onsdag 16 december 2009

Moderaterna nära "perfect record" inom homopolitiken.

Även Moderaterna är nu officiellt för att i regeringsformen kapitel 2 införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Det blir en konsekvens av att regeringen igår lämnade ett sådant förslag.

Sedan tidigare har övriga riksdagspartier sagt ja till reformen och alla partiers ledamöter i Grundlagsutredningen, även de moderata ledamöterna, var för förslaget. Men m har velat avvakta de sista förhandlingarna med övriga regeringspartier.

Det här betyder att Moderaterna för första gången är för i princip alla reformer för homosexuella och bisexuella. Jämfört med hur homonegativt partiet var så sent som för 10 år sedan är förändringen det senaste decenniet närmast sensationell.

Visserligen svarar Moderaterna ännu möjligen till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN men det är inte någon juridisk lagreform för Sveriges del. Partiet tvekar dock ännu när det gäller flera juridiska reformer för transpersoner.

I praktiken är nu sex av sju riksdagspartier för alla viktiga homoreformer. De har sagt ja till i princip alla reformkrav som HBT-föreningen RFSL drivit för bögar och lesbiska när det gäller juridiken. Det man ännu är oense om är marginellt.

Vad är det då för typer av rättigheter för homosexuella och bisexuella som RFSL drivit de senaste decennierna. Jo, egentligen kan man sammanfatta det i två principer.

1. Samkönade par ska ha samma rättigheter som olikkönade par.
2. Homosexuella och bisexuella ska ha samma skydd av lagar mot diskriminering, hets och hatbrott som etniska minoriteter.

Ibland talar man om "homolobbyn" som påverkat politiker. Och visst är det sant. Men debatten har ju inte handlar om att bögar och lesbiska ska ha rättigheter som inga andra medborgare har. Visst kan man vara kritisk emot lagen om hets mot folkgrupp men det är ju logiskt att om svarta och judar har skydd av lagen bör även bögar och lesbiska ha det.

Konkret bedömer jag partiernas politik när det gäller följande reformer.

1. En könsneutral äktenskapslag
2. En könsneutral sambolag.
3. Lika rättigheter till adoptioner för samkönade och olikkönade par.
4. Lika rättigheter till inseminationer vid kliniker för lesbiska och olikkönade par.
5. Alla lagar mot diskriminering ska skydda homosexuella och bisexuella. Lagar för arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster, bostäder, vård, socialtjänst, utbildning etc.
6. Lagen om hets mot folkgrupp ska även skydda homosexuella och bisexuella.
7. Lagen om straffskärpning vid hatbrott ska även skydda homosexuella och bisexuella.
8. Skollagen ska vara lika tydlig mot diskriminering pga sexuell läggning som mot diskriminering pga etnicitet etc.
9. Människor som varit förföljda p.g.a sexuell läggning och som söker asyl i Sverige ska kunna få det som konventionsflyktingar.

Sex riksdagspartier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, är för alla de här reformerna.

Betyder det här att RFSL och andra HBT-engagerade kan strunta i situationen i Sverige efter det här? Nej, och det har två orsaker.

Dels så är det många juridiska reformer för transpersoner kvar, dels så handlar HBT-politik inte bara om juridik utan även om attityder, att bekämpa diskriminering, hatbrott etc.

Men att sex av sju riksdagspartier skulle vara för i princip alla juridiska reformer för homosexuella och bisexuella hade nog få förväntat sig för några decennier sedan. Situationen har blivit betydligt mer positiv. Även om det är mycket kvar att fixa innan vi har ett genuint HBT-vänligt samhälle.Uppdatering 1

Till något annat.

Svenska Dagbladet avslöjar att BBC hade det dåliga omdömet att på sin site publicera webfrågan "Ska homosexuella avrättas". De ursäktar det med att de ville "provocera" till debatt, men det är synnerligen tveksamt om de hade haft med frågan "Ska judar avrättas" i en debatt där någon extrem muslimsk grupp argumenterat för att döda judar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar