tisdag 1 december 2009

Kristdemokraternas policy ologisk.

Idag har Skånska Dagbladet publicerat följande insändare (sid 27 A-delen) där jag kritiserar Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för deras politik när det gäller adoptioner och inseminationer.

Kristdemokraternas policy ologisk.

Göran Hägglund, ordförande i Kristdemokraterna, kritiserar Sverigedemokraterna för intolerans. Men partierna har ofta samma värderingar inom familjepolitiken. Både kd och sd är emot att samkönade par ska ha samma möjlighet till adoptioner som olikkönade par. De två partierna är även emot inseminering av lesbiska kvinnor vid kliniker. Ofta hänvisar de till barnets bästa. All forskning visar dock att barn som bor i homofamiljer mår lika bra som andra barn. De som kanske gjort den mest systematiska sammanställningen av sådan forskning är American Psychological Association.

När Kristdemokraterna låtsas som att de är för att barn ska ha rätt till både "en pappa och en mamma" så blir det något hycklande. Kd har aldrig någonsin lämnat förslag i riksdagen om att avskaffa ensamståendes rätt till adoptioner. Däremot vill de avskaffa lagen om homoadoptioner. Det avslöjar hur inkonsekvent deras politik är.

Det som är värst är att Kristdemokraterna har en extrem politik eftersom partiet även säger nej till närståendeadoptioner för samkönade par. Alltså en reform som syftar till att ge barn i homofamiljer samma juridiska trygghet som barn i heterofamiljer. Faktum är att t.o.m. Sverigedemokraterna idag är för närståendeadoptioner för samkönade par trots att de i övrigt är emot homoadoptioner. Samma policy har kristdemokraternas ungdomsförbund, kdu.

Givetvis kan Kristdemokraterna vara negativa till närståendeadoptioner generellt men då bör reformen avskaffas även för olikkönade par. Eller så menar partiet att det är bra för vissa barn, och då bör det gälla även för samkönade par. Kristdemokraternas nuvarande policy är ologisk.

Bengt Held, liberal
Malmö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar