fredag 7 oktober 2016

C vill minska statsbidrag emot diskriminering och för jämställdhet mer än sd.


Ibland är en icke-nyhet den viktigaste. I flera år har Sverigedemokraterna frenetiskt attackerat genuspedagogik i varje alternativt budgetförslag. Från det budgetalternativ partiet lämnade för ca ett år sedan
.... Sverigedemokraterna vill dra in allt stöd till genuspedagogik som syftar till att förändra alla barn och ungdomars beteende och könsidentitet snarare än att hjälpa och öka förståelsen för de individer som vill och som behöver bryta mot traditionella könsmönster....
Men i sitt budgetalternativ för 2017 har de tagit bort det där. Det finns en del exempel på där genuspedagogik fungerat dåligt därför att förskolepersonal trott det handlar om "indoktrinering" och det ska givetvis skarpt kritiseras. Men det betyder inte genuspedagogik i sig är dålig. Det handlar inte om att förändra barns könsidentitet utan erbjuda alternativ till konservativa könsroller. Tyvärr tror jag inte sd tagit till sig det. Beslutet om att plocka bort det gissar jag handlar främst om en strategisk bedömning, det är inte så viktigt att det ska vara med i ett budgetalternativ. Det som är fascinerande är att de fattade det först nu. Oavsett vad ett parti tycker om att vissa förskolor bedriver genuspedagogik bör kommentarer om det rimligen finnas i en skolpolitisk motion.

Sd vill avveckla DO.

Däremot behåller sd kravet att Diskrimineringsombudsmannen (DO) bör avskaffas. Men äntligen har de fattat att en myndighet som DO inte bara kan tas bort direkt (det finns kostnader för lokaler etc.) utan vill halvera anslaget för 2017 och låta DO försvinna 2018. Partiet vill alltså ta bort myndigheten och därmed tvinga folk som blivit diskriminerade att på egen bekostnad rättsligt driva sina ärenden utan råd och stöd från DO. Det avslöjar synnerligen tydligt att de inte är intresserade av att bekämpa diskriminering.

Inget om HBTQ-rättigheter i Moderaternas och Kristdemokraterna budgetalternativ.

Moderaterna och Kristdemokraterna har - precis som Sverigedemokraterna - inga invändningar emot förslaget från s-mp-v att statsbidragen till hiv-prevention halveras. Förra året hade m något om HBTQ-rättigheter i sitt budgetalternativ, i år har de inget som helst. Det har kanske blivit för "pk" att göra det enligt moderata strateger. Kd kommenterar precis som förra året inget om HBTQ-rättigheter. Både m och kd förtjänar kritik för det.

Förtydligande. 

Flera borgerliga partier vill minska anslagen till DO något för 2017, men det är relativt marginellt. Har ännu inte hittat Moderaternas budgetalternativ för utgiftsområdena 9 (bl.a. hiv-prevention) och 13 (HBTQ, diskriminering etc.) i detalj. M:s besparingar inom respektive utgiftsområde är dock inte inte drastiska i jämförelse med förslaget till hela anslaget.

Summering hittills.

1. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill närmast halvera statsbidragen till hiv-prevention. Bara Liberalerna motsätter sig det och vill behålla anslagen på nuvarande nivå.

2. Sverigedemokraterna vill avveckla DO fram till 2018.

3. Centerpartiet vill 2017 minska anslaget Åtgärder emot rasism, diskriminering etc. (där statsbidragen till HBTQ-organisationer är en del) till ca 70 % av nuvarande nivå.

4. Centerpartiet vill 2017 minska (även om man inkluderar partiets satsning på 10 extra miljoner emot hedersrelaterat våld inom ett annat utgiftsområde) anslaget till Särskilda jämställdhetsåtgärder till ca 68 % av nuvarande nivå.

5. Det här är första gången sedan sd blev riksdagsparti som sd inte är det parti som vill spendera minst pengar på områdena diskriminering, HBTQ, jämställdhet och anti-rasism. Centerpartiet vill göra mer kraftiga besparingar.


Uppdatering 1.

C i sak betydligt HBTQ-vänligare än sd.

Jag är ingen HBTQ-aktivist långt ut på vänsterkanten som hävdar att partier främst ska bedömas efter hur mycket skattepengar de vill spendera direkt eller indirekt till att bekämpa HBTQ-diskriminering. Självklart är Centerpartiet betydligt HBTQ-vänligare än Sverigedemokraterna sakpolitiskt. Och varje utgiftsområde ska granskas och prövas. Jag har valt att inte kritisera att c vill minska anslaget till DO med ca 10 %. Men när ett HBTQ-vänligt parti, som c faktiskt är, vill göra nerskärningar så att ca en tredjedel av statsbidragen för bl.a. jämställdhet, HBTQ-rättigheter och anti-rasism försvinner är det en politisk nyhet av relevans. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar