söndag 5 augusti 2018

RFSL:s "valrapport" är bra förutom en del.


RFSL publicerade i fredags en "valrapport" om svenska partiers åsikter. Jag har fakta-granskat den. Generellt är det en väl genomarbetad rapport. Att det kommenteras att en kd-ledamot avvikit från partilinjen om homoadoptioner trots att det i riksdagsprotokollet anges att han förklarat att han röstat fel av misstag är en obetydlig detalj.

Ska man göra en rättvisande bedömning av hur partier röstat måste man ta hänsyn till deras egna mot-förslag. Det görs också i rapporten. Dock med ett undantag. Från sid 14
.... I Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU10 behandlas regeringens proposition 2015/16:135 - Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter. Ändringarna i diskrimineringslagen innebar att arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet ska omfatta alla diskrimineringsgrunder, inklusive sexuell läggning och könsidentitet, och att en förklaring i lagen av uttrycket aktiva åtgärder införs. Arbetsmarknadsutskottet tillstyrkte förslagen i regeringens proposition. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2017. Den 21 juni 2016 fattade riksdagen beslut om betänkandet. Omröstningen utföll enligt nedan: 162 JA till utskottet. 112 NEJ till förmån för reservation från M, C och KD. 41 avstod. 34 frånvarande. S, MP, V och L röstade JA. M, C och KD röstade NEJ. SD, samt 1 ledamot från V, avstod. Wiwi-Anne Johansson (V) avvek från partilinjen genom att avstå.... 
Enighet bland riksdagspartierna om att aktiva åtgärder ska gälla alla sju diskrimineringsgrunder.

Det verkar som att fyra oppositionspartier var negativa till att aktiva åtgärder ska gälla för alla diskrimineringsgrunderna i lagen. Men Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommenterar tvärtom i i reservation 1 i arbetsmarknadsutskottets betänkande.
.... Vi välkomnar att aktiva åtgärder ska omfatta samtliga diskriminerings­grunder för arbetsgivare och utbildningsanordnare. Däremot delar vi inte utskottets bedömning vad gäller det föreslagna kravet på årlig skriftlig dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder och den administrativa börda och de kostnader denna kan antas medföra för berörda aktörer....
Enda HBTQ-reformen sd röstat för.

I reservation 2 kommenterar Sverigedemokraterna inte just delen att kravet på aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder i lagen. Men då måste man förstå hur riksdagen fungerar. Principen "den som tiger samtycker" gäller. Det är därför oppositionspartierna är så noga med att granska varje detalj i dokument från regeringen. Och därför har Qx formellt fel när när de hävdar följande i en artikel som publicerades igår om sd.
.... Till exempel har de inte röstat för en enda hbtq-reform i riksdagen.... 
Just att aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder är enda undantaget sedan partiet blev riksdagsparti 2010. Inte för att sd argumenterade för reformen utan bara för att de höll tyst om den delen. Sd:s HBTQ-politik är bedrövlig men rätt ska vara rätt.

RFSL-rapporten har formellt inte fel i den här delen, den berättar dock inte hela sanningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar