torsdag 13 oktober 2016

M har hunnit ikapp s och c när det gäller HBTQ-vänlighet.


För första gången är nu Moderaterna ikapp Socialdemokraterna och Centerpartiet när det gäller HBT-vänlighet. Jag har gjort poängsammanställningar sedan 1998 (transrättigheter blev en del först 2002). M var från början långt efter de två andra partierna. M tar nu ställning för att åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas. Partiet motsätter sig röd-grönas drastiska nerskärningar av anslagen till hiv-prevention och är för att samma blodgivningsregler ska gälla för män som har sex med män som för heterosexuella generellt. 

Jag är skarpt kritisk till att vissa politiker i m varit slöa att kommentera vad partiet tycker om en del HBT-reformer, den kritiken vidhåller jag. Har även avslöjat att partiordföranden Anna Kinberg Batra 2015 gjorde en del HBTQ-utspel som inte ens fick stöd av partistyrelsen. Det visar en svaghet hos henne. Partiets HBTQ-politiske talesperson Olof Lavesson brydde sig inte ens om att på allvar få med sig sitt parti inför m:s stämma (kongress) 2015.

M blir för att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten.

Men när det är framfört konstaterar jag att Moderaterna nu skärpt till sig. För första gången lämnar m en sammanhållen motion (det är en s.k. kommittémotion vilket betyder att det är partiets officiella åsikter) om HBTQ-rättigheter. De tar ställning för att åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas.
.... Moderaterna anser att frågan är komplex, men bedömer att nuvarande lagstiftning behöver bli mer flexibel så att juridiskt könsbyte under vissa förutsättningar ska vara möjligt även för personer under 18 år.....
Därmed är det sex riksdagspartier som är principiellt för att åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas (Vänsterpartiet vill avskaffa den helt). Kristdemokraterna tvekar om reformen medan Sverigedemokraterna vill behålla nuvarande 18-årsgräns. En utredning tillsattes av förra borgerliga regeringen om nuvarande 18-årsgränsen för juridiska könsbyten ska behållas, sänkas eller avskaffas. Den lämnade förslag  januari 2015 och sista remissdag var 31 augusti. Vi kunde konstatera att ingen av remissinstanserna var emot att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Men trots att s-mp-regeringen i drygt ett år haft möjlighet att "bereda" ett lagförslag har inget hänt, den signalerar inte ens att det blir en proposition i slutet av det här året.

M har hunnit ikapp s och c.

Jag brukar ge Sveriges 10 största partier poäng efter vad de tycker om diverse HBT-reformer. M byter åsikt från "möjligen" till "ja" att åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas. Partierna får  följande poäng oktober 2016. (Maxpoäng 24)

Miljöpartiet 24p
Vänsterpartiet 24p
Feministiskt initiativ 24p
Piratpartiet 24p
Liberalerna 23p
Socialdemokraterna 21p
Moderaterna +1p till 21p
Centerpartiet 21p 
Kristdemokraterna 16p
Sverigedemokraterna 2p

M kritiserar nuvarande blodgivningsregler för män som har sex med män.

Som andra riksdagsparti, efter Centerpartiet, blir m för att reglerna för blodgivning ska vara desamma för män som har sex med män (msm) som för olikkönade par.
.... Ofta råder blodbrist i olika delar av landet. Ändå ser reglerna olika ut beroende på sexuell läggning. Detta tar sig uttryck i Socialstyrelsens regelverk för blodgivning som innebär att en heterosexuell blodgivare som har samlag med ny partner måste vänta tre månader innan han eller hon får donera blod, medan en homosexuell man måste vänta ett år. Vi menar att regler bör fokusera inte på riskbeteende, inte utan sexuell läggning....
RFSL och Diskrimineringsombudsmannen (DO) är för att mer strikta regler ska gälla för msm än heterosexuella generellt. Jag delar den analysen. Hade jag, RFSL och DO trott att olika regler för de båda grupperna vore omotiverat diskriminerande hade vi givetvis aldrig gett den policyn vårt stöd. Argumenten för att reglerna ska vara olika har jag redogjort för här. Däremot bör karenstiden kraftigt sänkas. När hiv idag i princip alltid upptäcks inom 6 veckor efter ett smitt-tillfälle är det galet att ha kvar 12 månaders karenstid för bl.a. män som har sex med män. Istället bör den bli 3 månader, ca 13 veckor. Då finns en marginal med råge till 6 veckor.

Nu fattar givetvis även m och c att blodgivningsreglerna inte ska avgöras i riksdagen för någon grupp. Det är Socialstyrelsen som har den beslutskompetensen. Även om jag inte håller med m och c i detalj är det positivt om det blir en offentlig debatt om nuvarande oflexibla blodgivningsregler. Övriga riksdagspartier är frånvarande i debatten.

M motsätter sig röd-grönas drastiska nerskärning av anslagen till hiv-prevention.

Moderaterna förklarar, precis som Liberalerna, att den HBT-strategi som förra borgerliga regeringen startade bör förlängas när den nuvarande avslutas 2017. Tyvärr har s-mp-regeringen varit otydlig där.

I en annan motion kommenterar m att de, precis som Liberalerna, är emot att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill halvera anslagen emot hiv-prevention. Något jag skarpt kritiserat.  Män som har sex med män utgör en betydande andel av de som nysmittas i Sverige även om antalet minskat något per år. Generellt är det främst människor med invandrarursprung som idag konstateras vara hiv-smittade i Sverige. Det är alltså två grupper som riskerar strukturell diskriminering i Sverige som nu drabbas av s-mp-v-politiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar