lördag 6 januari 2018

Sd är i kris men vill inte längre avskaffa homoadoptioner.


I december skickade jag ett mail om homoadoptioner till ledande sd-politiker efter dess landsdagar (kongress) i november. Majoriteten av ombuden stödde partistyrelsen. Alltså att "hänskjuta förslaget till partistyrelsen för beaktande vid kommande revidering av principprogrammet inför Landsdagarna 2019" och att "partiet inte aktivt driver frågan i valrörelsen 2018.".
.... Hittills har sd varit emot att samkönade par blir prövade som adoptivföräldrar förutom närståendeadoptioner. Sedan finns det adoptioner i Sverige som inte är närståendeadoptioner och även internationella adoptioner. Där har sd:s policy hittills varit att inte bara vara emot det utan även att partiet vill avskaffa den möjligheten. Jag tolkar beslutet vid landsdagarna som att partiet i sak inte förändrat sin åsikt om det. Om sd gör en annan tolkning vänligen maila mig senast 15 december.... 
Sverigedemokraternas familjepolitiska talesperson Mikael Eskilandersson (bilden) mailade följande och håll i er nu.
.... Du har som vanligt missuppfattat det mesta och tolkar allt fel. Vi gör alltså en annan tolkning än dej. Eftersom jag vet att det inte är lönt att förklara för den som inte vill förstå, så nöjer jag mig med att konstatera att du har fel..... 
Sd är i intern kris.

Inget sakargument. Främlingsfientliga, HBTQ-negativa och EU-fientliga Sverigedemokraterna är välkända för att fler ledamöter lämnat dess riksdagsgrupp än från övriga partier tillsammans sedan riksdagsvalet 2014. En bidragande orsak är att de ofta internt skickar den här typen av mail till varann. Tydligen spelar de ibland i smyg även in samtal för att sedan ha hållhakar på varann. Ett parti i kris. Visst finns det hätska interna debatter även inom övriga riksdagspartier men sd är förmodligen värst. Jag skickade följande mail till ledande politiker i Sverigedemokraterna och Alliansen.
.... Det är fascinerande att du anklagar mig för att tolka saker fel utan att att förklarat orsaken. Men jag börjar fatta att det är så ni agerar internt i sd. Därför vill inget parti i Alliansen samarbeta med er. M och kd har försiktigt och generöst räckt ut en hand emot er 2017. Ett test. Ni har tackat för det genom att ge ledningarna i m och kd en smäll rakt i ansiktet genom olika närmast rasistiska utspel i höst. Pavel Gamov, att ni gav indirekt stöd till en närmast rasistisk motion inför sd:s landsdagar, att ingen av er protesterade emot att ett ombud som hävdade att muslimer inte fullt ut är människor. Ni hade en möjlighet att sansa er när det fanns en öppning från m. Men som vanligt vill sd:s ledning hellre ha en kaka direkt än två kakor senare. Jag är fruktansvärt vass emot varje riksdagspartis ledning. Du ska bara veta hur jag sågat Björklund (l) ibland. Och som den etablerade politiker han är fattar han att han får tåla det. Och de flesta andra riksdagspartier fattar också det. Ett riksdagsparti måste tåla både satir och skarp kritik. Men inte sd:s ledning. Sd skulle kunna bli ett seriöst konservativt parti. Men det vill ni inte för det skulle ge färre väljare än er högerpopulism men långsiktigt ge er makt. Sedan klagar ni på att andra inte vill samarbeta med er. Det finns många borgerliga politiker som är beredda att föra dialog med er långt senare om ni visar er seriösa. De hatar inte er men konstaterar, med rätta, att ni inte är mogna för det. Ni får faktiskt skärpa till er.....  
Sd har en betydligt sämre HBT-politik än övriga riksdagspartier.

Sd behåller alltså formuleringar i sitt principprogram om att de är emot homoadoptioner förutom närståendeadoptioner. Där finns ingen tvekan. Eskilandersson antyder dock att partiet lämnat kravet att avskaffa reformen även om de ännu principiellt är emot. Han förtjänar skarp kritik för sin osaklighet men det är en möjlig tolkning. Därmed får sd en poäng till i min sammanställning om vad partier tycker om HBT-reformer. Notera dock att sd är långt efter även kd när det gäller HBT-vänlighet.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Liberalerna 21p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 19p
Centerpartiet 19p
Kristdemokraterna 14p
Sverigedemokraterna +1p till 1p

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar