fredag 12 januari 2018

Vänsterpartiets undfallenhet emot islamismen är faktiskt skamlig.


Vänsterpartiet har sin kongress i Karlstad 9-11 februari. Jag ska i några bloggposter granska handlingarna från ett HBTQ-perspektiv. 2 v-politiker vill att partiet gör en "marxistisk analys" och yrkar att "ge partistyrelsen i uppdrag att möjliggöra för Vänsterpartiets medlemmar nationellt, att studera och diskutera fram en övergripande strategi och hållning till de frågor som kan uppstå när stora grupper av människor med olika kulturella/religiösa sedvänjor, uppfattningar och föreställningar skall integreras i vårt samhälle". Karl Marx var för proletariatets diktatur och det är en skam för v att de ännu hyllar honom. Trots det behandlar den här motionen något viktigt, kulturkrockar. Från motion A80.
.... Efter senaste tidens tillströmning av medborgare från andra länder som lyckligtvis kunnat fly från krig och nöd och kommit till Sverige, har återigen frågan om vår syn på olika människors sedvänjor och religiösa frågor kommit upp. Som Vänsterpartist konfronteras vi frekvent med detta ute i samhällsdebatten. Frågor som kan komma upp är sedvänjor som härrör från patriarkaliska synsätt som då kränker framför allt kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Men även HBTQ-personer förföljs i denna subkultur. Vänsterpartiet måste som parti tydligt deklarera att detta inte är acceptabelt i vårt samhälle och dessutom visa på, att vi för en kamp idag, för att bekämpa det patriarkala samhället på olika sätt.... Om inte Vänsterpartiet tar ett samlat grepp och redogör för detta i dessa frågor så är risken uppenbar att främlingsfientliga krafter drar nytta av vårt vankelmod. I denna fråga får vi inte visa vare sig vaghet, handlingsförlamning eller velande och därmed gynna de rasistiska krafterna i vårt land....
Partistyrelsen yrkar avslag på motionen med bl.a. följande motivering. 
.... Att peka finger åt andra som varandes mindre jämställda gör inte Sverige mer jämställt. Vi måste istället se politikens roll i skapandet av patriarkala mönster och strukturer och förändra den. Patriarkala strukturer, kränkningar av barns, kvinnors och hbtq-personers rättigheter och andra former av förtryck ska alltid bekämpas, men att koppla dem till invandring och flyktingmottagande bygger på en felaktig analys och riskerar leda till felaktiga lösningar. Vänsterpartiets driver dessa frågor aktivt och har kraftfulla svar för att möta de former av förtryck som nämns i motionen. Våra svar grundar sig i vår politik för ett mer jämlikt samhälle, en förstärkt välfärd, vår feministiska politik, våra förslag för att stärka barns rättigheter och vårt arbete med hbtq-frågor.... Det betyder att våra politiska förslag riktar sig mot alla, inte bara vissa grupper. Det är i jämlika samhällen människors frihet växer sig starkast. Idag är ojämlikheten i Sverige tydligt framträdande, både nationellt och lokalt. Partistyrelsen menar att Vänsterpartiets politik som samlat bemöter patriarkala strukturer, kränkningar av barns, kvinnors och hbtq-personers rättigheter och andra former av förtryck, oavsett var i samhället problemen finns och vem som är ansvarig för dem är det mest effektiva sättet att bemöta de problem som beskrivs i motionen....
Inget tyder på att islamister blir demokrater bara för att Sverige blir mer jämlikt.

Att partistyrelsen inte vill ha kongressbeslut om vilka broschyrer som ska produceras är väntat. Men argumenteringen i övrigt är onekligen fascinerande. Om bara Sverige blir mer jämlikt blir islamister som är för sharia-lagar demokrater. Inget som helst tyder på det. Stödet för sharia-lagar är utbrett i Saudiarabien, ett rikt land. Många islamister är etablerade i samhället i Västeuropa. Men sin vana trogen hävdar v att i princip varje problem ska lösas genom fördelningspolitik. Det är faktiskt naivt och ett hån emot de som drabbas av islamismen. Och någonstans där finns säkert orsaken till att v som ensamt riksdagsparti ännu svajar när det gäller kampen emot hedersrelaterat våld. 

Självklart bör kampen för mänskliga rättigheter främst drivas generellt. Men att förneka att patriarkala strukturer är ofantligt mer allvarliga i Mellanöstern än i Västeuropa blir faktiskt bara fånigt. Samtliga av de som verbalt trakasserat mig i Malmö senaste 15 åren för att jag är bög har haft invandrarursprung. (Tidigare var det etniska svenskar). V låtsas som att det är en slump. Det är absurt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar