onsdag 9 december 2009

F.d. biskop bluffar om vigseltvång.

Ärkebiskop Anders Wejryd i Svenska kyrkan bör lämna sin post menar Biörn Fjärstedt, f.d. biskop i Visby stift.

Från tidningen Dagen.


Biskop Biörn Fjärstedt ogillar utvecklingen i Svenska kyrkan och vill att ledningen avgår - inklusive ärkebiskopen. Han hävdar att samfundets liberalteologi saboterar ekumeniken som det tagit åratal att bygga.

- Jag hoppas att det teologiska och organisatoriska systemet i Svenska kyrkan krackelerar.


Det är givetvis möjligt för Fjärstedt att glädja sig åt om Svenska kyrkan skulle kollapsa men då har han väl varit så konsekvent att han lämnat samfundet. För hur absurt är det inte om han är kvar i det där förfärliga samfundet som han hoppas ska förstöra sig självt efter den nya policyn.


Politikerna hotade visserligen med att ta ifrån kyrkan vigselrätten om de inte anpassade sig till lagen, men jag tror inte att de hade gjort det i slutändan. Kyrkan borde därför inte ha lagt sig så platt för riksdagen. Det var oklokt och ett stort misstag, säger han.


Det är många av Fjärstedts kommentarer som är möjliga att kritisera och problematisera men det här är nog den del som är värst. För han ljuger när han låtsas som att "politikerna" generellt hotade med att ta ifrån kyrkan vigselrätten om de inte anpassade sig till den könsneutrala äktenskapslagen.

Tvärtom så har Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet tydligt sagt att de är emot vigseltvång för samfunden. Socialdemokraterna har inte något officiell värdering om att tvinga samfund viga homopar men partiets kongress från i höstas menade att det inte är aktuellt de närmaste åren. Miljöpartiet skrev inget om det i sin partimotion från hösten 2008 om en könsneutral äktenskapslag och har inte heller argumenterat för det i debatten sedan dess.

Det är ett parti i riksdagen som tydligt är för att tvinga samfunden att viga både olikkönade och samkönade par, Vänsterpartiet. Men även de har erkänt att de nog inte driver det kravet de närmaste åren.

Är det någon som på allvar gissar att 75 % av kyrkomötesombuden röstade ja till homovigslar främst för att de var rädda för Lars Ohlys hot om vigseltvång om några år?

Jag ringde till ledamöterna och suppleanterna i kyrkostyrelsen i början av 2009 för att kolla om de är för eller emot samkönade vigslar inom samfundet. 24 av 30 svarade ja till homovigslar. Men ingen av de som jag talade med hade som argument att de annars var rädda att samfundet skulle förlora vigselrätten.

Och syftet med Fjärstedts teorier är givetvis att attackera de som är för homovigslar och få dem att verka vara några människor utan principer, som byter åsikt om homovigslar bara för att inte förlora den juridiska vigselrätten för samfundet. Trots att de allra flesta av dem har ett tydligt engagemang för kristna homosexuella.

Till sist en kommentar om Svenska kyrkans samarbete med kristna samfund i andra länder. Fjärstedt kommenterar i artikeln.


Det var spännande men också bitvis hårt arbete att bygga de varaktiga relationerna med de baltiska och ryska kyrkorna.Vad är det då Fjärstedts ryska kompisar har för attityder till bögar och lesbiska?

Artikel från november 2008. Från den brittiska HBT-siten Pinknews.

In June Father Chaplin, in an interview with newspaper Komsomolskaya Pravda, said that gay people who say they are happy are lying.

In January his boss, Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad, said that not viewing homosexuality as a sin will lead to a variety of other sexual perversions.

In a statement issued in August 2000, he explained that globalisation would inevitably lead to the kingdom of the anti-Christ and that it was the Russian Orthodox Church's role to defend Russian nationality and religious identity.


Även Moskvas borgmästare är homofientlig och i flera år har gayparader varit förbjudna. Den rysk-ortodoxa kyrkan är för förbudet trots att det inte är förenligt med demonstrationsfriheten.

Den senaste delen i debatten i Ryssland om förbudet mot gayparader är förresten att kommissionären för mänskliga rättigheter i Moskva Alexander Muzykantsk, absurt nog är för att inte tillåta gayparader. Han menar att ryska bögar och lesbiska kan demonstrera - i Berlin.

Från en annan artikel från Pinknews.


The Commissioner for Human Rights in Moscow, Alexander Muzykantsk, has suggested that Russian gays and lesbians should hold gay Pride marches in Germany, instead of their own country.

In an interview with Novye Izvestia, he said: “I'm not ready to support the parade of sexual minorities in Moscow."

But instead, he suggested, they could hold them in Berlin, Germany's capital with the help of the city's mayor.

He said: “In recent years, Berlin became de facto the world capital of sexual minorities.

"Because there are friendly relations between the mayors of Moscow and Berlin, why not [sign] an agreement in which the representatives of sexual minorities in Moscow will hold their parade in Berlin with the support of the city?”En lämpligare titel för Alexander Muzykantsk vore kanske kommissionären mot mänskliga rättigheter. Förslaget är ju annars intressant (för en del politiker) och visst är det möjligt att det inspirerar till nya alternativ.

Moskvas borgmästare kan ju förbjuda politiska demonstationer generellt i staden och rekommendera att den ryska oppositionen demonstrerar i London.Uppdatering 1

Dagen avslöjar i en artikel att ärkebiskop Wejryd har stöd av en tydlig majoritet av prästerna som besvarat tidningens enkät. Även om prästerna gör en helhetsbedömning av ärkebiskopens arbete så tyder det på att de flesta faktiskt är för det som vissa kallar för "liberalteologi". För hur skulle någon som kallar ärkebiskopen för att inte följa Bibeln vara nöjd med Wejryd?

Från artikeln.

Men bland Sveriges kyrkoherdar har ärkebiskopen ett starkt stöd. Enligt en färsk undersökning tidningen Dagen låtit genomföra bland 100 slumpvis utvalda kyrkoherdar är 65 procent nöjd med det arbete Anders Wejryd uträttat i sin roll som ärkebiskop, och 26,8 procent av dem är mycket nöjd. 14,1 procent anser dock att det kunde varit bättre och 9,9 procent är mycket missnöjd.

Den "tysta konservativa majoriteten" är ofta i minoritet - och för övrigt sällan tyst heller utan är med i debatten. Inte något fel i det, men de borde inte låtsas som att de är annat än i minoritet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar