fredag 4 april 2014

Sd är ännu emot HBT-reformer i EU.

Som jag avslöjade häromdagen finns det ett brett svenskt politiskt stöd för HBT-reformer inom EU. Av de 11 partier jag granskar ställer sig 8 reservationslöst bakom samtliga av reformerna . Sverigedemokraterna bryter dock helt det mönstret. Johnny Skalin, partiets ledamot i riksdagens EU-nämnd, mailar att partiet är emot förslagen och lämnar även motiveringar.

1. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. (idag råder en kompromiss från 2004 vilket bara ger en rekommendation att länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna homopar som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit)
- Nej, även om det är klart att det vore bra om gifta par erkänns över hela EU, men vi är likväl kritiska till att ge EU mer makt inom alla områden. EU:s makt är redan alltför stor och i grunden tycker vi att varje lands folk själva måste få bestämma sin egen utveckling. Däremot ställer vi oss bakom en rekommendation till medlemsstaterna.
2. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden. (EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av en bred majoritet i EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet)
- Nej, av samma anledning som ovan. Däremot tycker vi att sakfrågan i sig är eftersträvansvärd, att kandidatländer till EU och medlemsstater i EU bör erkänna de grundläggande mänskliga rättigheterna samt att i de fall medlemsstater lovat att anpassa sitt regelverk också ska göra det. I övrigt ställer vi oss bakom en rekommendation till medlemsstaterna.
3. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. (svenska regeringen och de flesta grupper i EU-parlamentet ville könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens förslag till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det kom inte med, den största högergruppen i EU-parlamentet, EPP, som tidigare var emot att inkludera könsidentitet i unionens antidiskrimineringsdirektiv har nu svängt och är för)
- Nej, med samma motivering som ovan.
4. Sverige ska inom EU jobba för att unionen ska främja införandet av en HBT-konvention i FN.
- Nej, med anledning av att vi inte tycker att EU skall erkännas som en juridisk person i FN, då endast stater får det erkännandet. Däremot ställer vi oss öppna till att Sverige diskuterar frågan i FN.

2009 granskade jag reformerna 1-3 (hade inte med HBT-konvention i FN då) samt att EU ska kritisera medlemsländer och kandidatländer som förbjuder gayparader, inte tillåter transsexuella att byta kön juridiskt etc. Sd kommenterade då följande.
Nej. Svaret på samtliga frågor är att detta inte är en fråga för EU, utan en fråga för de nationella parlamenten. Vi anser inte att EU skall ha någon som helst bestämmanderätt i frågor som tex kan röra nationella äktenskapslagstiftningar, religiösa och kulturella traditioner, diskrimineringslagstiftning osv. Detta är samtliga frågor som skall behandlas i de nationella parlamenten.
Johnny Skalin berättar i telefon att sd nu tycker att EU faktiskt ska kritisera länder som allvarligt diskriminerar HBT-rättigheter, som förbud emot gayparader. Där har alltså sd svängt sedan 2009 och anslutit sig till övriga partier jag granskar. Sverigedemokraternas attityd för fem år sedan var närmast oförskämd när det gäller HBT-rättigheter i Europa. Och dessutom kulturrelativistisk, att mänskliga rättigheter inte är universella utan ska avgöras av "ett lands kultur och religion".

2014 är sd ännu emot viktiga HBT-reformer på EU-nivå men de har skaffat sig en annan retorik. De har blivit smartare. Eller mer PK om man vill formulera det så. Att de inte i sak är emot förslagen, tvärtom, men tycker att det där ska avgöras på nationell nivå. Det är dock viktigt att inte låta dem komma undan så lätt. Visst är sd ett EU-negativt parti och det påverkar säkert deras attityder till de 4 reformerna.

Dock bör vi konstatera följande.

Att Sverigedemokraterna sedan de bildades varit emot nästan varje HBT-reform. Bl.a. ogillade partiet införandet av partnerskapslagen (och ville fram till 2003 avskaffa den) och de var även negativa till införandet av en könsneutral äktenskapslag (även om de idag accepterat reformen).

Att i riksdagen 2010-2014 har ledamöter från alla partier förutom just Sverigedemokraterna kritiserat HBT-fientliga lagar i andra länder i Europa, som i Ryssland.

Att om sd hamnar i EU-parlamentet kommer de med all säkerhet ingå i någon främlingsfientlig grupp. Och just de främlingsfientliga grupperna har konsekvent och enhälligt röstat emot varje HBT-vänlig resolution, även "rekommendationer" till medlemsländerna.

Att de 4 konkreta HBT-reformerna handlar om människors vardag. Om att ett svenskt bögpar även i praktiken  kunna få del av den fria rörligheten i unionen och få sitt svenska äktenskap juridiskt erkänt i Italien om de flyttar dit. Att ett par som flyttar till Bulgarien inte ska behöva oroa sig för att bli vräkta från sin bostad för att de är lesbiska. Att en människa som flyttar till Grekland inte ska bli avskedad för att hen är transvestit.

Sverigedemokraterna är inte HBT-fientliga som för 10 år sedan. Men det är tydligt att de ännu tycker HBT-rättigheter är något helt oviktigt i praktiken. Förutom några vackra fraser.7 kommentarer:

 1. Hej Bengt!
  Tack för ditt inlägg. Jag läser emellanåt din blogg och tycker du har mycket att tillföra i HBT-frågor.
  SD har numera en uppdaterad partisymbol bara så att du vet. Du hittar den nya på deras hemsida.
  Fint att Skalin tog sig tid att besvara dina frågor. Att de tycker att dessa frågor ska avgöras på nationell nivå behöver inte uppfattas som att de ställer sig negativa till reformer och rekommendationer utan just att dessa skall avgöras i varje enskilt medlemsland. Man ska ha i åtanke att SD är just mycket kritiska till EU-överstatlighet.
  Jag tycker du är onödigt negativ i din inställning till SD som har utvecklats mycket till det positiva under de senaste åren vad gäller just HBT-frågor även om en del återstår. Att hänvisa till deras inställning historiskt tycker jag är ohederligt, fokusera i stället på hur det ser ut idag. Det har tagit tid även för flera av de andra partierna, inte minst moderaterna.
  Att SD kommer att ingå i en främlingsfientlig(vad du nu menar med främlingsfientlig) grupp i EU-parlamentet har du inga som helst belägg för, det återstår att se efter valet. SD har ännu inte gett några som helst besked om detta.

  SvaraRadera
 2. 1. Tack för berömmet.

  2. När det gäller partisymboler har jag dem sparade i min hårddisk och plockar fram dem därifrån. Ibland förändras partisymbolerna jag brukar kolla det ibland men här har jag tydligen missat det.

  I den nya symbolen är tydligen "trygghet och tradition" med som text. Jag försöker undvika att publicera partisymboler med politiska budskap i ord, av samma orsak kommer jag vara restriktiv med att publicera den m-symbol där "Sveriges arbetareparti" är med. Hur jag till sist kommer att göra avgör jag senare. Den partisymbol jag publicerat är också mycket snarlik den nuvarande.

  3. Jag tycker inte sd ska ha beröm för att besvara mina frågor. Fakta är att alla partier jag kontaktar relativt snabbt besvarar mina mail - förutom två partier, kd och sd. Jag fick ringa Skalin innan det blev något svar, partiet hade tidigare undvikit att besvara mina mail och det är inte första gången heller.

  4. Jag är väl medveten om att sd är kritisk emot överstatlighet och det kommenterade jag också i bloggposten. Dock är det värt att notera att bl.a. v och tidigare mp också varit EU-kritiska och många andra partier är skeptiska till federalism (själv är jag för ett federalt EU) men trots det tycker att kampen för mänskliga rättigheter och HBT-rättigheter och emot diskriminering är något som är bland unionens kärnuppgifter. Även partier som generellt vill begränsa EU:s beslutskompetens är för de fyra HBT-reformerna. Förutom just sd. Det visar att partiet inte prioriterar mänskliga rättigheter och HBT-rättigheter och det är ju iofs inget nytt.

  4. Din kommentar om att det är ohederligt att redovisa vad ett parti tyckte för 5-15 år sedan är udda. Gäller det också för Vänsterpartiets tidigare vänslande med kommunistdiktatorer eller är det bara sd som ska slippa granskas för vad de gjort historiskt. Och vi talar alltså inte om vad de gjorde för 100 år sedan som när det gäller m:s motstånd emot allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Utan om vad partier tyckte för ett fåtal år sedan. Sd var tydligt emot en könsneutral äktenskapslag och emot vigslar av samkönade par i Svenska kyrkan (partiets representanter röstade enhälligt nej vid kyrkomötet 2009). Det här var när Jimmie Åkesson var ordförande i partiet. Extra udda blir ditt resonemang om att det är fel att granska vad ett parti gjort tidigare eftersom sd själva brukar betona hur viktigt det är att historisk kontinuitet ska värderas.

  Fortsättning följer i nästa kommentar.

  SvaraRadera
 3. 5. Men låt oss granska hur partiet agerat senaste åren. Som jag berättar i bloggposten har representanter för alla partier utom sd i riksdagen tagit upp mänskliga rättigheter för HBT-personer i anföranden och motionsförslag.

  Partiet vill ännu avskaffa nuvarande jämlika lagar för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner och avskaffa nuvarande jämlika lagar för lesbiska och olikkönade par när det gäller inseminationer vid kliniker. Partiet har accepterat den könsneutrala äktenskapslagen men är inte för den. Partiet röstade häromåret som enda parti för att behålla tvångssteriliseringar av transsexuella som byter kön juridiskt.

  6. När det gäller EU-parlamentet kommer sd ha två alternativ. Antingen gå med i någon främlingsfientlig grupp vilket givetvis är naturligt för dem eftersom sd själva är ett främlingsfientligt parti. Eller att stå utanför grupperna och i princip komma att helt sakna inflytande. I det senare fallet blir en röst bortkastad för de som gillar sd:s värderingar, i det förra fallet kommer sd med alla säkerhet att tillsammans med andra främlingsfientliga partier att jobba emot allt de tycker är "PK-resolutioner" och där ingår resolutioner för HBT-rättigheter. Inget "nationalistiskt" parti i EU-parlamentet har någonsin gett sitt stöd åt HBT-resolutioner.
  7. Tidningen Expo rapporterar om att partiets ungdomsförbund samarbetar med andra organisation vara en del har koppling till direkt fascism. Mitt tips är att sdu gör det sd inte vågar före valet.

  http://expo.se/2014/sdu-bildar-europeiskt-ungdomsforbund_6468.html

  SvaraRadera
 4. Hej igen!
  Tack för uttömmande svar.

  1. Varsågod! :-)

  2. Okej. Om du vill "låna" den nya symbolen utan text så finns den här: http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden_Democrats

  3. Okej. Visste inte detta. Beklagar. De har väl en del för handen och kanske inte direkt prioriterar enskilda bloggare.

  4. Att SD inte skulle prioritera mänskliga rättigheter är ju direkt felaktigt. Däremot håller jag med om att de kunde bli mycket bättre på just HBT-rättigheter.
  Jag tycker alla partier ska granskas på samma villkor och känner till en del om partiernas historiska mörka fläckar men tycker man som jag skrev ska lägga fokus på nutid och vad partierna representerar idag. Hur länge ska man behöva beklaga och ta avstånd från sin historia? Hur långt sträcker sig tidsperspektivet i denna fråga? Det finns fortfarande personer, tyvärr, som företräder SD som vill inskränka HBT-rättigheter(som t ex samkönade äktenskap) men det är inte vad partiprogrammet föreskriver.

  5. Jo, det stämmer säkert och jag kan hålla med om att SD tyvärr nog har en del att förbättra här men det behöver nödvändigtvis inte innebära att de konsekvent är negativt inställda till allt. Du såg ju t ex vad Skalin svarade dig.
  Vad gäller möjlighet till adoption håller jag fullständigt med dig, det är obegripligt hur man kan inkonsekvent ej tillåta likabehandling för olikkönade och likakönade. Dessutom tillåter de ju närståendeadoption på lika villkor.
  Att få möjlighet till insemination vid klinik är ingen mänsklig rättighet(inte heller adoption såklart) även om jag kan hålla med om att även detta borde ändras i konsekvensens namn. Vad gäller äktenskapfrågan tror jag inte SD kommer att ändra sig till det sämre, de är inte heller emot den.
  Beträffande transsexuellas rättigheter är jag inte så insatt. Jag tycker personligen att om man byter kön ska man ha som mål att inte bara göra det juridiskt utan också genomgå operation vilket då automatiskt innebär sterilitet. Kanske tänker de i samma banor och sade därför nej?

  6. Du har ännu inte definierat vad du menar med främlingsfientligt och därför blir det svårt bemöta ditt påstående. Jag tror inte SD kommer att låta sig tillhöra någon grupp där något parti med uttalat rasistisk/nazistisk ideologi ingår, t ex ungerska Jobbik. Det har de tydligt deklarerat.
  Det handlar om att organisera sig gruppvis för att få fördelar av det i parlamentet. Att man grupperar sig med andra partier behöver INTE innebära att man samarbetar med dem i alla frågor eller för den delen delar deras ideologi. Det handlar mer om pragmatism. Och jag delar inte din åsikt att en röst är bortkastad om de skulle bli grupplösa då det inte innebär att man blir helt utan inflytande.

  7. SDU är helt fristående i sin politik gentemot SD och man ska inte ta som intäkt att det de förespråkar gäller även moderpartiet.

  SvaraRadera
 5. Hej igen.

  Några korta kommentarer eftersom jag utvecklade mina resonemang betydligt tidigare.

  2. Bra. Har sparat sd:s ny logga utan text.

  3. Sd har lika mycket resurser som andra mindre partier i riksdagen. Kan mp, fp, c och v och även pp och fi som garanterat har mindre resurser än sd svara inom rimlig tid borde även sd (och kd) kunna göra det.

  4. Att sd hävdar mänskliga rättigheter håller jag inte med om. Jag ska bara ta några konkreta exempel.

  Sd är för att assimilering (att invandrare helt ska lämna sin gamla kultur) ska bli ett politiskt mål. Givetvis bör invandrare delvis anpassa sig till svensk kultur, centrala officiella värderingar som jämställdhet och HBT-rättigheter (och där har ju sd för övrigt verkligen inte varit någon förebild utan tvärtom "osvenska" i sin konservatism). Och givetvis är det fritt fram för invandrare som individer att helt lämna sin gamla kultur men det bör aldrig bli ett politiskt mål.

  Sd röstade för att behålla tvångssteriliseringar av transsexuella som vill byta kön juridiskt.

  Sd lokalt kampanjar i kommun efter kommun (med partiledningens stöd) emot att tillåta byggande av nya moskeer. Alla svenska muslimska samfund är homofientliga och ska kritiseras för det men många kristna samfund är också det och sd är inte emot att tillåta byggande av nya kyrkor. Oavsett vilket så har vi religionsfrihet i Sverige. Även reaktionära föreningar ska få finnas och ha lokaler, vilken tur för sd annars hade de blivit förbjudna. :-)

  5. Transsexuella får givetvis låta sig bli sterila genom en operation om de vill och en del vill det, andra inte. Att tvinga dem allihop till det är inte förenligt med mänskliga rättigheter om kroppslig integritet.

  6. Främlingsfientlighet är att sprida värderingar om att kulturella influenser från övriga länder eller från vissa regioner per automatik är negativa. Att generaliserande utmåla det som ett hot.

  Jag kan ha en lång debatt med dig här om om sd:s invandringspolitik, deras ökända valfilm från 2010, ledande partiföreträdare som kallat Soran Ismail för "du är inte svensk" men eftersom den här bloggen främst fokuserar på HBT-rättigheter ska jag inte göra några längre anföranden emot sd inom de områdena.

  SvaraRadera
 6. Hej igen!

  Mig kommer du inte undan så lätt. ;-)

  3. Jag tänker inte säga emot dig här och jag har själv vid tillfälle försökt kontakta en riksdagsledamot men fick inget som helst svar trots påminnelser. :-( Resurser finns säkert men prioriteringen är som den är. Man kan inte förvänta sig svar tydligen.

  4 a) Du ger några enskilda exempel på där du anser SD inte står för mänskliga rättigheter men glömmer samtidigt andra områden där de faktiskt gör det. Man kan samtidigt fråga sig vad en mänsklig rättighet är? Om vi håller oss till Europakonventionens dekl(som ju bygger på FN:s) skulle jag vilja hävda att vissa länder bryter mot dessa och att det handlar om hur dessa ska tolkas.
  SD förspråkar assimilering men det innebär inte att invandrare helt måste lämna sin gamla kultur. Personligen anser jag det vara omöjligt. Däremot ska det vara ett mål att låta sig införlivas i det svenska majoritetssamhället. Det är alltså en målsättning, inte ett tvång. SD förkastar vidare mångkulturalism vilket de anser leder till motsättningar, segregering, otrygghet m m. Mångkulturalism innebär alltså inte ett samhälle enligt SD där vissa kulturyttringar förekommer hos en invandrad befolkning i viss utsträckning, tvärtom anses detta som något naturligt. Frågan gäller snarare vilka av dessa yttringar som ska accepteras och inte.

  b. Här är jag beredd att hålla med dig men samtidigt såg jag att du fick svar från Ramhorn att SD nu accepterar reformen och inte aktivt arbetar för att avskaffa den.

  c. SD är emot fullskaliga moskéer(med tillhörande böneutrop). Det är en MR att få utöva sin religion men inte till vilket pris som helst allra helst inte om det inkräktar på andra människors fri- och rättigheter. Frihet från religion är också en MR. Att islam sedan skiljer sig från kristendomen gör naturligtvis sitt till. Som ateist är jag starkt kritisk till religion överlag och anser den ska hållas privat.

  5. Har kommenterat ovan men samtidigt är det ingen som tvingar en transexuell att juridiskt byta kön(även om de kanske helst önskar så) och då ej heller till sterilisering. Frågan är om det anses vara en MR att få byta kön, jag är lite tveksam till det.

  6. Jag tycker nog din beskrivnng av främlingsfientlighet är lite otydlig. Det brukar den ofta bli även när andra ger sig på att försöka beskriva ordet och själv undviker jag det för att det används vidlyftigt i många sammanhang utan att man definierar dess betydelse. Det blir lätt platt och lite floskligt. Kulturella influenser kan ju innebära vad som helst.Tycker du inte själv att heders/skammord är något negativt? Eller könsstympning som absolut är ett ingrepp på den kroppsliga integriteten? Personligen tar jag bestämt avstånd från dessa båda men anser absolut inte att jag därför är främlingsfientlig.

  Du får självklart bemöta mina inlägg om du vill annars får jag avslutningsvis tacka för en intressant diskussion. :-)

  SvaraRadera
 7. Hej igen!

  Jag kommer inte att bemöta allt du skriver, Vill bara lämna två kommentarer.

  Enligt mig och många andra, inklusive Europarådet och EU-parlamentet är det en mänsklig rättighet att få byta kön juridiskt.

  "Tycker du inte själv att heders/skammord är något negativt? Eller könsstympning som absolut är ett ingrepp på den kroppsliga integriteten?"

  Självklart är det så. Och visst är även jag kritisk emot en del kulturyttringar i andra länder. Det jag skrev var dock.

  Främlingsfientlighet är att sprida värderingar om att kulturella influenser från övriga länder eller från vissa regioner PER AUTOMATIK är negativa. Att GENERALISERANDE utmåla det som ett hot.

  Det finns delar av arabisk kultur som är helt oproblematiska för att ta ett exempel medan andra delar inte är förenliga med svenska officiella värderingar.

  Tack själv för en bra debatt.

  Vill andra av mina bloggbesökare fortsätta debatten är ni givetvis välkomna att göra det.

  SvaraRadera