onsdag 16 april 2014

S, mp och v vill (förmodligen) förbjuda hets mot HBT-personer i hela EU.


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i riksdagens justitieutskott lämnat en gemensam reservation (alternativt förslag) bl.a. om HBT-personers situation i EU. Som jag tolkar det vill de tre partierna att samtliga länder i unionen ska vara skyldiga att ha lagar som förbjuder hets mot folkgrupp p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Jag är dock skeptisk men mer om det senare i den här bloggposten.

6 mars lämnade den borgerliga regeringen skrivelsen Verksamheten i Europeiska unionen under 2013. I den kommenteras att EU tydliggjort kraven på kandidatländer bl.a. när det gäller mänskliga rättigheter, inklusive HBT-rättigheter. Oktober 2013 antog EU riktlinjer för arbetet för HBT-rättigheter internationellt. Från sid 50.
Riktlinjernas syfte är att ge stöd och vägledning åt ambassader och EU-delegationer runt om i världen i syfte att uppnå en mer enhetlig och tydlig gemensam EU-politik för mänskliga rättigheter.
S kommenterar situationen för samkönade par.

Sedan flera år stödjer den svenska regeringen ett förslag från EU-kommissionen om ett nytt antidiskrimineringsdirektiv som skulle förbättra skyddet emot diskriminering när det gäller bl.a. sexuell läggning. Hittills har Tyskland dock blockerat direktivet i ministerrådet. Två av oppositionspartierna har lämnat egna förslag med HBT-relevans i samband med att regeringens skrivelse presenterades. Socialdemokraterna kommenterar bl.a. EU:s regler om äktenskap och partnerskap.
Vi ser de här reglerna som ett första steg mot att inom unionen erkänna samtliga registrerade partnerskap och äktenskap. Framför allt samkönade par får, genom att deras civilstånd inte erkänns av många medlemsstater, sin rätt till fri rörlighet kraftigt inskränkt. Ska unionen på allvar leva upp till sina mål om fri rörlighet måste samkönade pars rätt på detta område kraftigt förstärkas.
Från Miljöpartiets motion.
Miljöpartiet anser att regeringen ska verka för att erkänna regnbågsfamiljer i EU och använda inkluderande definitioner av ”familj” i relevant EU-lagstift­ning. Miljöpartiet anser att det behövs arbetas för lagstadgat skydd mot våld och hets mot hbtq-personer i hela unionen.
Lagar om hets mot folkgrupp bör avgöras på nationell nivå.

Mp får stöd av s och v när riksdagens justitieutskott lämnar ett yttrande om regeringens EU-skrivelse. En del förväntar sig nog att jag ska berömma initiativet eftersom jag är HBTQ-aktivist. Men så enkelt är det inte. Jag tycker det vore synnerligen bra om alla länder i EU förbjöd hets p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Dock hävdar jag att den här typen av reformer bör avgöras på nationell nivå. Visserligen är jag federalist men att vara det betyder verkligen inte att man ska tycka att EU ska genomdriva allt man i sak är positiv till. Enligt mig finns det en skillnad mellan den här reformen och att EU försöker harmonisera sina lagar emot diskriminering, det senare är jag positiv till

Dels så hävdar jag det finns en tydligare koppling när det gäller den fria rörligheten för lagarna emot diskriminering, om du blir avskedad från ditt jobb eller vräkt från din bostad p.g.a. att du är HBT-person försämrar det tydligt den fria rörligheten (en central del inom unionen) för gruppen. Samma direkta koppling finns inte när det gäller lagar om hets mot folkgrupp. Det finns också där en yttrandefriheten  som ska vägas emot skydd mot en annan viktig aspekt, skydd emot hets. Till sist bör varje land enligt mig få göra den avvägningen.

Sverige förbjuder hets mot transpersoner tidigast 2019.

Något annat som är problematiskt med förslaget är att Sverige inte förbjuder hets p.g.a. könsidentitet och en sådan reform blir genomförd tidigast 2019 eftersom det krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan (ett lagförslag är inte förberett före riksdagsvalet i höst). Det blir en något udda situation om Sverige ska jobba inom EU för att förbjuda hets mot transpersoner när vårt eget land inte ens startat en utredning om att förändra lagen i den delen.

Det är riksdagens utrikesutskott som 29 april slutgiltigt ska behandla regeringens EU-skrivelse (justitieutskottet lämnar bara ett yttrande till utrikesutskottet) och lämna ett förslag som hela riksdagen sedan debatterar och röstar om 9 maj.

Fp och c argumenterade inte för att skydda transpersoner emot hets.

S, mp och v ska däremot ha beröm för att de vill skydda transpersoner i Sverige emot hets. Helene Petersson (s) framförde i riksdagsdebatten (§ 8) 20 mars en berättigad fråga till regeringen.
Att frågan kan komma att behandlas eller kan komma att tas upp har jag nu hört i över fem år. Är det inte dags att den kommer upp nu och att riksdagen ger regeringen till känna att det faktiskt är riksdagens mening att även transpersoner ska ha skydd mot hot och hets?
Ingen från Alliansen brydde sig i riksdagsdebatten om att kommentera reformen, inte ens Folkpartiet och Centerpartiet som i sak är för reformen. När det blev omröstning fick förslaget stöd av närvarande ledamöterna från s, mp och v medan övriga röstade nej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar