torsdag 24 april 2014

Alla riksdagspartier tydligt för könsneutral namnpolicy för 12-17-åringar - förutom kd.


I förra bloggposten avslöjade jag att kd svänger och motvilligt accepterar nuvarande jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. En annan HBT-relevant diskussion är om 12-17-åringar (med vårdnadshavares godkännande) ska få välja könskonträra namn. 2012 meddelade patent- och registreringsverket att det ska vara tillåtet.Något som 7 av 8 riksdagspartier förklarat sig stödja.

Roland Utbult (bilden), kd:s ledamot i civilutskottet i riksdagen, mailar att partiet "har inte tagit ställning till det". Samtliga riksdagspartier, även kd, är för att namnlagen ska vara könsneutral för vuxna. Det som är intressant här är att t.o.m. Sverigedemokraterna, som ibland är ännu mer konservativa än kd, alltså idag är tydligare för nuvarande könsneutrala namnpolicy för folk från 12 års ålder än Kristdemokraterna.

En parlamentarisk utredning, med representanter för samtliga riksdagspartier lämnade dock maj 2013 i enighet ett förslag till en ny namnlag. Ledamöterna i utredningen kommenterar bl.a. följande.
När det gäller barn måste risken för obehag bedömas från fall till fall. Problemet är emellertid i praktiken inte så stort, särskilt som många föräldrar väljer något av de hundratals förnamn vilka uppfattas som mer eller mindre könsneutrala och utan obehag bärs av både män och kvinnor.....Det är också att märka att de större barnens egen uttalade vilja utgör en viktig faktor vid bedömningen av obehagsrisken. Mot bakgrund av den domstolspraxis som sålunda etablerats kan därför problemet med könskonträra förnamn inte betraktas som en stor fråga.
Kd har ännu problem med nuvarande könsneutrala äktenskapslag.

Jag har även kontaktat kd när det gäller om partiet nu accepterat nuvarande könsneutrala äktenskapslag.
Vad tycker kd idag om den könsneutrala äktenskapslag som Sverige har sedan 2009? Ni vill tydligen ännu att den ska vara könsneutral och bör göras civilrättslig d.v.s. att bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga. Men har ni accepterat att det är en äktenskapslag eller ni vill ännu byta ut ordet äktenskapslag till något annat, som samlevnadsslag? SVAR: Kristdemokraternas förslag var att införa en könsneutral civilrättslig ordning man gifter sig borgerligt.... Vi har inte tagit ny ställning i frågan sedan dess.
Jag ska inte gå i en lång debatt om äktenskapslag, den tog jag många gånger när det var aktuellt. Men några korta reflektioner. För det första lämnade kd en motion om det här hösten 2009 strax efter att riksdagen beslutat om en könsneutral äktenskapslag. Tydligen har ingen ledamot från kd nuvarande mandatperiod 2010-2014 haft något som helst intresse för att lämna något förslag om en civilrättslig "giftermålslag". Det är avslöjande.

Kd har problem med att samkönade relationer kallas för äktenskap.

För det andra så använder länder som Frankrike och Tyskland ordet "äktenskap" i sina lagar. Sedan förra året är lagen könsneutral i Frankrike. Spanien har samma system som Sverige, att religiösa samfund får genomföra officiella vigslar.

För det tredje är kd:s egentliga problem att de inte tycker samkönade relationer är värda att kallas äktenskap. Det är givetvis helt legitimt att vara för ett system att bara borgerliga vigslar ska ha juridisk verkan. Men det är inget kd argumenterat för tidigare. Först när samkönade par skulle få möjlighet att ingå äktenskap kastade partiet i desperation in ett nytt förslag för att försöka hindra det. Ordet äktenskap skulle av någon besynnerlig orsak försvinna från lagboken. Det är också viktigt att konstatera att nuvarande lag ger samfunden rätt att viga vilka par de vill, precis som tidigare.


Uppdatering 1.

Folkpartiet och Piratpartiet i konflikt om HBT-politiken.

HBT-ansvarige ministern i regeringen, Erik Ullenhag (fp), har en debattartikel i Svenska dagbladet om Sveriges HBT-politik. I en replik får han kritik av Anna Troberg, partiledare i Piratpartiet. Delvis tycker jag Troberg slår in öppna dörrar, Sverige kan inte tvinga andra länder att adoptera bort barn till homopar. Vi har också ett system där religiösa samfund får välja vilka par de vill viga, vill Piratpartiet tvinga samfund (med vigselrätt) får de faktiskt vara ärliga nog att föreslå det.

Mer relevant är Piratpartiets kritik när det gäller massövervakning, som kan vara extra kontroversiellt när det gäller folk som avviker från heteronormen, och utvisning av HBT-flyktingar. Där tror jag Ullenhag själv är bekymrad men utåt vill hålla "god min" eftersom han måste kompromissa med sina regeringskolleger inom fp och utanför partiet.

Jag välkomnar att de flesta partier idag tävlar om vilka som är mst HBTQ-vänliga. Så har det verkligen inte alltid varit.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar