tisdag 8 juni 2010

Statsbidrag till Ku klux klan-avdelning i Sverige?

Dagens Nyheter skriver idag att Ungdomsstyrelsen formellt nu startat sin granskning av de religiösa ungdomsföreningar som är homofientliga.
Statliga Ungdomsstyrelsen kan komma att dra tillbaka bidrag från fem religiösa ungdomsorganisationer.

Detta sedan företrädare för dem i radioprogrammet Kaliber sagt att de inte accepterar homosexuella, bisexuella och transpersoner som jämlika människor.

Uttalandena kan stå i strid mot reglerna i statsbidragssystemet.

De berörda organisationerna har fått tre miljoner kronor för 2010 och den utredning som nu dras i gång kan komma att leda till krav på att bidragen ska betalas tillbaka.

Organisationerna är Pingst ung, Sveriges unga muslimer, Riksförbundet Sveriges unga katoliker, EFK Ung bidragsspåret och Ungdomsinitiativet inom Syrisk-ortodoxa ärkestiftet.
Det är bra att Ungdomstyrelsen reagerar snabbt och tydligt. Även om jag vidhåller att de varit naiva när de säger sig vara förvånade att vissa av föreningarna är homofientliga. Det är ju välkänt att många samfund är det.

Även Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Dagen skriver om Ungdomsstyrelsens granskning av religiösa ungdomsföreningar.

Från Dagens artikel.
Om de ideologiska frågorna kring homosexualitet är nya för Ungdomsstyrelsen är de gammal skåpmat för SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfund). SST delade förra året ut över 50 miljoner kronor i stöd till olika trossamfund, och organisationens generalsekreterare Åke Göransson ser inte något problem med att samfunden och staten har olika åsikter i frågan om utlevd homosexualitet. Samtidigt är han noga med att påpeka att Ungdomsstyrelsen har ett annat regelverk än SST.

- Jag har dålig kunskap kring hur de tolkar det regelverk som de har att utgå ifrån, men lyssnar man på radioprogrammet verkar det som att de vill pröva ungdomsförbunden igen.....

Men om personen inte skulle få sitta med för att hon var mörkhyad är det ju diskriminering, är inte det här lika mycket diskriminering?

- I programmet framgick det att det finns olika syn på det här med homosexualitet. Enligt vissa samfund är det ett aktivt val som strider mot deras teologi, något som staten inte ska recensera.

- Bidrag ska inte vara ett sätt att sätta press på organisationer, att påverka dem, utan ett sätt att hjälpa organisationerna att behålla dialog och öppenhet. Men skulle ungdomssamfunden bryta mot lagen, och fällas för diskriminering eller hets mot folkgrupp, skulle det här naturligtvis hamna i ett annat läge.
Man kan givetvis tycka det är ologiskt med olika regler för de vanliga samfunden och ungdomsföreningarna. Men i någon mening är det ännu viktigare att ungdomsföreningarna respekterar alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet etc. Vuxna HBT-personer har oftare hittat en egen trygg identitet medan många ungdomar som är osäkra vem de är mår dåligt av den orsaken. Ett dåligt bemötande från andra i en ungdomsförening kan då vara förödande.

Vilka krav är det då motiverat att ställa på de religiösa ungdomsföreningar för att de ska få statsbidrag? Det är givetvis komplicerat. De religiösa föreningar som menar att homorelationer är en synd skulle ju ljuga om de låtsades vara homovänliga. Men något som bör vara ett tydligt krav är att man respekterar HBT-personer i församlingarna. Vilken gränsen ska bli får Ungdomsstyrelsen avgöra.

Men att det inte är acceptabelt att som Unga muslimer bjuda in en homohatande imam som argumenterat för dödsstraff för homorelationer bör vara tydligt. Även att som det antyds i intervjuer med folk från Pingst ung att människor riskerar bli mobbade och stigmatiserade för att de älskar någon av samma kön.

Pressen från Ungdomstyrelsen mot ungdomsföreningarna är också positiv. Det kan starta en intern debatt inom föreningarna hur man behandlar folk som inte följer "teologin". De flesta byter nog inte teologi men kanske en del börjar konstatera att respekt är viktigt vid bemötandet av HBT-personer inom respektive förening.

Sedan är kommentaren från Åke Göransson intressant. Han menar alltså att om Ku klux klan startar ett religiöst samfund i Sverige är det oproblematiskt att ge dem statsbidrag? De kan ju ha en ärlig attityd att det är teoligiskt fel att blanda folk från olika "raser". Ett antal kristna samfund har ju haft och några har ännu den attityden för övrigt, i USA, Sydafrika och andra länder.

1 kommentar:

  1. Personligen tycker jag att "trossamfunden" kan klara sig själva, utan statsbidrag överhuvudtaget.

    SvaraRadera