lördag 13 januari 2018

V:s partistyrelse hävdar felaktigt att hatbrotten ökar.


I motion E321 vill Vänsterpartiet i Jönköping att det ska finnas med mer formuleringar om rasism och diskriminering i valplattformen.
.... Politiken utgår fortfarande i stora delar från att alla familjer ser lika ut och att alla identifierar sig som antingen man eller kvinna. Vi vill se en feministisk familjepolitik som utgår från verkligheten, att vi är ett land av stjärnfamiljer där familjer ser olika ut och bildas på olika sätt. För den som inte kan eller vill identifiera sig som man eller kvinna vill vi införa ett tredje juridiskt kön. En särskilt utsatt grupp är de som är på flykt undan förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet....
Partistyrelsen vill avslå motionen med hänvisning till att bara vissa delar av partiets politik ska vara med i valplattformen.
.... Hatbrotten med homofobiska motiv ökar kraftigt och våldet mot homo-, bisexuella och transpersoner blir allt mer omfattande och allt grövre.... Vänsterpartiet har länge påtalat brister i rättstillämpningen hos Migrationsverket avseende hbtq-personer som söker asyl. Enligt utlänningslagen räknas den som känner välgrundad fruktan för förföljelse p.g.a. kön eller sexuell läggning som flykting. Trots detta är det vanligt att personer som riskerar att bli förföljda om de återvänder till sitt hemland får avslag på sin asylansökan....
I sak har dock partistyrelsen fel om hatbrott. Brottsförebyggande rådet avslöjar tvärtom i en rapport (sid 111) att antalet anmälningar av hatbrott p.g.a. sexuell läggning halverats sedan 2008. Det är inte konstigt eftersom attityder bland etniska svenskar blivit mer toleranta. Däremot är det allvarliga problem i vissa invandrartäta förorter med islamister men det kommenterar inte partistyrelsen. För det förtjänar de kritik.

Problem för HBTQ-asylsökande.

I motion E352 vill 4 v-politiker att ”Hbtq-flyktingars trygghet måste garanteras genom särskilda asylboenden.” ska vara en del av valplattformen.
.... Hbtq-flyktingar från en rad länder, i Mellanöstern men också från Afghanistan, Uganda, Kenya och Nigeria, har i hemlandet blivit förföljda för sin könsidentitet eller sexuella läggning. I Sverige hamnar många på trångbott asylboende tillsammans med flyktingar som bär på just de patriarkala, homo- och transfoba värderingar som ligger bakom förtryck, och hbtq-personer blir på asylboenden utsatta för våld, hot och trakasserier. Även på hbtq-certifierat asylboende har flyktingar vittnat om otrygghet; det räcker inte att personalen är utbildad om hbtq-flyktingar bor tillsammans med personer som önskar dem ur livet. För att garantera säkerhet och trygghet för hbtq-flyktingar under den tid de bor på asylboende krävs att Migrationsverket upprättar särskilda boenden....
Partistyrelsen vill avslå motionen med hänvisning till att bara vissa delar av partiets politik ska vara med i valplattformen.
.... Det finns ett behov av att inrätta särskilda boenden för asylsökande hbtq-personer. Det är inte ovanligt att konflikter som pågår i hemlandet kan följa med till Sverige och in i boendesituationen här. Homo- och transfobi är ett exempel på sådant som också kan förekomma i boendet. För att asylsökande hbtq-personer ska få ett så bra och tryggt boende som möjligt, är det viktigt att det finns möjlighet för den som vill och är i behov av ett boende som bara tar emot hbtq-personer att också få det....
Den som trakasserar andra asylsökande bör bli omplacerad. 

Det är förvisso bra att partistyrelsen är positiv till boenden för asylsökande som känner sig trakasserade. Men den borde även konstatera att det främst är förövarna som ska flyttas. Men för v är förmodligen även islamister på flyktingboenden "offer". Reglerna borde vara tydliga - den som trakasserar någon annan asylsökande en gång ska få en varning och bli omplacerad. Den som gör det en andra gång ska få sin ersättning drastiskt sänkt. Vid en tredje gång ska asylbehandlingen avbrytas och personen avvisas från Sverige. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar