vår mening råder dock osäkerhet kring om frågan verkligen kommer att följas upp i kommitténs arbete. Frågan är alldeles för viktig för att man ska avvakta eventuella resultat från kommitténs arbete. Vi anser därför att det är nödvändigt med ett tillkännagivande till regeringen.

Enligt vår mening bör transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen genom att 7 kap. 4 § 11 tryckfrihetsförordningen respektive 5 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen utvidgas till att även omfatta hets med anspelning på könsöverskridande identitet eller uttryck

.

Igår, 16 december, blev det debatt i riksdagen om transpersoner och hetslagen. Tyvärr blir det tydligt att vissa riksdagsledamöter blandar ihop transpersoner och transsexuella. Jag klandrar inte någon "vanlig medborgare" som gör det, det är många ord som är lätta att blanda ihop. Men man bör förvänta sig mer av en riksdagsledamot som även är ansvarig för ett ärende.

Så här sa Margareta Cederfeldt (m) i debatten.

Jag vill gå vidare i mitt anförande för att nu beröra den lagstiftning som handlar om hets mot folkgrupp och den lagstiftning som omfattar transsexuella personer.


Hon började även snacka om lagen mot diskriminering. Men den har ju inte något med hetslagen att göra.

Centerpartiet och Folkpartiet är egentligen för att även transpersoner ska skyddas av hetslagen men de båda partierna har kompromissat ihop sig med Moderaterna och Kristdemokraterna som svarar "möjligen" till förändringen.

Från Helena Bargholtz (fp) i debatten.

Just nu pågår Yttrandefrihetskommitténs arbete med att se över tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Kommittén har ett brett mandat, och konstitutionsutskottet hänvisar i sitt betänkande till att frågan om hets mot folkgrupp kan komma upp i det sammanhanget. Vi får se till att den gör det.


Stefan Tornberg (c) var till en början otydlig. Han blandade i debatten också ihop saker när han låtsades som att HBT-personer redan har skydd av hetslagen. Men så är det ju inte eftersom transpersoner är en del av HBT. Det är förbjudet att hetsa mot homosexuella och bisexuella.

Senare i debatten så argumenterade Tornberg ganska positivt om att ge transpersoner skydd av hetslagen.

Jag ser det, utifrån de kunskaper jag har i dag, som rätt uppenbart att lagstiftningen kommer att tillföras begreppet hets mot könsöverskridande identiteter. Men jag vill ha en ordentlig diskussion om det, en prövning, för så viktig är tryck- och yttrandefriheten.


Helene Petersson (s) var den från oppositionen som argumenterade för att lagen om hetsgrupp även ska skydda transpersoner.

Vi tycker alla partier här att det är så viktigt att den här frågan diskuteras och debatteras, precis som Stefan Tornberg säger, så att vi verkligen har en grund för vad vi säger och att frågan kommer in. Men i dag vet vi inte. Frågan kan komma att inrymmas i kommitténs arbete. Men vad är det som säger att den kommer att göra det? Tiden kanske inte räcker. Det har inte blivit någon förlängning av utredningstiden och den har inte fått några fler tilläggsdirektiv.


I omröstningen så blev det 155 nej och 148 ja till att hetslagen ska skydda transpersoner. Alla från den borgerliga majoriteten röstade nej och alla från oppositionen röstade ja.

Förhoppningsvis så blir det möjligt för c och fp att få även m och kd att acceptera skydd för transpersoner i hetslagen. Men viktigast är att Yttrandefrihetskommiten startar sin utvärdering av hur vanlig hets mot transpersoner är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar