söndag 14 januari 2018

L är för att utreda könsneutrala personnummer.


Jag har kontaktat Liberalerna om de är emot könsneutrala personnummer eller har attityden "möjligen" till reformen. Det efter att partistyrelsen lämnade ett av landsmötet (kongressen) godkänt negativt yttrande om reformen i höstas. Den främsta invändningen var att det skulle göra det svårt att få fram könsindelad statistik. Partiets HBTQ-politiska talesperson Barbro Westerholm har mailat.
.... Vi säger inte nej, är positiva till införande, men vill ha utredning först om konsekvenserna av införande inför slutligt ställningstagande. Är väl en rimlig inställning om man som vi i Liberalerna vill, att ha ett underlag som visar för– och nackdelar, och där vi då försöker minska konsekvenserna av nackdelarna till förmån för fördelarna....
Det är bra att l är positivt till att utreda reformen. I Centerpartiet ville i höstas stämmans (kongressens) kommitté som behandlade en motion om könsneutrala personnummer bifalla den men tyvärr följde majoriteten av ombuden partistyrelsens rekommendation att vara avvaktande till reformen. Samma attityd blev det på Socialdemokraternas kongress förra våren där beslutet blev att det "i dagsläget inte är aktuellt"

Partiernas åsikter januari 2017 om könsneutrala personnummer.

Ja: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ, Piratpartiet. 
Möjligen: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna
Nej: Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna

Jag vill förtydliga att jag håller med om att det är viktigt att kunna göra könsindelad statistik. Sverige har ännu patriarkala strukturer även om vårt land kanske är det minst ojämställda i världen. Att införa könsneutrala personnummer kan dock kombineras med att behålla möjligheten till sådan statistik. Från en debattartikel från RFSL och RFSL-Ungdom. 
.... Könsmarkörer kan finnas på andra sätt, när det är mer relevant. Exempelvis kan statistik över jämställdhet och möjlighet att genomföra registerdata föras ändå, utan att juridiskt kön är synligt i vardagen, eftersom det könsneutrala personnumret knyts till ett juridiskt kön i skatteverkets digitala personbild. Könsmarkörer eller markörer som visar vilka kroppsdelar en person har, kan finnas i patientjournaler så att exempelvis kallelser till cellprov går till alla med livmoder, även de som har bytt juridiskt kön till man....
Tyvärr blir det nog inte någon utredning om könsneutrala personnummer närmaste åren oavsett vilken regering det blir efter valet i höst. Men historiskt har processen att införa HBTQ-reformer ofta startat med att partier förklarat att de kanske vill utreda det senare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar