måndag 5 mars 2018

Mp-ledamot kritiserar regeringens negativa attityd till surrogatmödraskap.


För ungefär en månad sedan meddelade s-mp-regeringen att den inte kommer lämna en proposition om altruistiskt (icke-kommersiellt) surrogatmödraskap. 27 februari (§ 16 i riksdagsprotokollet) blev det debatt om reformen i riksdagen. Sofia Fölster som även är vice ordförande i Moderata ungdomsförbundet lämnade en s.k. interpellation om det. Fölster har förvisso rätt i sak men dock fel i en del.
.... Vad gjorde Moderaterna? Jo, Moderaterna tillsatte en utredning, inte om utan hur surrogatmoderskap ska införas i Sverige. Det var en väldigt tydlig inriktning....
Centerpartiet blev första riksdagspartiet att vara för altruistiskt surrogatmödraskap.

Det där är inte sant. När utredningen tillsattes av dåvarande borgerliga regeringen 2013 var inget riksdagsparti officiellt för reformen, Centerpartiet blev det dock några månader senare, därefter har Liberalerna följt efter och 2016 även Moderaterna. Men låt oss lämna det. Öppna moderater har drivit det länge och förmodligen Muf också. Biträdande justitieminister Helene Fritzon (s) lämnade en absurd kommentar.
.... Först en kort återkoppling till Sofia Fölster som avslutar sitt senaste inlägg med att kvinnor har rätt till sin egen kropp. Ja, det har kvinnor, och det är kanske ett av de allra viktigaste skälen till att regeringen inte går fram med förslaget om surrogatmoderskap....
Att kvinnor riskerade utsättas för påtryckningar vid fri abort användes i debatten.

Att förbjuda kvinnor att göra något är alltså att värna dem. Absurt. Fölster hänvisade till abortdebatten på 1960-talet.  Med rätta. I Sverige är fri abort självklart för de flesta. Men på 1960-talet var det annorlunda. Då fanns det en mycket restriktiv lag om att varje abort måste godkännas av en läkare (som för övrigt då nästan alltid var en man). Många, även till vänster, var tveksamma inför att införa fri abort. Budskapet från de som var negativa var att om fri abort tilläts riskerade en ung kvinna att bli utsatt för påtryckningar av den man som gjort henne gravid för att han skulle slippa sitt ansvar. Den restriktiva lagen var egentligen ett skydd för kvinnan. Idag tycker de flesta svenskar att resonemanget är fel.

Mp-ledamot riktade försiktig kritik emot regeringen. .

Det mest intressanta var dock att Rasmus Ling (mp) indirekt kritiserade sin regerings negativa attityd till altruistiskt surrogatmödraskap.
.... Men som jag ser det är inte lösningen på svåra frågor att inte ta itu med dem eller att inte ha regelverk för detta. Redan nu finns det barn som kommer till på detta sätt, och då är det för mig en bättre lösning att ha ett regelverk som svarar på just de svåra frågor som statsrådet adresserar än att inte ha det. Det är ingen enkel sak att bära ett barn; det är inte ofarligt eller riskfritt på något sätt. Däremot är det säkrare i Sverige än i många andra länder här på jorden. Att någonting inte är riskfritt eller att det är svårt innebär ju inte att lösningen är att förbjuda det.Jag hade önskat en lite mer definitiv hållning från regeringen i den här frågan....
Tre riksdagspartier tydligt emot.

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är emot att införa altruistiskt surrogatmödraskap. Socialdemokraterna är också negativa men partiets attityd är att det "i dagsläget inte är aktuellt". Miljöpartiet tvekar ännu.


Uppdatering 1.

Fakta.

Kd vägrade att medverka till att ens utreda altruistiskt surrogatmödraskap. Alliansen bråkade internt om det men till sist fick de tre andra borgerliga partierna nog och gjorde ett riksdagsinitiativ tillsammans med dåvarande oppositionspartierna s och mp. Det var främst c, l och unga m-politiker som drev på om det.

Uppdatering 2.

Förtydligande.

Min jämförelse med debatten om aborter handlade om risken för påtryckningar från andra. Sverige har fri abort till vecka 18. Jag är för det. Om riksdagen beslutar om att införa altruistiskt surrogatmödraskap bör det dock göras en prövning om det är lämpligt och att den är altruistisk. Det är mer komplext än en abort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar