tisdag 31 mars 2015

Rättelse om könsneutral namnpolicy för barn yngre än 12 år.


Jag vill göra en rättelse av den information som jag lämnade i en bloggpost 16 mars i år. Om att Sveriges policy för namn nu är helt könsneutral även för barn yngre än 12 år. Jag brukar ha koll på de kommentarer jag lämnar här men ibland blir det fel. Därför är det positivt om folk hör av sig vilket Christer Romson Lande gjort.

Jag skrev bl.a. följande i bloggposten från 16 mars. Bifogar sedan den mailkonversation jag och Christer haft. 
2009 meddelade dock regeringsrätten att lagen bör tolkas könsneutralt för vuxna personer.  Patent- och registreringsverket beslutade 2011 att 12-17-åringar ska kunna få könskonträra namn om det är med vårdnadshavarnas godkännande. 2015 är dock tydligen praxis att det gäller även för yngre barn.
Christer.
Jag undrar om det inte missförstånd här. Vi har två myndigheter som godkänner namn och två olika överklagandeordningar: Nyföddas förnamn och namnändringar där man behåller ett av förnamnen som registrerades vid födelsen godkänns av Skatteverket (överklagas hos förvaltningsrätt, och sen till kammarrätten) (Namnlagen §§ 30, 31, 37). Men transbarn (och andra) som vill byta alla sina förnamn ansöker hos PRV (överklagas till Patentbesvärsrätten och sen till HFD) (Namnlagen §§ 33, 42, 43). Och PRV anser sig inte bundet av Skatteverkets praxis, eller prejudikat hos kammarrätten, utan underkänner namnbyten för barn under 12 år till namn som bara är typiska för könet som barnet inte är folkbokförd som.
Bengt.
Tack för infon. Ok, men då är ju namnlagen i praktiken könsneutral för barn yngre än 12 år om barnet behåller ett av sina gamla namn, vilket inte måste vara barnets tilltalsnamn. Är det rätt tolkat?
Christer.
Tja, så (könsneutral om barnet behåller ett av sina gamla namn) kan man ju kalla det. Men det blir också i praktiken en tvångsoutning i alla situationer där namnet hämtas från folkbokföringen. Som t.ex. klasslistor i skolan.
Bengt.
Visst blir det ett problem i de situationerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar