torsdag 10 april 2014

Sd stödjer könsneutral namnlag från 12 års ålder. Men vill försämra homorättigheter.


Sverigedemokraterna stödjer att det är tillåtet att välja könskonträra namn från 12 års ålder (för 12-17-åringar krävs vårdnadshavares godkännande). Alltså att kunna välja ett förnamn som är typiskt för det motsatta könet än det egna juridiska. Däremot vill partiet ännu avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som partiet är för) och även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det meddelar Per Ramhorn, partiets HBT-politiske talesperson, i telefon.

7 av 8 riksdagspartier för nuvarande namnlagspolicy.

Därmed är sju riksdagspartier tydligt för nuvarande friare namnpolicy när det gäller könskonträra namn. Kristdemokraterna har tidigare meddelat att de är positiva till en könsneutral namnlag för vuxna men ännu inte kommenterat samma möjlighet för 12-17-åringar. Kd:s representant i namnlagskommittén stödjer dock utredningens eniga rapport där följande är med.
 .... När det gäller barn måste risken för obehag bedömas från fall till fall. Problemet är emellertid i praktiken inte så stort, särskilt som många föräldrar väljer något av de hundratals förnamn vilka uppfattas som mer eller mindre könsneutrala och utan obehag bärs av både män och kvinnor.... Det är också att märka att de större barnens egen uttalade vilja utgör en viktig faktor vid bedömningen av obehagsrisken. Mot bakgrund av den domstolspraxis som sålunda etablerats kan därför problemet med könskonträra förnamn inte betraktas som en stor fråga.... 
Det här visar att sd svängt när det gäller namnlagen. Partiet har ofta raljerat om och kritiserat genuspedagogik (och är ännu emot det vad jag vet) och ofta tyckt att konservativa könsroller är oproblematiska. Jag hade väntat att de skulle acceptera den nya policyn för vuxna personer men mer förvånande är att de även ger tydligt stöd åt att en 12-årig pojke ska kunna heta Lena eller en 12-årig flicka Lars. Att sd:s representant i namnlagskommittén inte motsatte sig att äldre barn ska kunna få välja könskonträra namn var dock ett tecken på en förändrad attityd.

Den borgerliga regeringen förbereder ett förslag till en ny namnlag. Mer information hittar du här.

Sd:s politik för adoptioner och inseminationer har sitt ursprung i fördomar.

Däremot har sd homonegativa attityder när det gäller adoptioner och inseminationer. Partiet förtjänar skarp kritik för sin politik där, det handlar om fördomar och inte kunskap. All forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Idag stödjer alla barnrättsföreningar i Sverige de jämställda lagarna för adoptioner och inseminationer, vilket du kan läsa om här.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar