söndag 8 mars 2015

Sd vill tvinga katolska kyrkan och frikyrkliga samfund att viga frånskilda par.


Det här är den andra av tre bloggposter jag publicerar om riksdagsdebatten i onsdags om civilutskottets betänkande Familjerätt. Från reservation (alternativt förslag) 2 av Sverigedemokraterna.
Av Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja (2009:5) framgår att det finns tusentals muslimska kvinnor som lever i s.k. haltande äktenskap i Sverige, dvs. de är skilda enligt det svenska systemet men gifta enligt det muslimska. Kvinnorna är då alltså skilda enligt svensk lag, men fortfarande gifta enligt det muslimska systemet, vilket gör det omöjligt för dem att gifta om sig i det muslimska systemet. Därför anser vi att alla vigselförrättare, oavsett religion, bör ha en skyldighet att viga personer som är ogifta enligt svensk lag. Det är en uppgift för regeringen att utarbeta nödvändiga lagförslag och återkomma till riksdagen.
Att bekämpa reaktionära värderingar inom muslimska samfund (eller för delen inom Sverigedemokraterna) är viktigt och folk som följer min blogg vet att jag ofta gör just en sådan granskning. Men jag mailade Sverigedemokraterna om det betyder att partiet nu blivit för att religiösa samfund måste viga samkönade par för att få behålla den juridiska vigselrätten. Sverigedemokraterna Mikael Eskilandersson (bilden) kommenterade följande.
Som du kan läsa i motionen så handlar den om att trossamfund inte ska ha rätt att vägra att viga ogifta, med hänvisning till att de är gifta sedan tidigare. Du ska inte läsa in något annat i den motionen, för den berör inget annat och vi har inte avsett något annat när vi skrev motionen.
Sd var emot införandet av den könsneutrala äktenskapslagen.

Jag skulle i och för sig bli synnerligen förvånad om sd vore för att tvinga samfund med juridisk vigselrätt att viga samkönade par.  Inte ens jag är för en så radikal reform (på sikt är jag positiv till ett civilrättsligt system där bara borgerliga äktenskap är juridiskt giltiga och sedan får par och samfund frivilligt arrangera religiösa ceremonier om de vill). Sd var t.o.m emot att Sverige fick en könsneutral äktenskapslag 2009.

Men man kan faktiskt förvänta sig att folk från Sveriges tredje största parti har förmåga att formulera sig tydligt i yrkanden i riksdagen. För om majoriteten i riksdagen hade gett stöd åt motionen hade det varit just ett uppdrag till regeringen att återkomma med ett förslag om att religiösa samfund ska vara skyldiga att viga alla ogifta enligt svensk lag (och det är givetvis alla som har rätt att ingå borgerliga äktenskap och som inte är gifta, även samkönade par).

Samfund har rätt att vägra viga par.

Men om vi lämnar den språkliga delen är partiets nya attityd tydligen att samfund inte ska få vägra viga ett par därför att en eller båda parterna tidigare varit gifta och sedan genomgått skilsmässa enligt statens lagar. Idag gäller ett system där religiösa samfund har rätt att vägra viga ett par, oavsett orsak till vägran och trots det behålla den juridiska vigselrätten. Jag konstaterar att sd nu tydligen svängt när det gäller en del av sitt tidigare motstånd emot "vigseltvång", frånskilda par.

Hillevi Larsson (s) startade en diskussion i riksdagsdebatten i onsdags om sd verkligen är för att tvinga samfund att viga samkönade par. Mikael Eskilandersson (sd) hade tydliga problem att förklara vad partiet vill med sin motion.
Du påstår att vi får med en massa andra på köpet. Jag förstår inte riktigt. Menar du att Svenska kyrkan inte kan viga samkönade par? Det gör man ju. Jag hänger inte alls med på att vi skulle få väldigt många andra på köpet.....Jag förstår fortfarande inte. Svenska kyrkan viger ju samkönade par, så där finns det väl inget problem..... Samtidigt var ju Socialdemokraterna väldigt drivande i att Svenska kyrkan inte skulle ha rätt att säga nej till samkönade äktenskap. Där var det vi som tyckte att Svenska kyrkan själv skulle få välja. Jag sitter ju själv med vid kyrkomötet, och jag vet vilka frågor som Socialdemokraterna driver där. Att det skulle vara så långtgående i det här fallet har jag inte alls förståelse för.
Mikael Eskilandersson ljuger faktiskt här om vad som hände när Svenska kyrkan 2009 sa ja till att förrätta vigslar av samkönade par.

Även majoritet bland ombud som inte tillhörde någon partipolitisk grupp var för homovigslar.

1. Först vill jag förtydliga att det är ett ofog att tre riksdagspartier, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet ännu kandiderar i val inom Svenska kyrkan. De skulle givetvis aldrig som partier kandiderat till bostadsrätts- och idrottsföreningar. De borde omedelbart låta Svenska kyrkan slippa deras partipolitik.

2. Svenska kyrkan valde helt frivilligt på sitt kyrkomöte 2009 att besluta förrätta vigslar för samkönade par. Även bland de ombud som inte tillhörde någon partipolitisk grupp fanns det en majoritet för beslutet. Sd röstade emot förslaget men har efteråt accepterat det.

3. Sverigedemokraterna var emot den lag om könsneutrala äktenskapslag som tillät Svenska kyrkan och andra samfund, om de ville själva det, viga samkönade par juridiskt. Tvärtemot vad Mikael Eskilandersson var det alltså hans eget parti som inte ville ge samfunden rätt att välja om de juridiskt skulle viga samkönade par eller inte.

Det Eskilandersson ägnar sig är är ren historieförfalskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar