tisdag 20 mars 2018

Transrättigheter. Del 2. Sd ännu emot tredje juridiskt kön men är beredda utreda reformen.Jag har kontaktat Sverigedemokraterna om de ännu är emot att införa ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer. Ebba (efternamn lämnas inte) som är informationsassistent hos sd har mailat följande.
.... Svaret nedan får du från Mikael Eskilandersson, som är den av våra ledamöter som är mest insatt i denna fråga. Jag tror att det är en utveckling av det resonemang som du citerade i ditt ursprungsmejl. "Sverigedemokraterna är positiva till en utredning kring ett tredje juridiskt kön, förutsatt att den breddas till att gälla könsdefinitioner totalt och behovet av både juridisk och biologiskt kön. En missuppfattning är att vi skulle vara för ett tredje juridiskt kön, vilket vi inte är i dagsläget. Vi kommer inte ta ställning till förändringar av könsuppdelningen förrän vi sett utredningen och vet vad den föreslår samt vet om den varit så bred som vi vill att den ska vara. Idag finns flera sätt att definiera kön, biologiskt kön, juridiskt kön och genus. En bred utredning kan ge svar på om vårt system är optimalt utifrån vilket behov som finns av att definiera kön. Sverigedemokraternas inställning till ett tredje kön är alltså att vi inte har någon inställning då det inte finns något konkret förslag att ta ställning till. Tills dess att en utredning har gjorts, som visar på hur en reformering av könsbegreppen kan förbättra samhället, är vår inställning att vi ska fortsätta använda dagens system, men att det alltså behöver ses över." Vad gäller könsneutrala personnummer har åtmintsone inte jag hört att vi skulle ha bytt åsikt i frågan, men vill poängtera att det enbart är en kvalificerad gissning från min sida..... 
Sd vill inte attackera regeringen om den startar utredning.

Tyvärr håller alltså sd fast vid sitt motstånd emot båda reformerna. Trots det är det här verkligen intressant. Sd kommer attackera s-mp-regeringen fram till riksdagsvalet för att vara för PK. Ibland med rätta, ibland felaktigt. Men nu skickar partiet signalen att de inte kommer att exploatera det politiskt om regeringen startar en utredning om att införa ett tredje juridiskt kön.

Sd är ännu ett HBT-negativt parti. När socialutskottet i riksdagen för några dagar sedan behandlade regeringens proposition om att ge ersättning till tvångssteriliserade transsexuella var sd ensamma att vara emot. Men att partiet meddelar att de inte är för ett tredje juridiskt kön "i dagsläget" avslöjar hur mycket svensk politisk debatt svängt senaste åren.

I en senare bloggpost ska jag granska Allianspartiernas attityd till att införa ett tredje juridiskt kön.


Uppdatering 1.

Konservativa borde stödja tredje juridiskt kön.

Förre konservative statsministern i Storbritannien David Cameron förklarade för många år sedan varför han är för homoäktenskap (vilket var mycket kontroversiellt i hans parti då).

"Jag är inte för homoäktenskap trots att jag är konservativ, jag är det därför att jag är konservativ. Därför att jag vet vilken betydelse äktenskapet har för samhället, att låta människor få visa omsorg och förpliktelser emot varann. Jag vill fler ska omfattas av det".

Som liberal vänder jag mig givetvis emot det där äktenskapsvurmandet. Inte för att det är fel att gifta sig, utan att det är individuellt beslut. Men Cameron fick sitt parti med sig. Radikalfeminister hävdar ibland att kön bara är en social konstruktion. Men många transpersoner hävdar att det är så de är, det är biologiskt. De vill tillhöra ett tredje juridiskt kön.

Jag är förvisso inte konservativ men hade jag varit det hade jag lyssnat på dem. Vi har ett islamistiskt hot. Att hävda att relativt få transpersoner hotar det västerländska samhället blir bara fånigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar