lördag 2 juni 2018

Radikalt förslag från s-mp-regering om lagar för unga transpersoner.


S-mp-regeringen har lämnat två s.k. departementspromemorier om regelverk för att ändra juridiskt kön och att personer med könsdysfori ska få tillgång till vård för det. Det är ytterst sällan jag tycker någon svensk regering lämnar förslag som är för radikala inom HBTQ-politiken. Det här är ett undantag. Men låt oss ta det från början. 

2015 lämnade en utredning bra och balanserade förslag till en betydligt friare könstillhörighetslag. S-mp-regeringen har varit långsam i processen men slutresultatet är i allt väsentligt bra. Att byta juridiskt kön ska bli en administrativ process utan krav på medicinska diagnoser. För att undvika missbruk av den regeln (bl.a. av kriminella som vill försvåra att de blir identifierade) bör enligt regeringsförslaget det prövas om någon har könsdysfori om någon vill byta juridiskt kön igen. 

Den mest radikala propositionen inom svensk transpolitik.

Minderåriga ska få byta juridiskt kön från 12 års ålder. Även utan vårdnadshavarnas samtycke från 15 års ålder om det finns intyg från vården att det är viktigt. Det som är intressant är att det här nog är det mest ideologiskt radikala som en svensk regering någonsin lämnat inom transpolitiken.

Men jag har även invändningar emot vissa delar. Det är bra att regeringen vill att det ska finnas "synnerliga omständigheter" för att minderåriga ska få genomföra "könsbytesoperationer". Håller definitivt inte med RFSL när de kritiserar det. Men det bör finnas en 15-årsgräns där och vårdnadshavares godkännande bör krävas, alltså det som utredningen föreslog.

"Political correctness gone mad".

Återigen, det här är i allt väsentligt bra förslag. Det stärker unga transpersoners situation. En grupp där suicidrisken är förfärande vanlig. Men låt oss konstatera. En 15-åring får inte köpa folköl. Men ska alltså ha rätt att utan vårdnadshavares godkännande få sitt skrev ombytt. En 13-åring får vanligen inte ens köpa en energidryck. Men ska alltså ibland kunna få avlägsnande av penis respektive slida accepterade om bara vårdnadshavarna är för det.

Det finns ett uttryck för det i Storbritannien. "Political correctness gone mad."


Uppdatering 1.

Länderna med radikalaste lagarna när det gäller juridiskt könsbyte.

Några länder, bl.a. Danmark har genomfört möjlighet att utan medicinsk diagnos byta kön juridiskt men det gäller bara för vuxna. I Norge är det tillåtet från sex års ålder, från 16 år krävs inte vårdnadshavarnas godkännande. I Argentina och på Malta finns inga åldersgränser, däremot vårdnadshavares godkännande för den som är yngre än 18 år. Om Sverige inför möjligheten från 12 års ålder, utan krav från vårdnadshavarna från 15 års ålder hamnar vårt land bland de fyra mest frihetliga när det gäller juridiska könsbyten.

Notera att det här gäller juridiska könsbyten. För medicinska "könsbytesoperationer" är det svårare att jämföra eftersom det ofta inte är lagreglerat när det gäller minderåriga.

Uppdatering 2.

Att det finns färdiga regeringsförslag påskyndar processen.

I mars kritiserade jag regeringen för att den inte lämnat några förslag.
.... Det är betydande sannolikhet att det blir borgerlig regering i höst. Mitt tips är att om det blir så kommer den att genomföra en sänkning av åldersgränsen för att få byta juridiskt före valet 2022. Men att kd, om de klarar riksdagsspärren,  kommer att hänvisa till "försiktighetsprincipen" och ytterligare fördröja processen något år. Förlorarna är unga transpersoner....
Det viktiga som hänt nu är att s-mp-regeringen lämnat departementspromemorior utifrån en utredning som startades av en borgerlig regering (det blir svårt för borgerliga partier att nonchalera det här). De ska skickas ut på remiss. Även om jag tycker att ett av dem i detalj är för radikalt hade nog problemet varit det motsatta om Alliansen tvingats enas.

Att det finns färdiga regeringsförslag påskyndar säkert processen att få fram en ny frihetligare könstillhörighetslag även om det blir en borgerlig regering efter valet i höst.   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar