måndag 16 mars 2015

Sd ännu fixerade vid kärnfamiljen.När Sverigedemokraterna hösten 2010 lämnade sitt första budgetförslag i riksdagen fanns det med en formulering om att de tycker att skolor ska lära ut bl.a. "kärnfamiljens betydelse". Samma sak våren och hösten 2011. Men i partiets vår-budgetförslag 2012 hade de tagit bort det. Jag trodde, kanske något naivt, att de gjorde det som en medveten politisk handling, att inte fixera sig vid bara kärnfamiljen.

Men när jag idag googlat på riksdagens hemsida visar det sig att partiet återigen använt begreppet i varje höst-budgetförslag därefter. Inte nog med det. "Kärnfamiljens betydelse" är med även i sd.s utbildningspolitiska motioner från hösten 2013 och hösten 2014. Från det senare dokumentet.
Skolans roll är inte bara att vara kunskapsförmedlare utan till stor del också att förmedla en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige. Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemensamma normer, värderingar och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället. Skolan bör därför betona kärnfamiljens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etiken samt inte minst den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.
Positivt när det offentliga erbjuder stöd åt föräldrar som vill hålla ihop.

Om man ska betona kärnfamiljens betydelse, vad är det då man inte ska argumentera för? Att samkönade familjer är värda samma respekt som olikkönade? Det är givetvis inte något fel att bo i en kärnfamilj men det är en av flera familjetyper. Visst bör det offentliga erbjuda stöd åt de som är föräldrar till minderåriga barn och vill hålla ihop relationen. Men om det hade varit syftet med sd:s formulering hade de kunnat förklara det. Istället handlar det om att sd vill rangordna olika familjetyper.

Och vilka är de "gemensamma värderingarna"? Att alla har lika värde oavsett etnicitet? Att ett parti med ett halvnazistiskt ursprung resonerar om västerländsk humanism är något udda, det var nog inte "humanism" som de flesta människor associerade till när de mötte skinnskallar som var en central del av partiet i början på 1990-talet.

Kristendomen är importerad.

Begreppet "västerländsk humanism" är något komplicerat i sig, koloniseringen och förföljelsen av människor utanför Europa ökade dramatiskt så sent som i slutet på 1800-talet. Men sd har en poäng, "västerländsk humanism" kan man kalla den process som startade på allvar med upplysningsidealen i vissa delar av Europa på 1700-talet. Men fokus i den humanismen var att individer har okränkbara rättigheter och att det är viktigt att vara tolerant. Det är på tvärs mot det budskap som sd har om att sprida främlingsfientlighet och diskriminera HBT-personer.

Förresten är även kristendomen importerad. Från Mellanöstern. Hade det existerat några sd-politiker på 1000-talet hade de nog arbetat mot "den där främmande religionen där de galna kristna låtsas dricka någons (Jesus) blod vid riter. Bättre hålla kvar vid Oden och Tor som är anpassade för vår nordiska kultur".

Kärnfamiljen blev först på 1800-talet ideal i samhället. Fram till dess bodde ofta flera generationer tillsammans. När folk gifte sig var det främst något som handlade om ekonomiska relationer mellan släkter, inte om kärlek.

Sd-motionen kommer att behandlas i betänkandet (rapporten) Skolväsendet som utbildningsutskottet ska lämna 16 april. Debatt och omröstning i riksdagen i sin helhet om betänkandet blir det 23 april

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar