måndag 21 juni 2010

Kristdemokraterna helomvänder och säger ja till närståendeadoptioner för homopar.

Kristdemokraterna gör en helomvändning när det gäller närståendeadoptioner för samkönade par. Det berättar Michael Anefur, riksdagsledamot för partiet. Jag kontaktade partiet för några veckor sedan om de ännu är emot reformen. Eller om de bytt åsikt. Anefur svarar följande.
Det är viktigt att barn får växa upp i trygga miljöer. Kristdemokraternas utgångspunkt är att en adoption så långt det går ska efterlikna biologin. Vi tror att ett barn behöver både en mamma och en pappa. Eftersom en adoption innebär ett definitivt juridiskt åtskiljande från såväl de biologiska föräldrarna som andra anhöriga måste också det vägas in i bedömningen. Man kan också fundera över om adoption ska tillåtas när den andra föräldern fortfarande är i livet. Om man vänder på resonemanget kan man fråga sig om det ska vara möjligt att avsäga sig sitt föräldraskap. Om det ska vara möjligt, under vilka förutsättningar? Ska mor- och farföräldrar kunna förlora sitt barnbarn med arvsrätt och så vidare.

Det Kristdemokraterna vill påvisa är att adoptionsfrågan inte är så enkel som den ibland framställs vara.

Närståendeadoptioner handlar om barn som redan växer upp i en befintlig familjekonstellation. Kristdemokraterna anser att den förälder som redan lever med barnet ska kunna prövas för adoption oavsett sexuell läggning. Sexuell läggning kan inte i sig vara ett hinder för närståendeadoption i de fall där barnen defacto redan lever i familjen med den konstellationen.

Barnets bästa ska alltid sättas först. Att det efterlevs är det viktigaste för oss.

Med vänlig hälsning,

Michael Anefur
Det är positivt att Kristdemokraterna nu byter åsikt om närståendeadoptioner. Även om de egentligen borde gjort det tidigare. T.o.m Sverigedemokraterna som i övrigt är emot homoadoptioner har i flera år varit för närståendeadoptioner för samkönade par. Samma åsikt har Kristdemokratiska ungdomsförbundet (Kdu).

I svaret resonerar Anefur om möjliga problem med närståendeadoptioner. Men de gäller ju generellt, både för samkönade och olikkönade par. Givetvis kan Kristdemokraterna vara negativa till närståendeadoptioner av de orsakerna men då bör de vara för ett avskaffande av reformen även för olikkönade par. Eller så menar partiet att det är bra för vissa barn, och då bör det gälla även för samkönade par. Och det är det senare alternativet som partiet nu valt vilket är klokt.

Förändringen av Kristdemokraternas familjepolitik startade egentligen redan för ca ett år sedan då en arbetsgrupp i partiet föreslog att man tydligt skulle jobba även för andra typer av familjer än kärnfamiljen.

Kristdemokraterna antog sedan 30 oktober en valplattform för partiet. För första gången i något program så erkänner man där att även samkönade par med barn är familjer. Man använder ordet regnbågsfamiljer.

Från valplattformen.

För att kunna ge stöd till familjen måste politiken omfatta alla typer av familjer: kärnfamiljer, ombildade familjer, familjer med ensamstående föräldrar, och regnbågsfamiljer.


Tidningen Kristdemokraten har en artikel om debatten på kd-mötet. Partistyrelsen hade lämnat förslag om att erkänna olika typer av familjer och intressant nog placerade de kärnfamiljer sist bland dem. Kd-politiker från Stockholms stad yrkade på att ordet istället skulle vara först i meningen. Men tydligen var det ingen som ifrågasatte att partiet bör ha en politik även för homofamiljer. Det här visar på en tydlig förändring inom partiet.

Är jag förvånad att partiet nu vänder? Både ja och nej. Det har varit tydligt senaste året att partiets politiker i princip slutat argumentera emot när jag kritiserat dem för att vara emot närståendeadoptioner för samkönade par. Men det har även varit tecken på att det ännu är kontroversiellt i delar av partiet att säga ja till reformen. Jag hade nog förväntat mig att de skulle byta från "nej" (och att vara för ett avskaffande av reformen) till "möjligen". Att det nu blir ett tydligt ja förbättrar deras chans att få någon trovärdighet när de argumenterar emot "politisk styrning" av familjer.

Men det här betyder givetvis inte att partiet blir HBT-vänligt. Kd är ännu emot övriga homoadoptioner och de är emot inseminationer för lesbiska kvinnor. De vill avskaffa de reformerna. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. I äktenskapsdebatten är det ännu många i partiet som menar att samkönade par inte är värda att ingå borgerliga äktenskap.

Däremot är det ett tecken på att nästan alla partier i Sverige förändras positivt inom HBT-politiken. Kd distanserar sig något från Sverigedemokraterna som är det parti av betydelse i Sverige som har den sämsta HBT-politiken.

Poäng för partiernas HBT-åsikter juni 2010. (maxpoäng är 16)

Centerpartiet 16p
Folkpartiet 16p
Vänsterpartiet 16p
Miljöpartiet 16p
Socialdemokraterna 15p
Moderaterna 10p
Kristdemokraterna +1 till 8p
Sverigedemokraterna 4p

Uppdatering 1

Dagen skriver idag om Kristdemokraternas ja till närståendeadoptioner för samkönade par, förmodligen har tidningen fått reda på det genom mitt HBT-nyhetsbrev som jag skickat de senaste dagarna.

4 kommentarer:

 1. Hej

  Jag är själv kristen och har adopterat, har en generell frikyrkosyn på det mesta. Jag måste få kommentera att det finns bara en typ av familj! Den jag lever i. Oavsett om jag är född in i den eller kommit in i den senare på något sätt: internationelladoption, nationelladoption, ny familjebildning eller via närståendeadoptioner. Allt är en familj! Finns det olika grader av familjer? Nu hänger jag inte med. Jag hoppas att alla familjer har samma värde! Som kristen och frikyrklig och KD röstare får jag säga att det var det dummaste jag har hört! Snacka om diskriminering. Alla människor och familjer har självklart samma värde!

  Vh Mattias

  SvaraRadera
 2. Hej Mattias

  Om jag tolkar dig rätt håller du med om att lagarna bör vara helt lika för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner. Och du är inte ensam i kd om att tycka så.

  Carina Lijelsand, oppositionsråd för kd i Göteborg, Emma Henricsson, riksdagsledamot och Nina Liljesand, fd partistyrelseledamot är några som håller med dig. Men ännu är kd som parti emot homoadoptioner förutom närståendeadoptioner. Jag hoppas du och andra som sympatiserar med kd försöker förändra partiet.

  Som sagt, all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Jag har lämnat flera länkar om det senaste veckorna här på bloggen.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Bengan lika kategorisk som alltid.

  SvaraRadera
 4. Anonym

  1. Du hade inga sakargumnet.

  2. Det var nog därför du var anonym.

  3. Har du några sakargument hoppas jag du fixar civilkurage nog att berätta ditt fullständiga namn

  Kram på dig trots det. :-)

  Bengt

  SvaraRadera