fredag 4 mars 2016

HBT del av s-mp-regeringens senaste utrikesdeklaration.


Socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström (s) avslöjade 24 februari regeringens utrikesdeklaration för 2016. Från den.
Sverige är en global röst för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och för varje människas rätt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.
Jag har granskat regeringarnas utrikesdeklarationer sedan 1997.
Kommentarer om homosexuella = homorättigheter.
Kommentarer om sexuell läggning = homo- och bi-rättigheter.
Kommentarer om HBT-rättigheter.

2000 S-regering homorättigheter
2004 S-regering homorättigheter.
2008 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2012 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2013 Borgerlig regering homo- och birättigheter
2014 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2015 S-mp-regering homo- och birättigheter
2016 S-mp-regering HBT-rättigheter

Utrikesdeklarationen följs av diplomater.

Regeringskansliet mailade efter min kritik förra året att det var en miss att inte transrättigheter blev en del av utrikesdeklarationen. Så låt oss nu hoppas att HBT-rättigheter framåt, oavsett vilka partier som ingår i en viss svensk regering, blir en del av kommande utrikesdeklarationer. En del kanske tror att det bara handlar om några formuleringar. Men utländska diplomater i Sverige följer noga vad som finns i den här typen av dokument. Och rapporterar hem till sina länder om innehållet. Givetvis ska Sveriges roll inte överdrivas. Här bor ca 10 miljoner invånare. Men länder utanför EU vet också att vi är en del av en union som är en maktfaktor internationellt. Att HBT-rättigheter finns med spelar roll - på riktigt.

Det är bra om det etableras en praxis inom svensk utrikespolitik att kampen emot HBT-fientlighet ska vara en lika självklar del som emot rasism och sexism i officiella dokument. Men även framåt handlar det om att de fina formuleringarna från dokumenten ska omsättas i Sveriges kontinuerliga dialog med regeringar i andra länder.

Även när det riskerar "försvåra" de diplomatiska förbindelserna.

I debatten som följde i riksdagen i samband med regeringens utrikesdeklaration för 2016 lämnade representanter för Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna kommentarer om HBT-rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar