onsdag 16 april 2014

För första gången har en sd-ledamot lämnat HBT-vänliga kommentarer i riksdagen.Sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 har de där bemött HBT-rättigheter med total tystnad. Varken några positiva eller negativa kommentarer någonsin. Fram tills för några veckor sedan i en debatt om situationen i Ukraina där Julia Kronlid (sd) kommenterade bl.a. följande.
Företrädare för Svoboda har rakt ut erkänt att de är nazister, och de värderingar som uttrycks i dag visar att partiet Svoboda är både homofobt och antisemitiskt. Vid försök att ordna prideparader i Ukraina har paraddeltagare slagits blodiga, och vid dessa tillfällen har Svoboda eller allierade högerextrema partier stått för attackerna.... Vi måste kunna ställa rimliga krav på den nya regeringen i Ukraina och ta avstånd från sådana åsikter som jag just redovisade, utan att man för den skull faller in i den felaktiga propaganda som Ryssland driver mot Ukraina eller för den delen den felaktiga propaganda som ofta drivs av Aftonbladet. Vill inte utrikesminister Carl Bildt att den nya regeringen i Kiev ska stå upp för allas lika värde, inklusive den rysktalande befolkningen, hbt-personer och judar?
Sverigedemokraterna har aldrig varit ett nazistparti men däremot har de sitt ursprung i halvnazistiska grupper som var tydligt homofientliga och antisemitiska. Idag tar dock partiet tydligt avstånd från nazism, har blivit judevänligt och accepterat nuvarande könsneutrala äktenskapslag. Att de nu kritiserar diskriminerande behandling av HBT-personer (i ett "kristet" land dessutom, annars har deras kritik emot HBT-fientlighet i princip alltid handlat om muslimer) och försvarar rätten att hålla gayparader är möjligen ännu ett tecken på att attityderna långsamt håller på att bli förändrade i partiet. Även om de ännu är sämst bland riksdagspartierna när det gäller politiken för homosexuella, bisexuella och transpersoner.


Uppdatering 1.

Inget om HBT-äldres situation.

Jag har tidigare här på bloggen kritiserat att regeringen inte gett socialstyrelsen i uppdrag att göra en ordentlig utvärdering av situationen för äldre HBT-personer.

Regeringen har tidigare lämnat skrivelsen Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 Oppositionspartierna fick därefter möjlighet att i motionsförslag kommentera skrivelsen. När riksdagens socialutskott 18 mars behandlade ärendet fanns det dock inte med något om HBT-äldre, varken från regeringspartierna eller något oppositionsparti. Tyvärr.

Uppdatering 2.

Rättelse om sd.

Jag kommenterade i bloggposten att sd aldrig i riksdagens debatter tidigare framfört något som helst om HBT-rättigheter. Dock kom jag på idag att en ledamot från partiet argumenterade emot att avskaffa sterilitetskravet för att få byta kön juridiskt, de har alltså lämnat negativa kommentarer i en debatt, dock gäller ännu att det här är första gången de lämnar några positiva kommentarer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar