fredag 25 april 2014

HBT-kultur. Seger gayrevolutionens triumf - Linda Hirshman.


Seger -gayrevolutionens triumf är titeln på den här boken från 2013. Författaren Linda Hirshman erkänner själv att gayrörelsen verkligen inte segrat helt i USA. Ännu har ca hälften av delstaterna inga som helst egna HBT-positiva lagar, som förbud emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet eller juridiskt erkännande av samkönade relationer. Trots det finns det fog för Hirshmans tes om ett kulturskifte senaste decennierna i USA när det gäller HBT-rättigheter.

Det har publicerats många böcker inom genren HBT-historia senaste 20 åren. Det som dock gör Seger -gayrevolutionens triumf något annorlunda än de flesta andra är två saker. Dels att fokus är helt på USA (istället för västvärlden generellt vilket är det vanligaste). Från vilka typer av träffställen för män som har sex med män det fanns i början av 1900-talet till dagens äktenskapsdebatt.

Vänsterperspektiv.
'
Det som dock främst gör den här boken "avvikande" jämfört med andra inom genren är att det ibland finns ett tydligt vänsterperspektiv (enligt USA-definitionen, vänsterliberaler och socialister)  Linda Hirshman är jurist med inriktning på fackliga rättigheter. HBT-aktivister på vänsterkanten får ovanligt mycket utrymme.

Jag har bra koll på HBT-historien efter att ha granskat många böcker. Men även jag hittade en del nytt i den här boken. Det är en gedigen sammanställning av fakta och episoder. Dock finns det även brister. Hirshman jämför ofta tre olika rörelser i USA, för rättigheter för HBT-personer, svarta och kvinnor. Ibland är det relevant men tyvärr blir resultatet också en del onödiga upprepningar.

När hon ska redogöra för händelser så bli det ibland osammanhängande, utan kronologisk ordning. Hennes kommentarer om president Barack Obama är enligt mig för negativt vinklade. Visst har han haft sina fel och brister inom HBT-området men ingen tidigare president har så tydligt prioriterat HBT-rättigheter.

Trots dessa reservationer rekommenderar jag boken till folk som vill få information om HBT-rörelsens, och delvis USA-vänsterns, utveckling från början av 1900-talet till idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar