torsdag 3 december 2009

Irland avskaffar förbud mot "könsbyten".

Irland ska tillåta transsexuella att juridiskt byta kön. Regeringen där planerar att lämna ett sådant förslag nästa år.

Irland är ett av få länder i Europa som förbjuder juridiska könsbyten, övriga är Litauen och Albanien. Egentligen är det helt absurt att ett land som varit en del av EU (tidigare EG) sedan 1973 ännu har den typen av absurda lagar. Men Irland var också sist i Västeuropa att avskaffa totalförbudet mot samkönade relationer, 1993.

De senaste decennierna har det dock varit en mycket snabb förändring av attityderna både bland politiker och befolkningen. Irland har idag lagar inom i princip alla samhällsområden mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Paradoxen är givetvis att Irlands egna lagar diskriminerar transsexuella trots det. Landets hetslag skyddar homosexuella och bisexuella.

Regeringen, mitten-högerpartiet Fianna Fail och De gröna, planerar även en partnerskapslag för samkönade par. De gröna är egentligen för en könsneutral äktenskapslag, vilket även socialdemokratiska Labour och vänsterpartiet Sinn Fein är, men de har kompromissat ihop sig med Fianna Fail. De två borgerliga oppositionspartierna, kristdemokratiska Fine Gael och liberala Progressive Democrats är för partnerskapslagen.

Sinn Fein, främst kända för sin nationalism och antibrittiska policy, var tidigare homofientliga men bytte radikalt politik för några år sedan och är nu tydligt HBT-vänligt.

Det är först efter kritik från landets högsta domstol som den irländska regeringen börjat engagera sig för en lag som tillåter juridiskt könsbyten.

Från den brittiska HBT-siten Pinknews.

New laws to give greater legal recognition to trans people will come before the Irish parliament (Dail) next year.

They have been proposed by the Green Party, who say that people should be able to chose which gender they want to be legally recognised by.

Cat McIlroy of Transgender Equality Network Ireland (Teni), told the Irish Examiner: "Having your identity validated and respected by the government and the rest of your peers is important for everyone. Trans people can have their passport amended or have their name change, but not their birth certificate and that is crucial to the identity of many people.

"It needs to be shown in regard to marriage, meaning many trans people cannot legally marry their partner. It’s also important if you are arrested for a crime in relation to how you are charged and where you are detained. There is anecdotal evidence of trans women being incarcerated in male facilities."

However, Ireland's governing party Fianna Fail was concerned that some people may try to change their gender in order to seek more financial entitlements, such as welfare payments.Den sista kommentaren från Fianna Fail är egentligen helt absurd. Som om någon skulle vilja göra en dyr och besvärlig operation och vara med om den ofta svåra sociala processen för att få några extra bidrag. Och nästan alla andra länder i Europa tillåter juridiska könsbyten utan den typen av problem.

När Irland avskaffat förbudet mot att juridiskt byta kön så är det tre länder kvar i EU som har så allvarligt diskriminerande lagar mot HBT-personer att det inte är förenligt med EU:s regler.

Litauen

Förbjuder gayparader.
Förbjuder juridiska könsbyten.
Planerar lagar mot positiv information om homosexualitet och bisexualitet.

Bulgarien

Har olika sexualbrottslagar för homorelationer och heterelationer när det gäller bl.a. våldtäkt.

Grekland

Åldersgränsen är 17 år för samkönade manliga relationer medan den är 15 år för heterosexuella och lesbiska relationer.
Har även i övrigt olika sexualbrottslagar för homorelationer och heterorelationer.

Det är inte acceptabelt att flera länder som är med i EU har så allvarligt diskriminerande lagar att om de hade varit ansökarländer hade de kunnat bli avvisade från att bli med i unionen. Både EU och Sveriges regering, som nu ansvarar för EU-ordförandeskapet, måste tydligare kritisera de länder som diskriminerar HBT-personer och inte respekterar centrala mänskliga rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar