måndag 28 april 2014

Förste hyftsat ledande politikern som är HBT-vänlig i sd.Kristdemokraterna svänger delvis om samkönade relationer i EU. Det handlar om Sverige ska jobba för att alla i EU som ingått äktenskap eller partnerskap juridiskt ska bli erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. Idag råder en kompromiss från 2004 vilket bara ger en rekommendation att länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna homopar som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit. Tove Friedman, handläggare vid kd:s riksdagskansli, mailar följande.
Kristdemokraterna svarar "möjligen" på din fråga.
Inför EU-valet 2009 försvarade kd kompromissen för 2004.
.... De rättigheter som följer av lagstiftningen varierar från land till land, vilket leder till att vissa medlemsstater med sådan lagstiftning inte erkänner likkönade partnerskap från andra medlemsstater. Denna situation har vållat svårigheter för par som har utövat sin rätt till fri rörlighet. De medlemsstater som har infört lagstiftning om likkönade partnerskap menar vi ska erkänna ordningarna i andra medlemsstater med liknande bestämmelser. Ett antal medlemsstater har dock valt att inte införa några bestämmelser om likkönade partnerskap och bedömer att detta ställningstagande fortsatt är en angelägenhet för deras nationella regeringar. I dessa länder är det inte rimligt att Sverige kräver att svensk lagstiftning ska gälla, lika lite som andra länders lagar inte ska gälla i Sverige....
Det är viktigt att påpeka att reformen inte handlar om att tvinga något land att införa en könsneutral äktenskapslag. Utan om att den fria rörligheten ska gälla för samkönade par - även i praktiken. Att om ett svenskt bögpar ska få sitt svenska äktenskap juridiskt erkänt i Italien om de flyttar dit. Att ett gift lesbiskt par som flyttar till Grekland båda ska erkännas som juridiska föräldrar till det barn de är vårdnadshavare för.

Här är en sammanfattning av partiernas åsikter om reformen.

Sverige ska jobba för att alla i EU som ingått äktenskap eller partnerskap juridiskt ska bli erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, pp, fi
Möjligen: kd
Nej: sd, jl
 
Förste HBT-vänlige sd-politiken.

Inom Kristdemokraterna har det sedan flera år funnits en betydande HBT-vänlig minoritet. Samma utveckling har inte sd visat. Nu har dock en av dess riksdagsledamöter, Markus Wiechel (bilden), mailat att han principiellt är för nuvarande lagar när det gäller adoptioner och inseminationer.
Gällande de HBT-frågor du nämner så är jag personligen av den åsikten att det alltid ska göras en bedömning om de blivande föräldrarna kommer bli bra föräldrar, inte vem de råkar älska eller vara attraherade av.
Det som är intressant här är att Wiechel är partiets ledamot i civilutskottet i riksdagen, alltså det utskott som är ansvarigt för familjepolitiken. I telefon meddelar han dock att han är "dåligt insatt" när det gäller reformerna och att han inte kommer driva att partiet ska byta åsikter om dem. Sd vill idag avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner) och avskaffa lesbiska kvinnors möjligheter att bli inseminerade vid kliniker.

När det gäller en könsneutral äktenskapslag meddelar Wiechel att han "självklart är för". Sd var emot reformen när den genomfördes 2009 men vill inte avskaffa den och är idag varken tydligt för eller emot. Att en politiker i sd kommit ut ur garderoben som hyfsat HBT-vänlig förändrar givetvis inte partiet generellt, sd är ännu HBT-negativt, men det är ett tecken på att inte alla är för partiets ultrakonservativa familjepolitik.

Markus Wiechel har plats 20 på riksdagslistan inför höstens val. Sd har idag 20 mandat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar