torsdag 28 juni 2018

Sd kritiserar s-mp-regeringen för att vara för positiv till surrogatmödraskap.


Socialutskottet i riksdagen har lämnat betänkandet Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Det här är andra och sista delen av min granskning av det. Från reservation 14 av sd.

När riksdagen debatterade betänkandet (§ 6) 11 juni hamnade fokus främst på surrogatmödraskap. Representanter för m, c och l kritiserade, med rätta, regeringen för att den inte vill tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Argumentationen finns i reservation 9 i betänkandet.

Sd kritiserar regeringen från andra hållet.

Men s-mp-regeringen fick också kritik från andra hållet. Sd har tidigare varit relativt frånvarande i debatten men profilerar sig nu som det parti som är mest emot surrogatmödraskap. Från reservation 10.
.... Vi ser med oro på utvecklingen att kvinnor i andra länder utnyttjas som surrogatmödrar och anser att regeringen bör verka för att förhindra att svenska medborgare använder sig av surrogatmödrar utomlands. Regeringen bör återkomma med förslag om detta....
Övriga riksdagspartier har, oavsett vad de tycker i sak om surrogatmödraskap, tagit ställning för att processen att erkänna juridiskt föräldraskap när familjen är i Sverige bör förenklas, för barnens skull. Det ogillar alltså sd. Det finns en ironisk twist där. Sd är verkligen inte välkända för att värna kvinnors rättigheter i fattiga länder. Tvärtom har de som ensamt riksdagsparti kritiserat s-mp-regeringen för att den internationellt är engagerad för avskaffande av abortförbud.

Liberalerna kritiska emot förslag om information från myndigheter.

Från reservation 12 av l.
.... I propositionen gör regeringen bedömningen att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd bör ges i uppdrag att undersöka huruvida myndigheter bör förmedla riktad information till personer som överväger att bli föräldrar genom värdmoderarrangemang i utlandet. Jag har i likhet med flera remissinstanser svårt att se hur en sådan information skulle kunna utformas på ett icke-stigmatiserande sätt....
Ska man summera situationen blir det att det finns en bred enighet i riksdagen om att modernisera familjepolitiken. Generellt handlar det om detaljer om hur lagarna ska vara. Det kontroversiella är dock ännu altruistiskt surrogatmödraskap där m, c och l är i opposition, regeringspartiet mp vacklar internt. Kd vill avskaffa möjligheten för ensamstående kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Sedan har sd och kd ibland konservativa attityder men de driver det inte i riksdagen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar