måndag 15 januari 2018

Många v-politiker kritiserar partistyrelsens valplattform för att vara heteronormativ.


Det här är fjärde delen av min granskning av handlingarna till Vänsterpartiets kongress om några veckor. Ca 20 v-medlemmar, däribland partistyrelseledamoten Veronica Kallander (bilden) vill i motion E44 att möjligheten för barn att få fler än två vårdnadshavare blir en del av valplattformen. 4 v-medlemmar föreslår i motion E113 detsamma och även att en könsneutral föräldraskapspresumtion ska vara med.

I motion E44 lämnas också flera andra yrkanden, bl.a. att det i valplattformen ska finnas med att v vill förbjuda hets emot transpersoner och förbättra situationen för HBTQ-asylsökande. Det finns också  en generell kritik emot valplattformen för att vara heteronormativ.
.... Orättvisor drabbar hbtq-personer inom alla områden inte minst vad gäller hälso-, familje- och asylpolitik. Trots detta är det något som endast nämns i två meningar i partistyrelsens förslag till valplattform. Att förslaget om att införa ett tredje kön framförs är mycket positivt. I övrigt nämns dock hbtq-personer inte någon annanstans i texten, den är heteronormativt utformad och tyvärr gör det att trovärdigheten minskar. Det är dock möjligt att korrigera genom att på några utvalda centrala punkter göra korta tillägg. Genom att inkludera de föreslagna skrivningarna skapar vi den trovärdighet som vi förtjänar. Hbtq-personers rättigheter är också än mer aktuella i en tid där ansvaret för strukturella problem tenderar att läggas på individen och där högerextrema krafter hotar att inskränka dessa. Att kommunicera detta i valplattformen är också viktigt för att nå ut till de unga progressiva väljare som vi vill nå....
Kritik om att fi var tydligare inom HBTQ-politiken än v. 

Liknande kritik finns från ca 10 v-medlemmar i motion E45.
.... I det senaste valet konkurrerade vårt parti och Feministiskt Initiativ delvis om samma väljare. Vår uppfattning är att det fanns gott om socialister som valde vår konkurrent utifrån ett hbtq-perspektiv. De tyckte helt enkelt att vi blev dem svaret skyldig vad gäller hbtq-frågor. Därför oroar det oss att valplattformen nästan helt saknar en hbtq-politisk ambition. Om vi vill locka fler hbtq-politiskt intresserade att rösta på oss i nästa val gör vi klokt i att tala om för dem vad vi vill. Det räcker inte med att säga att vi vill införa ett tredje juridiskt kön och berömma oss om att vi var först med att kämpa för könsneutral äktenskapslagstiftning....
Motionärerna vill att följande ska finnas med i valplattformen.
.... Vänsterpartiet vill att transpersoner ska omfattas av lagen som förbjuder hets mot folkgrupp. Vi tycker att informationsplikten för Hiv-positiva ska avskaffas. Den 18-årsgräns som förbjuder omyndiga att ändra juridiskt kön vill vi slopa och vi vill också att det införs ett tredje juridiskt kön. Vi anser att det ska finnas möjlighet till fler än två vårdnadshavare samt att mer resurser läggs på särskilda asylboenden för hbtq-flyktingar....
I motion E46 vill 4 v-medlemmar att följande ska vara med i valplattformen.
.... Dagens åldersgränser för medicinsk könskorrigering och för att ändra juridiskt kön ska avskaffas och transpersoner ska omfattas av förbudet mot hets mot folkgrupp....

Partistyrelsen föreslår att det ska finnas något mer om HBTQ-rättigheter.

Partistyrelsen håller med motionernas innehåll i sak men yrkar avslag på de flesta av dem. Besynnerligt nog har Veronica Kallander valt att inte reservera sig till förmån för E44 som han själva medverkat till. För det förtjänar hon kritik om hon var närvarande vid partistyrelsens möte om den.
.... Partistyrelsen konstaterar att valplattformen, trots sin bredd och omfattning, saknar många av de krav som vi faktiskt driver, t.ex. på hbtq-området. Vi har dock valt att försöka hålla tillbaka antalet sakpolitiska krav och i stället fokuserat mer på den övergripande och sammanhållande berättelsen om varför flertalet människor skulle gynnas av Vänsterpartiets ekonomiska politik. Valplattformen, som kommer tidigt i valrörelsen, är snarare än en uppräkning av våra politiska krav, en plattform för områden som vi kan bli mer precisa kring senare i valrörelsen. Partistyrelsen menar dock att första att-satsen i motion E44 är bättre formulerad än vårt eget förslag. Partistyrelsen föreslår att stryka texten på rad 46 - 49 ”Vi var det första partiet i riksdagen som lyfte homosexuellas rättigheter med att bland annat kräva könsneutral äktenskapslagstiftning. Nu vill vi gå längre och införa ett tredje kön för de personer inte kan eller vill definiera sig som man eller kvinna.” Och istället lägga in texten ”Vi har länge kämpat för hbtq-personers rättigheter. Vi var första parti att kräva en könsneutral äktenskapslagstiftning och vi tog strid mot tvångssteriliseringarna av transpersoner. Nu vill vi bl.a. att ett tredje juridiskt kön införs och att ett barn ska kunna fler vårdnadshavare än två.”... 
Att ha med skydd emot hets för transpersoner är fel.

Liberalerna och Vänsterpartiet är i sak de partier i riksdagen som driver HBTQ-rättigheter tydligast. Debatten på kongressen om HBTQ-rättigheter lär alltså inte främst handla om sakpolitisk oenighet utan om vilket utrymme det ska få i valplattformen. V har ofta en tendens att ha med betydligt mer om rasism än HBTQ-fientlighet (eller funktionshindrades rättigheter och åldersdiskriminering för den delen) i officiella dokument. I det nya förslaget från partistyrelsen är det något förbättrat.

Även om jag är HBTQ-aktivist är jag skeptisk till att något parti ska ha med transpersoners skydd av lagen om hets emot folkgrupp i valmanifest etc. Reformen planeras röstas igenom i riksdagen i vår. Jag är själv emot att avskaffa åldersgränsen för medicinsk könskorrigering vilket jag förtydligat här. Dock borde v kunna ha med bl.a. införande av en könsneutral föräldraskapspresumtion och avskaffande av informationsplikten för hiv-positiva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar