söndag 6 juni 2010

Kristdemokratiskt parti har flest HBT-kandidater inför holländskt parlamentval.

I Nederländerna är det parlamentsval på onsdag, 9 juni. Siten gayvote.nl har skickat frågor till de politiska partierna om 79 (sic) HBT-reformer. En del är mycket detaljerade och kanske något udda från ett svenskt perspektiv. Bl.a frågar man partierna om de är för att poliser ska vara "undercoveragenter" och vara "lockhomos" för att bekämpa homofientliga trakasserier.

Parlamentet har faktiskt tre kristdemokratiska partier. CDA, som blev landets största parti i förra valet, är relativt liberalt och homovänligt. Bl.a. röstade de häromåret ja till att helt likställa adoptionslagarna för samkönade och olikkönade par. CDA är idag också tydligt för homoäktenskap och inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker.

CU är ett mer extremt kristdemokratiskt parti även om de börjat ha en dialog med delar av HBT-rörelsen i landet. Generellt är partiet tydligt homofientligt inom familjepolitiken men de är engagerade för HBT-flyktingar.

SGP är det mest extrema partiet av de tre. När jag kollade deras hemsida för något år sedan konstaterade jag att de stänger sin hemsida varje söndag (sic) av religiösa orsaker. De är för dödsstraff och vad jag vet får bara män bli medlemmar i partiet. De röstar konsekvent nej till alla reformer med koppling till HBT. Även sådant som handlar om att effektivare bekämpa hatbrott.

De två partier i Nederländerna som är HBT-vänligast och för i princip alla viktiga reformer är vänsterliberala D66 och gröna GL. Även socialdemokratiska PvdA och djurrättspartiet PvdD har de senaste åren tydligt engagerat sig för gayrättigheter. Högerliberala VVD, främlingsfientliga PVV och vänstersocialistiska SP har mer varierande resultat när det gäller konkreta reformer men de är ideologiskt HBT-vänliga.

Intressant är att Nederländerna är det enda landet i Europa där främlingsfientliga partier är tydligt HBT-positiva. PVV med sin ordförande Geert Wilder är, precis som tidigare Lijst Fortuyn, för en könsneutral äktenskapslag, homoadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor. Det var homosexuelle Pim Fortuyn som startade det senare partiet 2001 men som senare blev mördad.

Bland de 79 HBT-reformerna som är med i enkäten från gayvote.nl ska jag kommentera de jag tycker är principiellt intressantast.

Partierna får frågan om de vill avskaffa rätten för samkönade par till äktenskap, adoptioner och inseminationer och glädjande nog svarar alla partierna nej. (Notera återigen att de två extrema kristdemokratiska partierna inte besvarat några frågor i enkäten)

Tre partier, vänsterliberala D66, gröna GL och djurrättspartiet PvdD är helt för att i landets konstitution förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Socialdemokratiska PvdA är ganska positiva medan kristdemokratiska CDA, högerliberala VVD och vänstersocialistiska SP är ganska negativa. Främlingsfientliga PVV har inte besvarat den frågan.

Av de länder som har en könsneutral äktenskapslag är det bara Nederländerna som tillåter borgerliga vigselförrättare att vägra viga samkönade par. Vilket givetvis är helt fel. Jag är själv för att religiösa samfund själva ska avgöra vilka de vill viga men är man borgerlig vigselförrättare representerar man det offentliga. Det är ungefär som att någon på en skattemyndighet skulle hänvisa till en kollega för att vederbörande inte vill ge service till människor med svart hudfärg.

Socialdemokratiska PvdA, vänsterliberala D66, högerliberala VVD och djurrättspartiet PvdD är helt för att avskaffa rätten för borgerliga förrättare att vägra viga homopar medan gröna GL och vänstersocialistiska SP är ganska positiva. Kristdemokratiska CDA och främlingsfientliga PVV är ganska negativa.

När det gäller att tillåta män som har sex med män att bli blodgivare är dock alla partierna helt eller ganska positiva. Främlingsfientliga PVV har inte besvarat den frågan.

Dessbättre är också nästan alla partierna helt för att avskaffa möjligheten för (religiösa) skolor att vägra acceptera homosexuella elever. Främlingsfientliga PVV är ganska positiva till att förbjuda det medan kristdemokratiska CDA är ganska negativa. Sedan är det givetvis helt absurt att skolor ännu har möjlighet att diskriminera och kränka elever genom att neka dem en plats.

Förvånande nog är det bara vänsterliberala D66 och djurrättspartiet PvdD som är för att hatbrott p.g.a. sexuell läggning ska vara i landets straffskärpningslag medan de andra partierna är negativa.

Kristdemokraterna CDA är det parti som har flest kandidater som är HBT avslöjar också gayvote.nl. De har tre sådana kandidater. Socialdemokratiska PvdA, vänstersocialistiska SP och högerliberala VVD har vardera två. De flesta andra partier, bland dem främlingsfientliga PVV, och det extrema kristna partiet CU har vardera en HBT-kandidat. I CU har det absurt nog varit en del debatt om man ska tillåta homosexuella som politiker.

Uppdatering 1

Dagens Nyheter har idag en artikel om valet i Nederländerna-.

8 kommentarer:

 1. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) tillåter sedan ett par år även kvinnor att vara medlemmar och inneha politiska positioner inom partiet. Lite intressant nog har deras ungdomsförbund tillåtit kvinnliga medlemmar bra mycket längre.

  SGP är ett rätt unikt parti i Europa i sin kompromisslösa bibelfundamentalism. Jag vet inget annat parti av betydelse som de riktigt kan jämföras med, möjligen färöiska Miðflokkurin.

  SvaraRadera
 2. Fredrik

  Jaha, de har ändrat sig om medlemskapet.

  Partiet är nog det mest extrema kristna partiet och är i princip för att Bibeln ska styra de juridiska lagarna. Alltså en kristen motsvarighet till Iran och islamismen.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Många har en bild av Nederländerna som ett väldigt liberalt land, och det stämmer nog till viss del. Den liberala andan har dock motpoler i form av konservativa partier så extremt till "höger" att man får gå till utvecklingsländer med mer eller mindre teokratiska rörelser för att hitta någonting liknande. Rent programmässigt tycker jag att SGP rentav är mer radikalt än exempelvis det rådande styret i Iran (även om SGP nog får sägas vara ett demokratiskt parti som fullt ut accepterar de parlamentariska spelreglerna). Man har exempelvis argumenterat för att införa mosaisk lag, och man är konsekvent emot religionsfriheten. I ljuset av det är det en väldig omvälvning av partiet, att man har tillåtit kvinnliga medlemmar.

  SvaraRadera
 4. Paradoxen när man följer holländsk politik är att man tydligare än de flesta andra länder värnar individers och gruppers rätt att leva som de vill. Det betyder inte bara möjligheten att besöka bastuklubbar, sexklubbar, använda cannabis, köpa sex och annat som brukar kallas "livsstilsliberalt" utan också att religiösa grupper ska ha rätt att följa sina principer.

  Det här gör att ett parti som kristdemokratiska CDA, landets största parti i förra valet är för en könsneutral äktenskapslag, homoadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor. Partiet är också betydligt mer liberala när det gäller porr och prostitution än kanske något riksdagsparti i Sverige.

  Men samtidigt försvarar CDA rätten för religiösa friskolor att vägra låta homosexuella elever få börja på skolan. Och de försvarar rätten för borgerliga vigselförrättare att vägra viga samkönade par.

  Den här kombinationen av åsikter hade varit totalt omöjlig i Sverige där vi mer har ett enhetsperspektiv. Om man avgör att det är fel att diskriminera bögar och lesbiska så byter man inte bara lagar utan förväntar sig också att hela samhället ska respektera de nya värderingarna.

  Jag är mycket kritisk mot att CDA accepterar diskriminering av homosexuella inom skolor och för vigselförrättare. Men om man inte konstaterar den "live and let live"-policy som är vanlig i Nederländerna då blir det helt obegripligt att ett parti både kan vara för ultraliberala förslag och kämpa för att ultrakonservativa ska ha rätt att inte anpassa sig till samma liberala värderingar.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Fredrik

  "Rent programmässigt tycker jag att SGP rentav är mer radikalt än exempelvis det rådande styret i Iran"

  Förresten hur resonerar du när du skrivet det där?

  Bengt

  SvaraRadera
 6. Jag menar i förhållande till religiös doktrin.

  Jag vill först vara tydlig med att jag aldrig har hävdat att SGP skulle vara ett odemokratiskt parti, även om den politik de förespråkar skulle innebära kraftiga inskränkningar i demokratin om vissa delar av partiets politik blev verklighet. Detta sista gäller framför allt frågor om religions- och mötesfrihet. Dessutom ska jag förtydliga att jämförelsen inte heller på något vis anser att det iranska styrelseskicket skulle vara en par med västerländsk demokrati.

  Det iranska styrelseskicket är teokratiskt, men det är inte religiöst dogmatiskt på samma sätt som den samhällsordning SGP förespråkar. Förenklat kan man säga att man i Iran tolkar den religiösa dogman, och därefter författar en lag som i allt väsentligt ska vara en direkt följd av den religiösa tolkningen (därav Väktarrådet, som övervakar diskrepanser mellan världslig lag och religionen). SGP å sin sida är i många frågor för att direkt använda den religiösa texten som lag i sig, vilket ger ett mindre utrymme för pragmatiska beslut (som Iran ger utrymme för, även om det inte märkts sedan Khatami var president). Man kan i korthet säga att det för SGP är bibeltexten (den religiösa dogmen) som är grundande för rättsstaten, medan det i Iran är förbehållet prästerskapet att utifrån den religiösa dogmen skapa ett lagpaket som kan ligga som grund för en värdslig rättsstat (även om den naturligtvis inte blir särskilt "världslig" med den utgångspunkten).

  En vidare utläggning går ganska långt från ämnet nu, men man kan diskutera hur mycket som helst huruvida detta beror på skillnader i dogm mellan Koranen och Gamla testamentet. En bättre jämförelse, som jag fortfarande vill hävda att SGP kommer ut på den mer radikala sidan av, är kanske i så fall när Sverige med flera länder faktiskt hade mosaisk lag införd i sin rätt (för Sveriges del mellan runt 1620 och till slutet av Frihetstiden). Vidare kan man diskutera hur mycket av radikalismen som uppkommer genom att SGP aldrig varit ett regeringsparti och behövt ta det ansvar som ankommer partier i regeringsställning. (Man är inom SGP inte heller intresserad av att delta i något regeringsarbete, utan använder parlamenten som plattform för att få ut sitt teokratiska budskap.)

  Jag hoppas att detta gav lite klarhet i vad jag från början tänkte som en spontan, ganska lättpasserad, och inte särskilt akademisk, parantes... ^^

  SvaraRadera
 7. Fredrik

  Inget fel med paranteser ibland. :-)

  "SGP å sin sida är i många frågor för att direkt använda den religiösa texten som lag i sig, vilket ger ett mindre utrymme för pragmatiska beslut"

  Men är det möjligt att förena med demokrati? Du jämför med Sverige på 1600-talet vilket jag håller med om men då var ju Sverige helt odemokratiskt. Om SGP vill ha en teokrati måste de väl per automatik vara emot en västerländska parlamentarisk demokrati. Eller hur ska man kombinera det annars=

  Bengt

  SvaraRadera
 8. "Men är det möjligt att förena med demokrati?"

  Det får vi förhoppningsvis aldrig facit på, eftersom det bästa vore att SGP aldrig ingick i en regering. Många regeringar och samhällssystem kallas demokratiska av sina förespråkare, utan att vara särskilt demokratiska enligt gängse definition.

  Antagligen resonerar man som så, att om en konsensus råder att införa teokrati, är teokratin per definition demokratisk. Så har man resonerat i just Iran, och det är inte så långt ifrån det system man anammade i Tyskland under den nationalsocialistiska epoken då man genom folkomröstningar fastslog folkets stöd för regeringens politik. Men det finns ingen utsikt att vi ska få se något sådant experiment i Nederländerna, och jag kan i alla fall för min del gärna leva utan det.

  SvaraRadera