lördag 13 januari 2018

V resonerar ofta heteronormativt i debatten om föräldrapenning.Det här är andra delen av min granskning av handlingarna inför Vänsterpartiets kongress i februari. Både i motion E4 från Vänsterpartiet Halmstad och i motion E5 från en v-politiker yrkas det på att "man" bör ersättas med "en." Från motion E4.
.... Språkvalet är dock något som kan förbättras, inte minst i valplattformen, som kommer läsas av många och utgöra grunden för vårt valpolitiska arbete. Därför är det viktigt att texten är inkluderande och könsneutral....
Partistyrelsen rekommenderar att de ska anses besvarade.
.... Partistyrelsen är positiv till att vår språkanvändning utvecklas i mer inkluderande inriktning. ”Man” kan ha flera olika betydelser. Vad ”man” ska ersättas med beror på vilket sammanhang som ordet används i. Vi strävar efter att hålla språket i valplattformen så enkelt som möjligt och ser helst att kongressens diskussioner fokuserar på plattformens politiska innehåll än på dess användning av pronomen. Partistyrelsen ser dock att språket kan förstärkas om vi använder andra ord än man och har därför gått igenom och reviderat hela valplattformen.... 
Jag använder själv "man" eftersom jag tycker "en" är språkligt fult. Men partistyrelsen har där hittat en bra kompromiss där man ersatt det av andra ord.

Att tvinga en social förälder att bli vårdnadshavare för föräldraledighet är ofta olämpligt.

En något oväntad debatt, just i v, handlar om individualiserad (kvoterad) föräldraförsäkring. V-medlemmar har i motionerna E111 och E112 föreslagit att det är fel att fler månader reserveras för vardera vårdnadshavaren. Att andra åtgärder bör genomföras först. Från motion 111.
....Låt oss först arbeta för att göra det möjligt, socialt och ekonomiskt, för alla välja det föräldraskap som passar individen....
Partiordföranden Jonas Sjöstedt (bilden) och övrig i partistyrelsen yrkar avslag på båda motionerna. Jag har själv tagit ställning för en tredelad försäkring vilket är en jämställdhetsreform. Tyvärr finns det inget borgerligt parti som är positivt till det. Dock bör det finnas en viss flexibilitet i synnerhet som familjer är olika. Vänsterpartiet är för att hälften av månaderna ska reserveras för respektive vårdnadshavare. Det skulle betyda att inga månader kan överlåtas till andra sociala föräldrar i bl.a. HBTQ-familjer, något som vore negativt. Förvisso vill v att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare men den reformen lär inte genomföras närmaste åren. Och att ett en social förälder måste tvingas bli juridisk vårdnadshavare för att vara föräldraledig med ett barn är sällan det lämpligaste. V resonerar ofta heteronormativt i debatten om föräldraförsäkringen, som om varje barns vårdnadshavare utgörs av en man och en kvinna i en relation.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar