fredag 18 juni 2010

Borgerliga regeringens HBT-politik förtjänar både beröm och kritik.

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) skriver idag i en debattartikel på Newsmill om vad den borgerliga regeringen gjort inom HBT-politiken de senaste åren. Newsmill har där placerat rubriken "Därför är Alliansen det första HBT-vänliga regeringsalternativet" trots att Sabuni aldrig skriver något sådant i sin artikel. Det här är inte första gången Newsmill tyvärr hittar på egna kontroversiella rubriker för att få fler läsare.

Ni kan annars förvänta er att en del borgerliga politiker fram till riksdagsvalet i höst argumenterar för att alliansen gjort allt som varit möjligt inom HBT-politiken de senaste åren medan en del röd-gröna politiker säger de nästan inte klarat genomföra något. Sanningen är som vanligt mer komplicerad.

Jag bedömer att reformtempot varit ungefär detsamma inom HBT-politiken de senaste fyra åren som när det tidigare var socialdemokratiska regeringar. D.v.s. man har genomfört flera centrala reformer men ibland har arbetet varit för långsamt och vissa viktiga saker har inte blivit genomförda.

Vilket av de politiska blocken har då den mest HBT-vänliga politiken inför de närmaste åren då? När det gäller rättigheter för homosexuella och bisexuella menar jag att det i princip kvittar om det blir borgerlig eller röd-grön majoritet i höst. Alla centrala juridiska reformer är redan genomförda och håller på att genomföras. Det betyder att kd inte kan orsaka nya problem även om partiet ännu är emot vissa viktiga homoreformer.

När det gäller transpolitiken är däremot det röd-gröna alternativet något bättre än alliansen som situationen är idag. Orsaken är att Moderaterna och Kristdemokraterna ännu tvekar om flera centrala reformer, bl.a. förändringar av lagen om "könsbyten". Sedan vet vi givetvis inte om en eventuell röd-grön regering radikalt skulle förändra könstillhörighetslagen, Socialdemokraterna har som parti ännu inte sagt ja till att avskaffa sterilitetskravet. Men att m och kd är de partier som är sämst bland riksdagspartierna när det gäller den typen av reformer är tydligt.

Nu har HBT-vänliga politiker i alliansen några månader att lobba för att transpolitiken ska bli bättre från regeringens sida och att det ska bli en del av ett borgerligt valmanifest och av alliansrapporter inför Stockholm Pride. Transpersoner förtjänar det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar