måndag 28 juni 2010

Fyra riksdagspartier vill avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella.

Som första borgerliga partier säger Folkpartiet och Centerpartiet att sterilitetskravet i könstillhörighetslagen bör avskaffas. Alltså det krav som i praktiken betyder tvångssteriliseringar av människor. Däremot tvekar Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna ännu. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är dock sedan några år för att avskaffa sterilitetskravet.

Det här är frågor som är aktuella nu eftersom Socialstyrelsens utredning om transsexuellas situation och könstillhörighetslagen ska bli offentlig på onsdag, 30 juni.

Barbro Westerholm, som är riksdagsledamot och talesperson för Folkpartiet när det gäller HBT-rättigheter, svarar i ett mail att partiet är för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Redan vid partiets landsmöte (kongress) hösten 2009 sa partiet nej till förslaget om att den som juridiskt ska byta kön måste vara kastrerad.

Partistyrelsens svar (som sedan blev godkänt av landsmötet) till en motion om könstillhörighetslagen var följande.
Partistyrelsen håller med motionären att kastrering inte är nödvändig för ett könsbyte. Det måste vara upp till den enskilde att själv välja om den vill behålla könskörtlarna eller inte. Partistyrelsen föreslår därför att motion L77 yrkande 1 bifalls. Vad gäller yrkande 2 i samma motion vill partistyrelsen att det är önskvärt att byte av juridiskt kön föregås av noggranna överväganden från den enskilde själv. Någon form av prövningsförfarande för att säkerställa att individen är införstådd med konsekvenserna av sitt val är förmodligen alltid ofrånkomlig, men prövningen ska inte göras på ett sätt som skapar hinder i vardagen för den som har en genuin önskan att ändra könstillhörighet. Partistyrelsen föreslår därför att motion L77 yrkande 2 anses besvarat.
Man kan tolka svaret som att partiestyrelsen ville avskaffa sterilitetskravet även om det inte skrevs explicit men nu har alltså Barbro Westerholm förtydligat att Folkpartiet är emot tvångssteriliseringarna av transsexuella som juridiskt byter kön.

Maria Kornevik Jakobsson, riksdagsledamot och talesperson för Centerpartiet när det gäller HBT-rättigheter, meddelar att även Centerpartiet är för att avskaffa sterilitetskravet.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet sa hösten 2007 ja till att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. C, fp, v och mp är också ense om att säga nej till att införa krav på kastrering för att någon ska få byta kön juridiskt.

Vänsterpartiet lämnade 2008 motionen Transpersoners mänskliga rättigheter där partiet föreslog bl.a. följande.
Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall som innebär att kravet på att sökanden ska vara steriliserad tas bort.
Miljöpartiet föreslog 2009 i riksdagsmotionen Transpolitik bl.a. följande.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kravet på att transsexuella ska vara ogifta, sterila och svenska medborgare för att få genomgå en könskorrigering tas bort, utan nya krav på borttagande av könskörtlar
Hur resonerar då övriga partier? Moderaterna och Kristdemokraterna har inte skaffat sig några åsikter om förändringar av könstillhörighetslagen. Därför har jag inte heller brytt mig om att maila dem om sterilitetskravet. V och mp var för reformen sedan tidigare.

De tre partier jag mailade igår var därför Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. De tre partierna är redan för att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar. De har alltså inte något principiellt emot att även transsexuella blir föräldrar.

Folkpartiet och Centerpartiet har alltså svarat att de är för att avskaffa sterilitetskravet.

Kvar är då Socialdemokraterna som ännu inte svarat. Det var annars en motion om könstillhörighetslagen till partiets kongress hösten 2009. Från motionen.
att Socialdemokraterna i riksdagen tar ytterligare initiativ för att modernisera lagen om fastställande av könstillhörighet

att den nya könstillhörighetslagen inte ska kräva vare sig sterilisering eller borttagande av könskörtlar.
Partistyrelsens svar (som sedan blev godkänt av kongressen) var följande.
När det gäller översynen av lagen om fastställande av könstillhörighet anser partistyrelsen att regeringens förslag ska inväntas, särskilt som utredningen varit ute på remiss.
Här menar jag att den socialdemokratiska partistyrelsen (och senare kongressen) var ganska fega. Jag har kritiserat den borgerliga regeringen för att den inte lämnat något förslag till ny "könsbyteslag" ännu. Men ett oppositionsparti bör ju för den skull inte avvakta med att i sak kommentera en viss del av lagen, när nu utredningens förslag har remissbehandlats d.v.s. att myndigheter och föreningar fått möjlighet att kommentera det.

Det är givetvis möjligt att Socialdemokraterna som parti trots det säger ja till ett avskaffande av sterilitetskravet även om det mest sannolika är att de behåller samma åsikt som förra hösten. Jag meddelar givetvis när sossarna svarat.


Ny artikel med HBT-koppling.

Dagens Nyheter. Pridesäsong i juni.


Uppdatering 1.

P.g.a. av ett missförstånd så blev det fel info om Centerpartiet i första versionen av den här bloggposten. Det Maria Kornevik Jakobsson menade att partiet inte "processat" var något annat. Centerpartiet är alltså för att avskaffa sterilitetskravet. Därmed är det fyra riksdagspartier som är för den reformen. Jag har nu ändrat bloggposten så att infon blir riktig.

Det betyder också att det bara är ett riksdagsparti kvar som är för att transsexuella ska få spara könsceller men som ännu inte sagt ja till att avskaffa sterilitetskravet, Socialdemokraterna. Moderaterna och Kristdemokraterna har som sagt inte sagt ja till några förändringar av könstillhörighetslagen ännu.

2 kommentarer:

 1. Din genomgång om vad de olika partierna anser om olika HBT-frågor är högst intressant, men ofta svår att hitta bland alla dina inlägg. Du har inte funderat på att skapa en speciell sida - som man nu kan i blogspot - för att göra din sammanställning mer lätttillgänglig?
  Denna går ju också lätt att ändra i efter hand som ny information kommer fram.

  SvaraRadera
 2. Hej Lisa

  Iofs ett bra förslag. Tack för tipset.

  Annars gör jag en sammanställning varje sommar i samband med Stockholm Pride. Ska givetvis publicera rapporten här på bloggen då (slutet av juli).

  Men du har rätt i att det kanske vore bra att göra den och gamla partirapporter lättare att hitta här på bloggen.

  Bengt

  SvaraRadera