lördag 21 mars 2015

Regeringen planerar (möjligen) utredning om informationsplikten för hiv-positiva.


För några veckor sedan skickade jag ett mail till regeringskansliet om informationsplikten för hiv-positiva.
Den lag som tvingar hiv-positiva att berätta om sin sjukdom före sexuella kontakter, även om de tillämpar säkrare sex, bör avskaffas. För mig har det här varit en svår fråga. Jag har lyssnat på debatten från båda håll och har i flera år argumenterat för att en utredning så snabbt som möjligt ska startas om informationsplikten ska vara kvar eller inte. I Västeuropa är det bara Sverige och Norge som har den här typen av lagar. Det betyder givetvis inte att det måste vara fel men att det är inte givet att ett demokratiskt land ska ha informationsplikt för hiv-positiva. Till sist handlar det här om när staten ska reglera människors privata relationer. Det finns många saker som jag som tycker är oetiska utan att de för den skull bör vara juridiskt straffbara. Vi har alla ett ansvar att bekämpa spridningen av hiv. Även vi som är hiv-negativa. Dessbättre finns det det nu en majoritet i riksdagen för att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sedan flera år varit för det och 2014 meddelade Folkpartiet att de "i princip" också är positiva till det men att en utredning bör göras först. Moderaternas attityd är idag "möjligen" till reformen medan Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill behålla informationsplikten för hiv-positiva.

Planerar regeringen att 2015 starta en utredning om att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva?
Morgan Eklund (s), politiskt sakkunnig inom socialdepartementet har därefter mailat följande.
Det pågår ett analysarbete på Socialdepartementet utifrån den kritik som har funnits mot nuvarande regler och praxis. Därefter ska vi ta ställning till hur vi avser att gå vidare. Besked om detta borde kunna ges innan sommaren.
Jag mailade tillbaka följande.
Det är bra att ni i alla fall startat processen. Med den nya s-mp-regeringen finns det en möjlighet att få en utredning på plats 2015 (vilket inte var möjligt med tidigare regering eftersom partierna var oense i sak) och jag hoppas det blir så också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar