onsdag 2 april 2014

S svänger om juridiska könsbyten för barn. M är ännu negativa.


För några dagar sedan avslöjade jag att Folkpartiet svängt när det gäller att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Från att ha tvekat är de nu, som första borgerliga parti, principiellt positiva till reformen. Även Socialdemokraterna har senaste året bytt åsikt. Tidigare har partiet varit emot reformen men förklarat att de inte skulle motsätta sig den utredning som den borgerliga regeringen planerade. Nu meddelar Jonas Gunnarsson, HBT-politisk talesperson för s, följande.
När det kommer till åldersgränser få vi lov att svara möjligen och invänta och se vad utredningen kommer fram till.
Det betyder att det äntligen finns en majoritet i riksdagen som i alla fall inte är negativ till att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten.  Även Moderaterna har svarat och tyvärr är deras attityd fortfarande att de principiellt är emot reformen. Stefan Dubois, handläggare vid Moderaternas kansli mailar följande om vad de tycker.
NEJ. Den som är under 18 år räknas som ett barn och kan inte förväntas överblicka konsekvenserna av ett så ingripande och långtgående beslut som ett könsbyte innebär. Dessutom innebär ett sådant system att det i realiteten blir barnets vårdnadshavare som ytterst beslutar om barnets ska genomgå ett könsbyte eller inte. Det pågår en statlig utredning som överväger om åldersgränsen bör sänkas eller inte.
Ovanligt att ett regeringsparti är negativt till något det beslutat att utreda.

Moderaterna attityd är förvånande av flera orsaker. Dels är det värt att konstatera att det faktiskt är en borgerlig regering med en moderat statsminister, Fredrik Reinfeldt, som tillsatt utredningen. Vanligen brukar regeringspartier tillsätta utredningar för att de är för eller i alla fall intresserade av att förändra någon lag. Här blir det tydligt att det är främst Folkpartiet, med stöd av Centerpartiet, som drivit på. Det största regeringspartiet är ännu negativt.

Man kan givetvis tycka att en människa ska vara mogen och 18 år för att få genomgå "könsbytesoperationer" (även om jag hävdar att även där borde det förutsättningslöst prövas om det alltid är till barnets bästa med nuvarande rigida 18-årsgräns). Men nu handlar det alltså om juridiska könsbyten. Inte om några operationer som blir svåra att återställa om någon som vuxen ångrar sig. Trots det är m negativa redan innan utredningen lämnat sin rapport.

När det gäller att det är barnets vårdnadshavare som till sist beslutar om ett barn ska få byta kön juridiskt före 18 års ålder är det sant (jag tror få är positiva till att de ska få göra det utan vårdnadshavares godkännande). Men tror m på allvar att föräldrar av okynne kommer vilja byta kön juridiskt för sina barns del mot barnets egen vilja? Vad är det för attityd? Det är också värt att notera att i lagar är det tydligt att barn som är 12-17 år ska få vara delaktiga i viktiga ärenden om deras situation. Utredningen handlar inte bara om man ska behålla eller avskaffa nuvarande åldersgräns utan ett alternativ är att sänka den.

Men vi kan konstatera att den borgerliga regeringen i sak är tydligt oense om den här reformen. Fp och m har helt olika åsikter.

Partiernas åsikter om åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas alternativt avskaffas.

Ja, avskaffas: V, pp, fi
Ja, sänkas: Mp, fp
Möjligen: S, c
Nej: M

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ännu inte svarat vad de tycker om reformen 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar