lördag 20 januari 2018

Porrmoralismen i v är pervers på riktigt.

 

Det här är femte och sista delen av min granskning av handlingarna inför v-kongressen i februari. V i Dalarna vill i motion E125 att följande ska vara med i valplattformen.
.... Barns rätt att slippa porr är en av kvinnorättsrörelsens nu viktigaste frågor. Vänsterpartiet vill begränsa tillgången till porr på internet genom att använda den teknik som finns tillgänglig för att minska risken att barn och ungdomar blir utsatta för porr. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan måste samtidigt utvecklas. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är grundläggande i strävan för ett jämställt samhälle....
Notera att ungar som själva söker porr ska "slippa det". Något udda. Från motionen.
.... Vi har offentliga jämställdhetsideal och reagerar på sexistisk och kvinnohatande reklam, men det finns fortfarande arenor där samhället accepterar våld mot kvinnor, stereotypisering av manligt och kvinnligt, rasism och förnedring av kvinnor – porren. Dagens mainstreamporr består av grovt sexualiserat våld och förnedring av kvinnor och är tillgänglig två klick bort i varje mobil, surfplatta och dator – dygnet runt. Tiden då porr hittades i en tidning i skogen är långt borta. Genomsnittsåldern för när pojkar börjar titta på porr var för ett par år sedan 12 år, skulle samma undersökning göras om idag skulle genomsnittsåldern med all säkerhet vara lägre. Våra barn lär sig alltså att stoppa kukar så långt ned i halsen på tjejer att de kvävs är sex och detta budskap sitter de ensamma med på sina rum. En del hävdar att barn och unga (och vuxna) kan skilja på porrens ”fantasi” och verkligheten. Problemet är att porrens våld är reellt våld som verkliga kvinnor utsätts för, för att andra ska ha något att onanera till och för att mångmiljardindustrin, som porrindustrin är, ska tjäna pengar. För att begränsa spridningen av porr och skydda barn finns tekniska lösningar, till exempel filter, där standardläget är att inte ha tillgång till porr och där du för att få tillgång till porr måste verifiera att du är över 18 år, till exempel via Bank - ID. Skolor kan, och bör, också ha filter och spärrar på datorer , plattor och wifi, som komplement till policys kring porr och att ta upp porr i sex och samlevnadsundervisningen. Vi anser att frågan om porren är akut och att det är ovärdigt ett feministiskt solidariskt parti som arbetar för jämställdhet att inte prioritera och aktivt driva frågan om porrens skadeverkningar.....
Sexistisk reklam bör inte förbjudas.

Partistyrelsen yrkar avslag på motionen. Den hänvisar till att fokus i valplattformen bör vara på ekonomisk ojämlikhet och att det som finns med om jämställdhet är tillräckligt.
.... Det sexualiserade våld som utövas av män mot barn och kvinnor över hela världen, liksom det sexualiserade våld som hbtq-personer utsätts för, återspeglar och upprätthåller den patriarkala maktstrukturen.... Det sexualiserade våldet är strukturellt och systematiskt, samtidigt godtyckligt och oberäkneligt; det kan slå till när som helst, var som helst och mot vem som helst, så länge du är kvinna eller hbtq-person.... Våldet mot kvinnor och barn exploateras av porrindustrin, som blivit en vinstgivande kapitalistisk storindustri. Människohandel inom och över nationsgränser växer i omfattning. Det finns ett samband mellan pornografi och efterfrågan på sexuella tjänster. I pornografin framställs ofta kvinnor som prostituerade och som objekt för att tillfredsställa mäns sexuella behov. Pornografi på nätet och en sexistisk populärkultur har dessvärre fått funktionen som ”sexualupplysning” åt unga människor i brist på en modern sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Partistyrelsen konstaterar att Vänsterpartiet arbetar för att förebygga sexualbrott, för att underlätta och förbättra villkoren för de personer som utsätts för sexualbrott samt för att förbättra och göra rättsprocessen mer rättssäker. Parallellt med att vi ställer krav på en ändrad lagstiftning arbetar vi även för att motverka att stereotypa könsroller reproduceras. Det förebyggande och våldspreventiva arbetet behöver utvecklas och stärkas. Dessutom behöver det psykosociala stödet till dem som blivit utsatta för sexuellt våld för bättras. En nationell handlingsplan mot våldtäkt och sexuellt våld bör tas fram. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan behöver utvecklas, det bör införas feministiskt självförsvar i skolan från årskurs sju och sexistisk reklam bör förbjudas..... 
Ohelig allians mellan högerkristna och radikalfeminister.

Vänsterpartiet är inte ensamt om att ägna sig åt den här typen av porrmoralism. Här förenas högerkristna i en ohelig allians med radikalfeminister. "Sex bör helst vara förenat med kärlek". Det är unken moralism och inget annat. Republikanska politiker i USA attackerar demokratiska politiker för att inte "skydda barnen emot porren". Debatten är absurd. Precis som om något filter vid skoldatorer skulle förändra något när porr kan kollas i de flesta mobiltelefoner. Sexistisk reklam bör inte förbjudas utan det sker i Sverige oftast en självsanering inom branschen, i många andra västländer är sexistisk reklam tyvärr ännu vanlig.

Finns det problem inom porrbranschen? Absolut. Heteroporren speglar dock patriarkala strukturer i övriga samhället. När en känd musiktidning i USA på 1970-talet skulle lista de viktigaste 100 albumen fanns inga svarta och kvinnor representerade (sic!). Ingen skulle för den skull hävda att musikrecensioner borde förbjudas. Problemen i porrbranschen bör åtgärdas som i övriga samhället. Arbetsmiljökrav för anställda. V gillar kollektivavtal, det vore kanske något för branschen, Att i skolor resonera om könsroller och sexualitet. Från en artikel i Dagens nyheter om porrkonsumtion.

Heteromän som kollar porr kallar sig oftare feminister.
.... Vissa undersökningar tyder på att den kan ha ett samband med en mer öppen inställning till olika sexuella läggningar, både när det gäller en själv och andra. I en studie med amerikanska heterosexuella män som hade konsumerat mycket porr, fann man att de hade en större acceptans mot homosexuella. Vuxna danska och australiensiska män har i undersökningar sagt att de har upplevt fler positiva än negativa effekter på sexlivet av att titta på porr, till exempel ett bättre självförtroende och en öppnare inställning till sex. De uppgav också att de hade blivit mer uppmärksamma på sina partners sexuella behov. Artikelförfattarna lyfter också fram nya nischer som feministisk porr och ”sexpositiv” pornografi som betonar ett annat urval och säger sig visa mer ur ett kvinnligt lustperspektiv. Med det vill de understryka att en del forskning och resultat kan styras av perspektiv, urval och metod. En annan aspekt som de tar upp är att sambanden när det gäller pornografi varierar mellan olika människor. En studie som publicerats i Journal of Sex Research förra året, visade till exempel att män som sällan eller aldrig tittade på porr hade en mer traditionell syn på familjen. De identifierade sig inte som feminister i samma utsträckning som de män som konsumerade mer porr. De porrtittande männen hade en mer positiv inställning till att kvinnor yrkesarbetade utanför hemmet och till att de hade ledande befattningar på jobbet. De visade också en mer positiv attityd till abort....
Nästan alla unga män och ungefär hälften av unga kvinnor kollar porr ibland. Och många medelålders och äldre. En del av dem är v-politiker. Jag har själv träffat sådana. Hyckleriet är totalt.

Indirekt antyder v att porren är pervers. Men det finns inget perverst i att människor i heteroporr, gay-porr etc deltar i den typen av filmer. Porrskådisarna har samma unika och okränkbara värde som oss andra. Det verkligt perversa är Vänsterpartiets porrmoralism.

Om bara v-sympatisörer som aldrig kollar porr skulle rösta på partiet hade det åkt ur riksdagen.

Fördubbla anslagen till kvinno- och tjejjourer.

Centerpartiet vill att stödet till kvinnojourerna bör fördubblas till 200 miljoner kronor. Håller helt med. Både Alliansen och Röd-gröna har radikalt ökat stödet senaste 15 åren. Men 100 miljoner betyder i genomsnitt ca 300 000 kronor per kommun. Många kommuner har tydligen också dragit ner sina egna bidrag när statsbidragen ökat.

Jag må vara porrliberal medan v är porr-negativt. Men där skulle vi faktiskt kunna enas. Att det offentliga Sverige i decennier ofta lastat över ansvaret för våldsdrabbade kvinnor till frivilligarbetare i kvinnojourer är inget annat än skamligt.

Fördubbla anslagen till kvinno- och tjejjourerna. Kanske något för v att driva när de ihop med s-mp-regeringen ska lämna en vårbudget.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar