tisdag 8 december 2009

Världen idag är homofientlig, inte värdekonservativ.

Den kristna tidningen Dagen avslöjar att ansvariga för klimatkonferensen i Köpenhamn har försökt stoppa tidningen Världen idag från att bli ackrediterad och få vara närvarande vid mötet.

Återigen försöker Världen idag att vara ett offer. Som vanligt utan egentlig orsak. Och att kalla tidningen för "värdekonservativ" är att försköna dess värderingar.

Men först till Dagens artikel.

Maggie Thauersköld Crusell skulle bevaka klimatkonferensen UNFCC i Köpenhamn för tidningens räkning, men fick nej. Sedan tidningsredaktionen tagit kontakt med ackrediteringsansvarige ändrades det beslutet efter många om och men.

Man fick beskedet att det antagligen har legat tidningen i fatet att den beskrivs som kristet värdekonservativ på Wikipedia. Inte heller hjälper det att chefredaktören deklarerar på sin blogg att tidningen vill stå för kristna värden.

- Ni är inte som till exempel New York Times, ni har en viss infallsvinkel, sade Paulina Kubiak till tidningen.

Nu kom reportern till slut in, men var chockad över att FN:s medieorganisation grundar sina ackrediteringar på Wikipedia och inte tillåter en tidning med kristna värden att rapportera från en klimatkonferens. Det är att gå emot både yttrandefrihet och religionsfrihet, menar hon.


Man kan givetvis kritisera konferensansvariga för att använda Wikipedia för bedömningar men de får väl vara ursäktade att de inte har koll på varje tidning i varje land. Och att de då använder Wikipedia för att snabbt få fram information.

För Världen idag verkar det nästan vara en mänsklig rättighet att få vara med och få ackreditering på varje konferens och möte. Om de blir stoppade så är det oförenligt med "yttrandefrihet och religionsfrihet". Det är en absurd logik.

Det väntas tusentals journalister till klimatkonferensen i Köpenhamn. Ansvariga där har givetvis ett intresse av att begränsa gruppen som får ackreditering till nyhetstidningar och inte varje typ av föreningstidning, partitidning, religiös tidning etc.

Om någon HBT-förening försökt få någon ackrediterad på klimatkonferensen så hade det nog även då blivit nej. Hade det betytt att klimatkonferensen diskriminerat HBT-personer? Nej, inte om de haft samma krav på motsvarigheter till HBT-tidningar inom andra typer av föreningar.

Visserligen så "argumenterar" ofta Världen idag även på nyhetsplats och de har även nära koppling till samfundet Livets ord som de i princip aldrig kritiserar. De är officiellt inte någon föreningstidning. Men retoriken om att de skulle ha någon "rättighet" att vara med i vilket sammanhang som helst blir besynnerlig.

Till sist det där med "värdekonservativ".

Få kallar Dansk folkeparti för ett värdekonservativt parti. Trots att partiet ofta argumenterar för konservativa värderingar. Men det vore att försköna partiets ideologi att använda det ordet om dem. Av samma orsak så är det fel att kalla Världen idag en värdekonservativ tidning.

Den tidningen är homofientlig. Med sin hatiska retorik om "den homosexuella livsstilen", om att "homolobbyn" är ett hot mot viktiga värden i samhället, att RFSL "främjar barnporr" etc. Det är samma typ av retorik som Dansk folkeparti har om en del invandrare.

Tidningen Världen idag skriver själv på sin hemsida om att de först blev nekade ackreditering på klimatkonferensen i Köpenhamn.

Där har tidningen för övrigt även en artikel om att de frågat de sju distriktsföreståndarna inom Missionskyrkan om de är för beslutet från samfundets styrelse att tillåta de församlingar som vill förrätta vigslar för samkönade par att få göra det.

Sex av distriktsföreståndarna besvarar enkäten. Av dem är fyra för och två emot styrelsens ja till att tillåta homovigslar inom samfundet. Ännu ett bevis för att styrelsen tydligen har stöd för sin policy. Redan när man avgjorde att man skulle tillåta homovigslar så förtydligade nästan alla av de centralt ansvariga anställda i samfundet att de är för att tillåta homovigslar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar