torsdag 24 mars 2016

Kd har fått ett nytt HBTQ-nätverk som säkert hamnar i konflikt med homofientliga.


Är kd och HBTQ-nätverk en svår kombination? Kanske. Men nu finns det. Anne-Sophie Sriwong (till vänster på bilden) och Maria Hanson Nielsen (till höger) har bildat ett sådant. Från en debattartikel som publicerades på HBTQ-siten Qx för några veckor.
.... Vi vill med nätverket Öppna Kristdemokrater förstärka partiet Kristdemokraterna i hbtq frågor. Det är även vår förhoppning att Kristdemokraternas distrikt och lokalavdelningar ser Öppna Kristdemokrater som en resurs, som erbjuder information kring frågor som rör hbtq, hjälpa till med föreläsningar i samband med Pride och liknande evenemang....
Det fanns faktiskt ett nätverk som självironiskt kallade sig Gomorra inom kd några år men det fick begränsad påverkan på partiet. Om det nya HBTQ-nätverket verkligen har som ambition att förändra kd inifrån vore det välkommet. Någon kan avfärda dem med att de representerar ett 3-4-%-parti men om de klarar spärren vid riksdagsvalet 2018 och det blir en borgerlig regering kommer de säkert bli med i den. Det är alltså inte ointressant hur partiet utvecklas framåt. Granskar man den programförklaring Sriwong och Hanson Nielsen argumenterar för i debattartikeln är det främst reformer som kd som parti redan är för. Men i några delar har deras parti inte explicit tagit ställning.
.... Hbtq ska alltid vara inkluderat i Kommuner och Landstings folkhälsopolicy och vara en självklar del i mångfaldsplaner samt värdegrundsarbetet för att alla ska känna sig inkluderande.
... HBTQ-certifiering ska vara en självklar del av elevhälsan i det förebyggande mot mobbing, våld och hot i skolorna.
... Föreningar som tar emot offentliga bidrag måste inkludera hbtq perspektivet för förebyggande arbete i föreningslivet..... Hbtq personer ska tydligare inkluderas i diskrimineringslagen
....
Homofientliga minoriteten i kd får svårt acceptera vissa reformer.

Intressantast är kanske kravet om att bara de föreningar som inkluderar HBTQ-perspektivet ska få offentliga bidrag (skattepengar). Den homofientliga minoriteten i kd lär ha svårt att acceptera det men förmodligen är det något majoriteten i partiet idag tycker är värt att pröva om partiet nu ska visa allvar med retoriken om allas lika värde.

När det gäller tydligare lagar emot diskriminering är det nya nätverket tyvärr själva otydliga. Men förmodligen syftar de på debatten om att regeringsformen bör förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. En reform som fyra riksdagspartier, mp, c, v och l, principiellt är för. Men tyvärr ännu inte kd. Fakta är att av de diskrimineringsgrunder som är med i  "vanliga" lagen emot diskriminering är det bara könsidentitet som inte är omnämnt i regeringsformens förbud emot diskriminering. När det gäller HBTQ-certifiering har de principiellt en poäng men RFSL bör dock inte ha monopol på sådan verksamhet utan andra konkurrerande "HBTQ-certifierare" bör finnas som alternativ.

Sedan finns det flera principiellt viktiga HBT-reformer som inte är omnämnda i artikeln men förhoppningsvis kan det nya nätverket föra den debatten internt i partiet.


Uppdatering 1.

Kd är för flera nya HBT-reformer.

Maria Hansson Nielsen, en av de som startat Öppna kristdemokrater, hade en debattartikel i tidningen Hela Hälsingland för någon vecka sedan. Från artikeln.
.... Tanken är att Öppna Kristdemokrater när tiden är mogen ska bli ett eget förbund. Vår önskan är att nätverket hjälper till att sudda bort de fördomar som finns mot partiet, om att det är homofobiskt, bifobiskt och transfobiskt....
Sant är att Kristdemokraterna förändrat sig mycket senaste 20 åren inom det vi idag kallar HBTQ-politiken. Från att tidigare varit direkt HBTQ-fientligt till att ofta fått en ambivalent attityd, ibland direkt positiv till reformer inom området. Ofta har de gjort det motvilligt, accepterat reformer när de väl blivit genomförda. Men partiet är idag för även flera nya reformer. Som att transpersoner ska få bättre juridiskt skydd emot hatbrott, att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet, att alla EU-länder ska ha skyldighet att förbjuda diskriminering av HBT-personer inom i princip alla samhällsområden.

De som idag hävdar att kd är HBTQ-fientligt klistrar på partiet en orättvis etikett. Precis som rasism och främlingsfientlighet bör HBTQ-fientlighet användas varsamt som begrepp om det inte ska mista relevans i debatten. Kristdemokraterna har dock ännu en hemläxa att göra. Visst finns det inom delar av HBTQ-rörelsen och i synnerhet bland en del långt ut på vänsterkanten folk som verkligen tror att de flesta i kd:s riksdagsgrupp har som mål att göra det så svårt som möjligt för HBTQ-personer. Det är mer komplicerat än så idag.

Kd tycker inte samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap.

Kd är dock ännu emot införande av ett tredje juridiskt kön, emot att införa könsneutrala personnummer, emot en könsneutral föräldraskapspresumtion vid inseminationer, tvekar om att sänka åldersgränsen för judiska könsbyten trots att det handlar om dokument och inte några medicinska operationer, tvekar om att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Och inte nog med det. Kd orkar ännu inte ställa sig bakom den könsneutrala äktenskapslag som finns idag eftersom partiet inte tycker samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap utan att "begreppet äktenskap ska föras tillbaka till samfunden" vilket är absurt eftersom det är staten som avgör vilka som ska få ingå borgerliga äktenskap samt att många kristna samfund, däribland Svenska kyrkan, idag förrättar samkönade vigslar. Kd är ännu principiellt emot att lesbiska kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker även om de accepterat reformen och inte vill avskaffa den. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn.

Kd har ännu en betydande hemläxa att göra. Att kritisera det är inte "att ha fördomar om partiet". Även om kd utvecklats senaste decennierna.

8 kommentarer:

 1. Ett ögonblick... Har du läst detta:

  "Äktenskap: Kristdemokraterna förespråkar en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera och kyrkornas ceremoni. Förslaget har sin grund i förhållandet att kyrka och stat numera är åtskilda och innebär att myndighetsutövningen i detta sammanhang förbehålls staten. Rent praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig går till en myndighet, exempelvis skattemyndigheten, och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet på det sätt som de själva önskar."
  Länk: https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Korta-Svar-AO/#Ä

  Med andra ord, det stämmer inte när du skriver:

  "eftersom partiet inte tycker samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap utan att "begreppet äktenskap ska föras tillbaka till samfunden" vilket är absurt eftersom det är staten som avgör vilka som ska få ingå borgerliga äktenskap samt att många kristna samfund, däribland Svenska kyrkan, idag förrättar samkönade vigslar."

  SvaraRadera
 2. Det jag skriver stämmer helt och bekräftades senast på kd:s riksting (kongress) i höstas. Jag skickade infon med kritik om det till många i partiet, det var ingen som mailade tillbaka att jag tolkat rikstingets beslut fel.

  Jag återkommer senare idag med länkar om kd;s riksting,

  SvaraRadera
 3. Så du menar, att det som står på vår hemsida inte stämmer med partiets åsikt???

  Med risk för att låta gammaldags säger jag: Bort det!

  Partiets åsikt/linje är precis som det står: "Kristdemokraterna förespråkar en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par."

  SvaraRadera
 4. Kd trixar med sanningen när de formulerar det som finns på hemsidan. Så är det oavsett vad du tror.

  Det är principprogrammet som utgör vad ett parti tycker, det hamnar före hur någon formulerat det på ett partis hemsida. Riksmötets formuleringar är också antagna oktober 2014 medan de formuleringar du Maria hänvisar till enligt hemsidan ändrades senast 3 juli 2014.

  Jag vill hänvisa till den bloggpost jag publicerade 6 oktober 2015.

  "Kd bedriver ännu dubbelspel om homoäktenskap".

  .... Kristdemokraternas partistyrelse föreslår några förändringar av nuvarande principprogrammet. Jag ska kommentera två av dem samt en del där partistyrelsen tyvärr inte föreslår någon förändring.

  1. Adoptioner etc.

  Gamla formuleringarna.

  "Vid adoptioner ska eftersträvas att barnet får en ny mamma och pappa som ersättning för de biologiska föräldrarna. Adoptioner ska ges ekonomiskt stöd."

  Partiets förslag till nya formuleringar.

  "Samhället ska framhålla en medveten vilja till stabil familjegemenskap. Det markeras bäst genom en civilrättslig giftermålsbalk som gäller för både olikkönade och samkönade par och som erbjuder den tryggaste juridiska formen för samlevnad. Det är staten som ska ansvara för det juridiska giftermålet. Äktenskapet, som traditionellt sett förbehållits en relation mellan en man och en kvinna, ingås vid vigselgudstjänst eller andra betydelsefulla ceremonier och är en fråga för religiösa samfund, andra sammanslutningar och för parterna själva. Giftermål får endast ingås med de två blivande makarnas fria och fulla samtycke. Familjen består i de flesta fall av mamma, pappa och barn men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd."

  Mina kommentarer.

  Som liberal hävdar jag att det inte är politikers roll att "framhålla stabil familjegemenskap". För vårdnadshavare som vill hålla ihop för för deras egen och deras minderåriga barns skull är det viktigt det offentliga erbjuder stöd. Men generellt ska det offentliga vara neutralt inför att individer är olika. Formuleringarna i förslaget till nytt stycke avslöjar att kd ännu delvis bedriver ett dubbel-spel.

  I media låtsas partiordföranden Ebba Busch Thor att partiet vill införa en civilrättslig lag (att bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga) och att homopar minsann ska kunna få ingå äktenskap borgerligt. Ledande politiker i kd vet att man 2015 inte vinner röster på att offentligt hävda att homopar inte är värda att ingå äktenskap.

  Men här visar partistyrelsen att de ännu egentligen tycker att äktenskap bör vara reserverat för en man och en kvinna, annars hade de inte behövt ha med formuleringen om vad som är traditionellt. Varför ska kd i sitt principprogram ha antydningar (rekommendationer) till samfunden om det? Det är är alltså från ett parti som ofta argumenterar för "politikens begränsningar".

  Jag kan ju ge fler tips till kd-politiker som vill ge indirekta "råd" till samfunden om vad som är "traditionellt"

  Traditionellt har bara män fått bli präster, traditionellt har alkoholfritt vin inte accepterats vid nattvarden, traditionellt har kristna samfund varit anti-judiska etc. Men det kanske kommer med i nästa revidering av principprogrammet.

  Men rikstinget kan ändra formuleringen till följande "Om ett par och ett religiöst samfund sedan är ense om även en religiös vigsel eller välsignelse är det möjligt".

  Gör om, gör rätt...."

  Vad jag vet gick partistyrelsens förslag till nya formuleringar igenom i sin helhet när det gäller den delen. Har du annan info Maria? Du var förmodligen vid riksmötet och hade kunnat föreslå ändringar.


  http://bengtheld.blogspot.se/2015/10/kd-bedriver-dubbelspel-annu-om.html

  SvaraRadera
 5. 1:

  "Samhället ska framhålla en medveten vilja till stabil familjegemenskap. Det markeras bäst genom en civilrättslig giftermålsbalk som gäller för både olikkönade och samkönade par och som erbjuder den tryggaste juridiska formen för samlevnad. Det är staten som ska ansvara för det juridiska giftermålet. Äktenskapet, som traditionellt sett förbehållits en relation mellan en man och en kvinna, ingås vid vigselgudstjänst eller andra betydelsefulla ceremonier och är en fråga för religiösa samfund, andra sammanslutningar och för parterna själva. Giftermål får endast ingås med de två blivande makarnas fria och fulla samtycke. Familjen består i de flesta fall av mamma, pappa och barn men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd."

  På vilket sätt skulle detta strida mot:

  "Äktenskap: Kristdemokraterna förespråkar en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera och kyrkornas ceremoni. Förslaget har sin grund i förhållandet att kyrka och stat numera är åtskilda och innebär att myndighetsutövningen i detta sammanhang förbehålls staten. Rent praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig går till en myndighet, exempelvis skattemyndigheten, och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet på det sätt som de själva önskar."

  Att det i principprogrammet hänvisas till att äktenskapet "traditionellt sett förbehållits en relation mellan en man och en kvinna", handlar endast om en hänvisning till hur det var för, en tradition som numera inte stämmer med hur det är idag... Hur men efter att ha ingått Giftermål, kan man ha en ceremoni, exempelvis i kyrkor, samfund eller via andra organisationer.. De är även fritt upp till paret att fixa en egen "hemmasnickrat" ceremoni... De som vill kan helt enkelt strunta i att ha någon ceremoni alls, eftersom det juridiska bindande giftermålet ingås genom registrering hos en myndighet.. KD rekommenderar Skatteverket, när paret lämnat en ett av båda parter underskriven formulär... Själva den juridiska biten, innehåller ingen ceremoni, där man inför vittnen förklarar att man vill gifta sig med varandra... Alltså mycket enklare än dagens borgerliga vigslar...

  Att familjer i de flesta fall består av en mamma, en pappa och barn är också sant, eller hur? När KD därefter skriver: "Men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd", innebär det helt enkelt att familjer där två män eller två kvinnor, och även familjer med enbart en förälder, är lika bra och skall ha samma respekt och stöd... Ingen skillnad får göras utifrån hur familjerna ser ut.. Hur kan du anse det är fel?

  Med nuvarande lagstiftning kan vigselförrättare i kyrkor och samfund vägra viga samkönade par, det kan inte borgerliga vigselförrättare.. För att slippa råka ut för en präst som säger: "Min tro gör att jag inte kan viga dig, men pastorsexpeditionen kommer hitta en annan präst åt er" finns det par, som, trots de vill vigas i kyrkan, väljer borgerlig vigsel.... Jag anser att den präst som säger nej till att viga, mot lyfte om att hitta annan präst, de facto kränker det par som vill gifta sig.

  Här är KD:s förslag om att myndighetsutövningen skall vara av civilrättslig natur mycket bättre än hur det ser ut idag...


  SvaraRadera
 6. Maria

  Det är förvånande att du inte noterar följande.

  "Äktenskapet, som traditionellt sett förbehållits en relation mellan en man och en kvinna, ingås vid vigselgudstjänst eller andra betydelsefulla ceremonier och är en fråga för religiösa samfund, andra sammanslutningar och för parterna själva."

  Om nu kd vill att folk ska få ingå borgerliga ÄKTENSKAP varför skriver men inte det? Därför att kd inte tycker så. Kd hävdade att ordet ÄKTENSKAP ska tas bort från lagboken om borgerliga vigslar. Därför att kd inte tyckte samkönade par är värda att ingå äktenskap.

  http://www.fria.nu/artikel/77170

  "Kristdemokraterna föreslår dock att man separerar äktenskapet från svensk lagstiftning till en ceremoni förbehållen män och kvinnor – för att skydda begreppets religiösa betydelse – och istället låter ”giftermålet” regleras inom en civilrättslig giftermålsbalk. Förslaget innebär att kyrkan och andra religiösa samfund helt fråntas vigselrätt.

  – Par av olika kön och av samma kön får exakt samma rättigheter att gifta sig samtidigt som vi visar respekt för den stora grupp i samhället för vilka äktenskapet som begrepp har en djup filosofisk och religiös betydelse, säger Stefan Attefall, gruppledare för kristdemokraterna, i ett uttalande."

  Det är förvånande du Maria inte känner till att kd var emot just att behålla ordet äktenskap i lagen om borgerliga äktenskap OM även samkönade par skulle kunna ingå borgerlig äktenskap.

  Fortsätter du envisas om det här vill jag dock att du fortare än kvickt fixar fram en officiell kommentar från kd om just att när par ingår borgerliga vigslar ska det enligt partiet fortsatt kallas äktenskap enligt lagboken.

  Klarar du inte det, visar det du har fel.

  Du har min mailadress.

  SvaraRadera
 7. När Riksdagen debatterade den nuvarande Äktenskapsbalk, lade KD en motion om en Samlevnadsbalk. Orsaken till detta var, att Partiet i denne balk inkluderade vilket juridiskt skydd par som lever sambo skall ha....

  Jag var då, och är fortfarande kritiskt till just ordet samlevnadsbalk... Jag ser ingen orsak till att ändra lagens namn från Äktenskapsbalk till samlevnadsbalk.

  Jag är även kritisk till att man vill plocka bort ordet "äktenskap" från lagstiftningen. Än mer konstig blir det, och den kyrkliga ceremonin helt plötsligt kallas för äktenskap... Nuvarande Vigsel, som används vid såväl kyrklig som borgerlig vigsel, räcker gott och väl, även om den saknar civilrättslig betydelse.

  Ifråga om den civilrättsliga delen tycker jag att ordet "Giftermål" passar bra eftersom det handlar om en registrering utan ceremoni...

  Jag debatterar redan detta internt, och började med det, långt innan Öppna Kristdemokrater bildades...

  SvaraRadera
 8. Men då är vi ju ense. Att kd har noja ännu att kalla borgerliga samkönade vigslar för äktenskap och att kd borde sluta ha noja över det. ;-)

  SvaraRadera