söndag 1 mars 2015

Liberaler för jämställdhet behövs. Även 2015.Om man summerar medel av opinionsmätningar för februari får Folkpartiet igen en lägre nivå - 4,7 %. Det har startats en debatt om partiet kommer vara kvar i riksdagen efter valet 2018 (vilket jag dock tror de kommer att vara men situationen för partiet är onekligen allvarlig).

Den här bloggen är partipolitisk obunden och jag tar inte ställning för eller emot partier. Men jag vill ge ett historiskt perspektiv. Om man skulle sammanfatta Folkpartiet (och dess föregångares) betydelse historiskt hade säkert kampen för allmän och lika rösträtt hamnat på första plats. Så är det bara. Liberaler var tillsammans med sossar helt avgörande för att Sverige blev en demokrati. Skolan som fp idag främst associeras med skulle hamna först på en tredjeplats. Vilket område hade hamnat på andraplatsen?

Vilket parti som är mest engagerat för jämställdhet.

Om någon idag skulle gå fram till dig och fråga vilket svenskt parti som främst är engagerat för jämställdhet hade du nog svarat Feministiskt initiativ eller möjligen Vänsterpartiet (oavsett vad du tycker om partiernas politik i sak).

Hade någon gått fram till människor i början av 1960-talet hade det blivit annorlunda kommentarer. Många hade säkert svarat "vet ej" eller "har inte hört något om det från partierna". Men typiska kommentarer hade varit sådana som de här.

Ung liberal kvinna "Folkpartiet, det var därför jag röstade på dem i förra valet, även vi kvinnor klarar faktiskt av att jobba även om en del vill vi bara ska vara hemma"
Äldre konservativ man "Det är väl den där Ohlin (Bertil Ohlin, dåvarande ordförande i fp) och hans parti, Folkpartiet, men jag tycker det är galet om jag ska vara ärlig. Vi är skapta olika. Jag tycker om en del hos Folkpartiet men inte det där"

Fp pressade dåvarande s-regeringen.

Inför valet 1960 hade Folkpartiet som främsta valparoll "Rättvisa åt kvinnorna" (kolla bilden till den här bloggposten, den är dock inför kommunalvalet 1962). Det var förmodligen första gången ett politiskt parti i Västeuropa, och säkert första gången ett borgerligt parti gjorde det, hade jämställdhet som främsta tema i en valkampanj. Folkpartiet hade då ca 17-18 % i stöd. På 1960-talet skulle fp pressa Socialdemokraterna som generellt var konservativa då när det gäller jämställdhet. Det har säkert bidragit till att Sverige blev ett av de första länderna i världen där jämställdhet så småningom blev officiell norm. Visst fick s-regeringen kritik också från Sveriges kommunistiska parti (idag v, ett parti som då nära samarbetade med kommunistdiktaturer) som redan på 1950-talet var tydligt engagerade för jämställdhet. Men att den kom även ifrån ett etablerat borgerligt parti ökade pressen betydligt på Socialdemokraterna.

Patriarkala strukturer finns ännu.

I Sverige 2015 finns det ännu patriarkala strukturer. Inte lika tydliga som 1960 tack och lov. Mycket har hänt till det bättre sedan dess. Men ännu är 5 av 7 bland ordföranden i riksdagspartier män (förutom mp som har en man och en kvinna som språkrör). Bland folk som är VD i svenska börsnoterade bolag är ca 95 % män. Kvinnor tjänar ännu mindre som grupp än män även när man tar hänsyn till faktorer som ansvarsnivå. Näthatet finns emot både män och kvinnor. Men när det drabbar kvinnor blir det betydligt oftare sexualiserat. "Jävla fitta" blir inte sällan kommentaren, få skriver "jävla kuk" till män.

Sverige kan nog klara sig även om Folkpartiet (mot förmodan) försvinner från riksdagen 2018. Men ska kampen emot patriarkala strukturer nå verkliga resultat behövs liberaler (majoriteten av svenska liberaler sympatiserar idag med andra partier än fp är viktigt att förtydliga) som prioriterar jämställdhet. Det visar historien.


Uppdatering 1.

Införande av en tredje "pappamånad"

2013 kommenterade jag i en bloggpost att jag tagit ställning för en "tredje pappamånad".
.... - Jag har alltid varit principiell motståndare emot kvotering och är det ännu. Men debatten om föräldraförsäkring kan inte avfärdas bara som en kvoteringsdebatt. Vad det handlar om är ifall statliga ersättningar ska bidra till att upprätthålla patriarkala strukturer. Mot det står det berättigade intresset för familjer att själva ha valfriheten att fördela föräldraledigheten. Den sneda fördelningen av föräldraledigheten bidrar dock till att unga kvinnor får svårare att få jobb än unga män i samma situation p.g.a. arbetsgivarnas förväntningar. Vi kan konstatera att jämställdhetsbonus och andra åtgärder jag gett stöd haft relativt marginell effekt. Det som verkligen påverkat är när det blivit fler s.k. pappamånader i föräldraförsäkringen.....

- Jag beklagar att jag måste ta det här ställningstagandet. Varje ny öronmärkt månad i föräldraförsäkringen inskränker valfriheten som jag värnar, låt oss vara ärliga om det.. Men jag gillar också jämställdhet och att unga killar och tjejer ska få samma chanser....
S-mp-regeringen har aviserat de planerar 2015 att lämna ett förslag om en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. Folkpartiet har meddelat att de kommer att stödja det.


Uppdatering 2.

Årliga lönekartläggningar.

Arbetsmarknadsutskottet i riksdagen har 19 februari lämnat sitt betänkande (rapport) Jämställdhet och åtgärder emot diskriminering. Från det dokumentet
Utskottet uppmärksammar vidare att regeringen i re­­­g­eringsförklaringen har framhållit att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska och att lönekartläggningar därför ska genomföras varje år.
Förra mandatperioden beslutade en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna (!) och Vänsterpartiet att regeringen borde återkomma med förslag om att arbetsgivare med fler än 10 anställda ska vara skyldiga att ta fram lönekartläggningar om jämställdhet varje år. Så hade det varit tidigare men den dåvarande borgerliga regeringen beslutade att från och med 2009 skulle skyldigheten bara gälla för företag med fler än 25 anställda och vart tredje år. Jag vill förklara att jag stödde Alliansregeringens förslag då i syfte förenkla för mindre företag.

Men där har jag svängt. Utvecklingen när det gäller skillnad i medel mellan mäns och kvinnors löner har precis som tidigare gått så långsamt framåt att den tidigare lagen enligt mig bör återinföras. Och när man granskar betänkandet från arbetsmarknadsutskottet kan man konstatera att Folkpartiet stödjer det, Centerpartiet är negativt medan Moderaterna och Kristdemokraterna inte explicit tar ställning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar