lördag 30 juni 2018

Förvånansvärt positiva kommenterar om transutredning.


Kulturdepartementet i regeringskansliet har gjort en remissammanställning om utredningen Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. Den första reaktionen jag gör är hur välvilliga kommentarerna generellt är. Jag har följt debatten om transpersoner i många år. Kunskapen har definitivt ökat senaste 10 åren. Här fokuserar jag på principiellt viktiga debatter, politiker måste givetvis sedan ta ställning även till kostnader för reformer även om de ofta inte är dyra när det gäller transgruppen.

Kritik emot att fokus på hedersförtryck är frånvarande.

Transföreningen Fpe-s är liksom flera andra remissinstanser, med rätta, kritiska till att hedersförtryck inte behandlas tillräckligt noggrant i utredningen. Akademikerförbundet Ssr kommenterar följande.
.... Däremot menar Akademikerförbundet SSR att ett införande av könsneutrala personnummer, till skillnad från utredningen, måste utredas närmare. Ett tredje juridiskt kön behöver inte per automatik förutsätta könsneutrala personnummer, och det skulle i sin tur kunna försvåra insamlandet av könsbaserad statistik avsevärt. Detta skulle kunna få långtgående följdeffekter på jämställdhetsarbetet. Något som i så fall måste belysas och utredas separat....
Jämställdhetsstatistik är viktigt men det bör utredas om det kan lösas även med könsneutrala personnummer.

Samma typ av kritik har Sveriges kommuner och landsting, Länstyrelsen i Östergötlands län. och Läkaresällskapet och några remissinstanser till.. Det är svårt att föreställa sig införande av ett tredje juridiskt kön utan att förändra systemet med personnummer eftersom det är könskodat idag. RFSL har föreslagit att ett alternativ är att samla könsindelad statistik hos Skatteverket. Att personer ska vara könskodade med ett tredje alternativ i offentliga register men att det inte ska avslöjas i id-handlingar.

Migrationsverket positivt till förslagen.

Göteborgs kommun är den enda svenska kommunen hittills som har ett HBTQ-råd, de tillstyrker utredande av ett tredje juridiskt kön precis som de flesta remissinstanser, däribland Svenska kyrkan. RFSL, RFSL-ungdom, RFSU, Svensk förening för transsexuell hälsaMalmö stad, Stockholms stad, Mucf, Skatteverket och Amnesty har lämnat en del intressanta kommentarer. Migrationsverket får ibland skarp kritik från aktivister på vänsterkanten men de stödjer i allt väsentligt förslagen från utredningen. Skolinspektionen påpekar att många skolor tyvärr först blir engagerade om transpersoners situation när någon elev avslöjat att hen är en del av gruppen.

Någon måste vara först.

Affärshuset Hansacompagniet som finns i centrala Malmö har en kaxig slogan.
.... Någon måste vara först....
1989 införde Danmark partnerskap för samkönade par  Det var revolutionerande. Nu kan Sverige bli först i Europa (flera länder utanför vår region är före oss där) att införa av ett tredje juridiskt kön.

I den andra och sista delen av min granskning ska jag kommentera radikalfeministernas attack på transpersoner i sina remissyttranden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar