torsdag 19 mars 2015

Fp och v har i riksdagsrapport lämnat kommentarer om hatbrott emot transpersoner.


Riksdagen debatterade igår betänkandet (rapporten) Straffrättsliga frågor. En del i den handlar om transpersoner ska få samma juridiska skydd emot hets och hatbrott som bl.a. homosexuella och bisexuella redan har. Från betänkandet.
Regeringen beslutade den 31 juli 2014 att en särskild utredare ska överväga om det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas.... Utredaren ska vidare överväga om termen könsöverskridande identitet eller uttryck ska ändras i de författningar där den förekommer och om termerna ras och rasmässig ska utmönstras ur lagstiftningen.... I uppdraget ingår att Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2015.... Som framgår ovan har en särskild utredare fått i uppdrag att överväga om det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas. Detta arbete bör inte föregripas.
Vänsterpartiet och Folkpartiet har lämnat varsitt s.k. särskilt yttrande om det är viktigt att förbättra det straffrättsliga skyddet för transpersoner. Särskilt yttrande betyder att ett parti inte har förslag till något annat beslut än majoriteten i riksdagen, däremot vill lämna en kommentar.

Den dåvarande borgerliga regeringen startade utredningen. I sak är samtliga riksdagspartier - förutom Sverigedemokraterna som tvekar - för att transpersoner ska inkluderas i lagen om hets emot folkgrupp samt att könsidentitet explicit ska omnämnas i straffskärpningsparagrafen för hatbrott. I riksdagsdebatten igår var det en talare som kommenterade den delen av betänkandet. Från Roger Haddads (fp) anförande.
Avslutningsvis vill Folkpartiet lyfta fram och kommentera vårt särskilda yttrande i betänkandet om transpersoner. Vi har under några år jobbat för att lagstiftningen kring hatbrott också ska inkludera transpersoner. Alliansen tillsatte i somras en utredning som bland annat ska se över om transpersoner ska inkluderas i lagen om helts mot folkgrupp och diskriminering, vilket inte sker i dag. Utredningen ska lämna sitt förslag i slutet av året. Mot bakgrund av detta vill vi i Folkpartiet ändå markera att vi bejakar och förordar en förändring för att stärka det straffrättsliga skyddet för transpersoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar