fredag 25 juni 2010

Kd ska för första gången vara med vid Stockholm Pride.

För första gången någonsin ska Kristdemokraterna arrangera ett seminarium vid Stockholm Pride. Det berättar Dagen. En del kanske är förvånade men det är inte jag. Jag bedömer att timingen tvärtom är rätt för kd att nu börja delta vid Pridefestivaler i Sverige.

Homorörelsen (senare HBT-rörelsen) och Kristdemokraterna har ofta varit i konlikt med varann. Orsaken är givetvis att kd (eller kds som de hette tidigare) hade en tydligt homofientlig politik fram till ca 1998. Partiet var emot i princip alla reformer för homosexuella och bisexuella, lagen mot diskriminering av homosexuella (1987), sambolagen för samkönade par (1988), partnerskapslagen (1995) etc.

Från ca 1998 tills idag har partiet varit mer ambivalent inom HBT-politiken. Man har varit för en del reformer för bögar och lesbiska som individer men det har varit tydligt att man haft svårt att respektera samkönade familjer. Partiets politik har varit tydligt heteronormativ. Det är orsaken till att man envist bekämpade förslaget om en könsneutral äktenskapslag men dessbättre förlorade kd.

Kristdemokraterna antog dock hösten 2009 en valplattform för partiet där de för första gången i något program erkänner att även samkönade par med barn är familjer. Man använder ordet regnbågsfamiljer.

Från valplattformen.
För att kunna ge stöd till familjen måste politiken omfatta alla typer av familjer: kärnfamiljer, ombildade familjer, familjer med ensamstående föräldrar, och regnbågsfamiljer.
Kristdemokraterna har 2009 sagt ja till att straffskärpningslagen vid hatbrott ska skydda transpersoner. När regeringsrätten samma år avgjorde att namnlagen ska vara könsneutral för vuxna personer accepterade kd det och förklarade att man inte vill förändra den nya policyn. För några dagar sedan gjorde kd en helomvändning och sa ja till närståendeadoptioner för samkönade par.

Det här betyder inte att partiet är HBT-vänligt. De är ännu emot flera viktiga reformer, en könsneutral äktenskapslag, övriga homoadoptioner förutom närståendeadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. Göran Hägglunds och Socialdepartementets hantering av könstillhörighetslagen har varit oacceptabelt tafflig vilket är ett problem för många transsexuella.

Men kd:s politik har nu ändrats tillräckligt för att partiet ska kunna starta en seriös dialog med HBT-rörelsen vid Pridefestivaler. Jag skrev här på bloggen i maj i år att kd för första gången var med i en gayparad, Regnbågspromenaden i Göteborg. Om partiets avdelning i Stockholm planerar vara med i Prideparaden där i juli vet jag inte, men det är givetvis möjligt och vore positivt.

För övrigt har Tuve Skånberg, riksdagskandidat för kd, i en artikel i Dagen kritiserat partiets ja till närståendeadoptioner för samkönade par.
- Michael Anefur luftar sina privata åsikter i denna fråga. Han har använt sitt mandat för att göra ett eget utspel. Han har rätt att göra det. Men han har inte rätt att ändra partiets hållning i en fråga.

Tuve Skånberg menar att Anefur överskridit sina befogenheter som partiets talesperson.

- Han ska inte förespegla att hela partiet står bakom. Kristdemokraterna har ingalunda ändrat sin syn på familjepolitik om homoadoptioner....

Han säger att frågan om närståendeadoptioner i regnbågsfamiljer överhuvudtaget inte diskuterats.

- Den har inte varit uppe till diskussion eller beslut, varken i riksdagsgruppen, förtroenderådet eller rikstinget. Den här debatten har Anefur skött med enskilda människor.

Däremot tillstår Skånberg att Anefur redovisat för riksdagsgruppen sina svar på en enkät.

- Han läste upp ett utkast som riksdagsgruppen accepterade. Jag uppfattade inte att det var något kontroversiellt i det. Det vore alldeles bedrövligt om rikdagsgruppen hade accepterat samkönade adoptioner.
Som vanligt har Skånberg tydliga problem med konsekvensen i sin argumentering.

Han erkänner att Anefur läst upp partiets nya policy om närståendeadoptioner för riksdagsgruppen och fått den accepterad. Trots det låtsas han som att det är Anefurs privata åsikter. Som jag skrev tidigare har partiet i sin Valplattform skrivit att man även ska jobba för "regnbågsfamiljer" och att vara för närståendeadoptioner för samkönade par är en konsekvent följd av det.

Ännu mer komiskt blir Skånbergs resonemang om de strategiska konsekvenserna av den nya policyn.
Tuve Skånberg fruktar att Anefurs uttalanden om närståendeadoptioner kan skada partiet inför valet.

- Om våra väljare får höra att vi ändrat oss i en fråga som vi slogs om med näbbar och klor, kommer de att antingen välja sofflocket eller rösta på ett visst parti som jag inte säger namnet på. Det kan innebära att KD åker ut ur riksdagen på grund av det här.

Det parti vars namn Skånberg inte vill säga är nog Sverigedemokraterna. Det Skånberg är okunnig om, eller låtsas inte veta om, är att sd faktiskt sedan flera år är för närståendeadoptioner för samkönade par. Det visar om något hur extrem kd:s gamla policy var, den policy som Skånberg vill behålla.

Det största hotet mot att kd ska vara kvar i riksdagen är nog inte att partiet börjar få en humanistisk politik när det gäller barn i samkönade familjer. Problemet är sådana som Tuve Skånberg, Lennart Sacredeus och Anneli Enochson som får kd att verka vara ett parti för kristna extremister.

Jag önskar mina bloggbesökare Glad midsommar.


Uppdatering 1


Dagen skriver om en enkät bland präster i Svenska kyrkan om vilket parti de sympatiserar med. Det är Kyrkans tidning som gjort enkäten där 269 av 280 svarat. Kristdemokraterna och Miljöpartiet är de populäraste partierna med vardera 21,6 %, som trea hamnar Moderaterna med 18,6 %. Sverigedemokraterna får bara 1,5 %.

Från Kyrkans tidning.
Men i Kyrkans Tidnings undersökning är det framför allt manliga präster över 60 år som föredrar Kristdemokraterna.

Sverigedemokraterna får bara några enstaka röster, 1,5 procent av de svarande prästerna stöder partiet. Alla de fyra är manliga präster över 60 år.
De två "konservativa" partierna som är emot en könsneutral äktenskapslag får tillsammans 23,1 % bland prästerna i Svenska kyrkan, men det visar sig att stödet är störst bland äldre manliga präster. Och när man granskade namninsamlingen emot homovigslar i Svenska kyrkan för några år sedan avslöjades det också då att många av de präster som skrivit på listan var pensionerade präster. Det vore fel att helt kalla det en generationsfråga men det är mycket tydligt att yngre och medelålders präster i Svenska kyrkan oftare än äldre är homovänliga.

22 kommentarer:

 1. Jag håller, mest för egen förströelses skull, på med en omfattande (nåja) exposé över slutdebatten i riksdagen för klubbandet av partnerskapslagen 1994. Det är mycket intressant att se hur namn som Skånberg och Sacredeus dyker upp i instämmanden till anföranden som skulle vara omöjliga att framföra idag. Kristdemokraterna som parti har förändrats en hel del sedan 1994. Däremot har partiet riksdagsledamöter som inte förändrats nämnvärt på de senaste sexton åren..

  SvaraRadera
 2. Glad midsommar önskar jag dig också. Och tack för att du fortsätter med din intressanta blogg!

  SvaraRadera
 3. Fredrik

  "Kristdemokraterna som parti har förändrats en hel del sedan 1994. Däremot har partiet riksdagsledamöter som inte förändrats nämnvärt på de senaste sexton åren."

  Bra sammanfattning av kd.

  För partiets del är nog annars det värsta de framfört i riksdagen deras kommentarer om skolan 1992. Då hette partiet kds.

  Det är mycket sällsynt ett regeringsparti lämnar en reservation (alternativt förslag). Senaste 4 åren är det vad jag vet bara kd som gjort det när det gäller en könsneutral äktenskapslag.

  Dessförinnan hade Sverige en flerpartiregering 1991-1994. I regeringen reserverade sig Centerpartiet om Öresundsbron 1994 (m, fp och kds var för bron och c emot). I riksdagen var det en reservation från ett regeringsparti. Även då var det kds och även då handlade det om homsoexuellas rättigheter.

  Den borgerliga majoriteten kunde inte enas i utbildningsutskottet vilket som sagt är mycket ovanligt när partierna är tillsammans i regeringen. Resultatet blev att m, fp och c med stöd av oppositionen s, vpk (nu v) och ny demokrati lämnade följande förslag till kommentarer om homosexualitet i skolan.

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GG01UbU1#bres

  "När det gäller behandlingen av homosexualitet i läromedlen vill utskottet erinra om att Skolverket med skrivelse till regeringen den 29 oktober 1991 överlämnat en granskningsrapport om hur bl.a. samlevnadsfrågorna tas upp i skolans läromedel.

  Enligt rapporten har intentionerna vid beskrivningen av homosexualitet i de granskade läromedlen ofta varit positiva. Utrymmet har dock varit för litet och beskrivningarna ofta ganska ensidiga. Enligt granskaren har det skett förbättringar i flera avseenden. Fördomarna har blivit mindre uttalade och kunskaperna om homosexualitet har ökat.

  Beträffande lärarnas utbildning utgår utskottet från att de berörda högskolemyndigheterna ser till att undervisningen om homosexualitet ges erforderligt utrymme i utbildningsplanerna.

  Det är enligt utskottets uppfattning viktigt att frågor om homosexualitet inte behandlas isolerade utan blir integrerade på ett naturligt sätt i undervisningen om samlevnad i olika ämnen och på olika stadier. Homosexuell samlevnad måste erkännas och respekteras. Diskriminering av homosexuella får självfallet inte accepteras."

  Det här kunde inte kds acceptera. Istället föreslog de följande. Det var för övrigt Tuve Skånberg som lämnade den här reservationen för partiets del.

  "Det är enligt utskottets uppfattning viktigt att frågor om homosexualitet inte behandlas isolerade utan blir integrerade på ett naturligt sätt i undervisningen om samlevnad i olika ämnen och på olika stadier. Eleverna bör orienteras om identifikationsprocessens betydelse för den egna könsidentiteten, och hur störningar av denna kan uppkomma under uppväxten. De bör delges uppfattningen att homosexuell läggning skall erkännas och respekteras, men också att den kan ses som
  resultatet av en identifikationsprocess längs en glidande skala mellan homosexuell läggning, via bisexuell, till en rent heterosexuell läggning, och att denna process är dynamisk och
  inte irreversibel.

  I sökandet efter den egna könsidentiteten bör ambivalenta elever ges stöd att bejaka en heterosexuell läggning
  som det mest kroppsautentiska. Självfallet bör eleverna delges värderingen att ingen får diskrimineras utifrån sexuell läggning."

  Kul det där med kroppsautentiska. Ungefär som om en relation handlar om två människor som är några legobitar som ska passa ihop.

  Intressant är att kd idag aldrig skulle kunnat framföra de här åsikterna. Och jag tror inte de har de attityderna idag. Även kd-politiker har väl lärt sig något de senaste decennierna.

  Håkan

  Tack för de vänliga orden.

  Bengt

  SvaraRadera
 4. Två förtydliganden till min förra kommentar.

  Miljöpartiet var inte i riksdagen 1991-1994, det är därför de inte är omnämnda.

  "Intressant är att kd idag aldrig skulle kunnat framföra de här åsikterna. Och jag tror inte de har de attityderna idag. Även kd-politiker har väl lärt sig något de senaste decennierna."

  Jag talar här om Göran Hägglund och de flesta mainstreampolitikerna i kd. Det skulle inte förvåna mig om sådana som Skånberg och Sacredeus ännu har förvirrade åsikter om kroppsautencitet men att de fattar att man inte kan säga sådan offentligt idag för partiets del.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Jag har här på bloggen varit mycket kritisk mot Göran Hägglund när det gäller debatten om en könsneutral äktenskapslag och hanteringen av könstillhörighetslagen. Han har hanterat båda sakerna uselt.

  Men det ska också sägas att Hägglund är en av få av de politiker som varit ledande i kd senaste decennierna aldrig sagt något riktigt homofientligt. En annan är hans regeringskollega Maria Larsson. Trots att främst Hägglund var en central politiker i partiet när kds bedrev antihomokampanjer som värst i början av 1990-talet. Hägglund var då gruppledare för kds i riksdagen och har därmed ofta blivit intervjuad i media.

  Det här betyder inte han var homovänlig då eller att han är det idag. Men det visar möjligen att han aldrig varit bland de värsta homofoberna i partier.

  Bengt

  SvaraRadera
 6. Den extremkrista öppet homofoba religiösa "underelivstroende" bejarhögern KD förnekar sig inte. Att "helgonet" Hägglund valt att titta åt ett annat håll för hundraelfte ggn när det hätska politiserade bibelspottandet från frikyrkopolitiker som KD-Sacredeus,Skånsberg, Enochson etc mot homosexuella människor ute i samhället pågår än idag är bara slappt, ryggradslöst och uselt/fegt.. Ljusår från demokratiordet som detta avskyvärda parti stoltserar med i partinamnet. FY och mera FY!

  SvaraRadera
 7. Lars-Åke

  I rättvisans namn har väl inte Hägglund varit tyst när det gäller Sacredeus. Tvärtom har han mycket tydligt kritiserat honom offentligt i TV.

  Bengt

  SvaraRadera
 8. Vill påminna om den här diskussionen ang. Tuve Skånberg, som ju du, Held, var mycket aktiv i:
  http://antigayretorik.blogspot.com/2008/03/frndring-r-mjlig-tuve-sknberg.html

  De homofientliga uttalandena i riksdagen kom 1994 inte främst från Kristdemokraterna, utan från företrädare för Ny demokrati. John Bouvins groteska utspel i partnerskapsdebatten är väl känt ("det här går inte", "det här går inte heller"), men även Stefan Kihlberg förde argumentation på en nivå ovärdig Sveriges riksdag.

  Jag har sammanställt Kihlbergs inledningsanförande här:
  http://freiztan.blogspot.com/2010/06/1994-var-inte-igar-akt-fyra.html

  SvaraRadera
 9. Fredrik

  Ny demokrati är intressant när det gäller homopolitiken. Många idag har fått för sig att de skulle varit det mest homofoba partiet i början av 1990-talet. Jag menar inte att du Fredrik skrev det, att Bouvin (nyd) var värst i partnerskapsdebatten i riksdagen är för övrigt sant. Det där är en orsak till att Ny demokrati fått dåligt rykte inom homopolitiken.

  Den andra orsaken är att två bögar (som bodde ihop som ett par) engagerade sig i Ny demokrati i Dalarna men blev tvunga att lämna avdelningen eftersom de var homosexuella. Det gav, med rätta, skarp kritik men Ian Wachtmeister avfärdade det nonchalant och känslokallt med att det var "en skitsak" som media inte borde bry sig om.

  Annars uttalade sig Ian Wachtmeister och Bert Karlsson (de två som ledde partiet de första åren) sällan om homosexuellas rättigheter. Bert Karlsson sa i en intervju med RFSL:s tidning Kom ut 1992 att han var för en partnerskapslag, han var dock inte närvarande vid omröstningen 1994.

  Och det var få ledande politiker i partiet som kampanjade emot partnerskapslagen i början av 1990-talet. Kds var mycket värre där många politiker spred homofientliga kommentarer i media (siten www.kd.just.nu har samlat en del av dem)

  Inför valet 1991 hade partierna följande åsikter om partnerskapslagen.

  Ja: S, fp, vpk, mp
  Möjligen: C, nyd
  Nej: M, kds

  Ny demokrati var alltså inte lika negativa som t.ex. Moderaterna. I riksdagens lagutskott så reserverade sig dock både representanterna för c och nyd emot partnerskapslagen. Centerns stämma (kongress) några veckor efter omröstningen om partnerskapslagen sa dock ja till reformen.

  Vid omröstningen blev resultatet följande.

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1993/94:119

  De partier där flest procentuellt röstade för partnerskapslagen av de närvarande ledamöterna hamnar högst på listan.

  1-2. S och v (alla röstade för)
  3. Fp (21 röstade för, 8 emot och 2 avstod)
  4. Nyd (3 röstade för och 18 emot)
  5. C (4 röstade för, 20 emot och 2 avstod)
  6. M (2 röstade för, 72 emot och 1 avstod)
  7. Kds (alla röstade emot).

  Även sossarna var internt oeniga men partiledningen beslutade att man inte skulle tillåta en fri omröstning vilket m, fp, c och nyd tillät.

  Bengt

  SvaraRadera
 10. Närståendeadoptioner?
  Varför skulle jag tex. lämna min delade
  vårdnad om min dotter till min fd. fru:s
  nya fru?
  Det gör väl ingen vettig människa?

  SvaraRadera
 11. Bo

  Varför skulle du lämna din delade vårdnad om din dotter till din f.d. fru:s nye man?

  Poängen är att reglerna ska vara lika och det är domstolar som avgör om det är till bärnets bästa. Ofta handlar det om när en av barnets biologiska föräldrar avlidit eller man inte vet vem det är.

  Bengt

  SvaraRadera
 12. När det gäller Ny demokrati ska jag förtydliga för de som inte känner till partiet att de hade andra problem. Även om partiet i sin helhet aldrig var homofientligt som kds började de redan från start med en invandringskritisk debatt (som i sig är legitim) som senare skulle leda till värre och värre främlingsfientlighet.

  Inför valet 1994 hade partiet följande val affisch i Stockholmsområdet "Importera inte kriminalitet och hiv". Det måste vara den värsta valaffischen när det gäller intolerans i Sverige de senaste 50 åren. Inte ens sd har haft sådana vidriga budskap på sina affischer.

  Bengt

  SvaraRadera
 13. Ny demokrati var ett djupt splittrat parti, som både rymde relativt liberala och ytterligt konservativa element i HBT-frågan. Som en jämförelse kan nämnas att Ny demokrati förmodligen är det enda parti som splittrats i tre fraktioner i en ja- eller nej-fråga (omröstningen om vårdnadsbidraget 1994, kort före omröstningen om partnerskapslagen).

  Vet du förresten vem som var den andra moderata ledamoten (den första var Fredrik Reinfeldt) som röstade för partnerskapslagen?

  SvaraRadera
 14. Det var Ulf Kristersson, nu socialborgarråd i Stockholm. Ironiskt nog var Reinfeldt och Kristersson bittra fiender i en maktkamp i Muf i början av 1990-talet även om de lär ha försonats något så när på senare år.

  Bengt

  SvaraRadera
 15. Det låter rimligt. Men alla tycker inte som du eller jag. Skillnaden mellan dig och mig är att jag accepterar att det är så men du inte gör det. Jag tror att du är väldigt osäker i din sexualitet och det gör att du ligger i som du gör.

  SvaraRadera
 16. Bo

  Haha det var den mest fåniga kommentaren hittills. När dina sakargument försvann börjar du kritisera mig för ATT jag jobbar för HBT-rättigheter. De invandrare som jobbar mot rasism måste då vara osäkra på sin hudfärg och etnicitet.

  Själv avslöjade du din egen osäkerhet i din sexualitet genom att oroligt fråga varför du skulle förlora vårdnaden av dina barn till en lesbiska kvinna.

  Det är människor som du som är osäkra i sin sexualitet. De heterosexuella som är trygga i sin sexualitet ger mig sitt stöd för arbetet för HBT-rättigheter.

  Sedan har jag aldrig försökt förbjuda någon att vara emot närståendeadoptioner men jag har all rätt att kritisera dem. Så fungerar det i ett fritt samhälle.

  Något säger mig att du inte är en del av begåvningsreserven i Sverige.

  Bengt

  SvaraRadera
 17. Bengan:

  Bo slår huvudet på spiken. Han vänder ditt sätt att argumentera mot dig, och vad händer: du far ut i allahanda nedsättande insinuationer.

  Fångad!

  SvaraRadera
 18. Ständigt dessa anonyma kujoner som leker triumfer bakom sina tangentbord.

  SvaraRadera
 19. Anonym

  Nix, det är du som fångad. Du hade inga sakargument, jag är inte förvånad du är anonym, det hade jag också varit med den typen av "argument".

  Bengt

  SvaraRadera
 20. "Men alla tycker inte som du eller jag. Skillnaden mellan dig och mig är att jag accepterar att det är så men du inte gör det."

  Det här förtjänar också en mer principiell kommentar. Ibland säger konservativt kristna att man ska respektera varandras åsikter. Men det måste man inte alls. Poängen i en fungerande demokrati är att man ska TOLERERA även åsikter man avskyr men man måste inte respektera dem.

  Jag respekterar att sossarna vill höja skatter och att centern vill avskaffa LAS även om jag är emot båda sakerna. Men jag respekterar inte rasism, HBT-fientlighet, sexism, diktaturhyllningar etc.

  Jag och andra måste inte respektera att kd och sd vill diskriminera samkönade par. Eller att sd har en främlingsfientlig politik. Däremot får vi acceptera att de har de åsikterna och rätt att framföra dem. Det är en annan sak faktiskt.

  Bengt

  SvaraRadera
 21. Inga sakargument Bengan - kanske dags att läsa vad som skrevs och vad du skrivit: nu och tidigare. Men du tycks sakna förmåga till självkritik.

  Puss på dig Bengan

  SvaraRadera
 22. Anonym

  Trevlig med pussar.

  Men vilka är sakargumenten? Det jag skrev om i bloggposten var att det är positivt att kd säger ja till närståendeadoptioner för samkönade par och jag kritiserar Tuve Skåneberg för att han ännu är emot reformen.

  Vilka sakargument har här framförts emot det jag skrev i bloggposten? Berätta.

  Sedan är resonemanget om att jämför mig med homofober något udda. Det är sant att jag och många andra menar att homofobi och att ofta kritisera homosexualitet ofta är ett tecken på osäkerhet på sin egen läggning.

  Jämförelsen med mig hade varit riktig om jag kritiserat heterosexualitet och hånat folk för att de är heterosexuella. Sådant ägnar jag mig inte åt här på bloggen. Jag kritiserar homofobi och heteronormativitet dvs antagandet att det bara är heterorelationer som är "normala" och att folk ska följa konservativa könsroller.

  En svart människa som kritiserar rasism måste inte vara rasist emot vita. Däremot kritisera de vita som är rasistiska emot svarta.

  Bengt

  SvaraRadera