fredag 6 mars 2015

Polisen ska starta hatbrottsenhet i Göteborg.

 

I onsdags lämnade Polismyndigheten sin rapport om hatbrott. Uppdraget gavs av den tidigare borgerliga regeringen mars 2014. Granskar man dokumentet finns där egentligen inga dramatiska nyheter men det var nog inte väntat heller. Snarare är det själva processen som varit viktig. Många människor inom rättsväsendet har blivit kontaktade om hur de jobbar för att bekämpa hatbrott. Från rapporten.
Det har dock funnits särskilt utpekade utredningsgrupper med hatbrottsfokus i Stockholm och Malmö, s.k. hatbrottsgrupper.... Brå har jämfört kvalitén på utredningarna som upprättas i Stockholm och Malmö med övriga delar av landet. Av inspektionsrapporten framgår att hatbrottsgruppernas existens påverkat utredningsresultaten och kvaliteten på anmälningarna i positiv riktning....  I de tre storstadsregionerna ska det inrättas hatbrottsgrupper som bl.a. ska ansvara för kompetensstöd, samordning, brottsofferstöd och uppföljning till hela regionen. I övriga polisregioner ska det finnas förmåga att lösa motsvarande uppgifter.
Det planeras alltså inrättas en hatbrottsenhet även i Göteborg. Men också hatbrottsenheterna i Stockholm och Malmö ska få förstärkta ekonomiska resurser. För att förbättra dialogen med människor från olika grupper kommer det startas ett samrådsforum.
Vidare föreslås att den nationella operativa avdelningen och utvecklingsavdelningen inom polisen inrättar ett samrådsforum för bekämpandet av hatbrott, där företrädare för riksorganisationerna för brottsutsatta grupper kan träffa företrädare för myndigheterna inom rättsväsendet.

Uppdatering 1.

RFSL kritiserar bristen på skyddade boenden för män och transpersoner.


HBTQ-föreningen RFSL har lämnat en kommentar om hatbrottsutredningen.
RFSL har över en lång tid drivit att en handlingsplan mot hatbrott, hedersrelaterade brott och brott i nära relationer borde tas fram. Fler skyddade boenden som är öppna för män och transpersoner måste etableras och långsiktig finansiering av RFSL:s brottsofferjour måste säkerställas.
RFSL publicerade 2013 rapporten Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras.Från den.
..... RFSL.s undersökningar visar tydligt att det finns en utbredd misstro mot de myndigheter som har i uppgift att utreda brott mot hbtq-personer och stötta brottsoffer.... RFSL anser att kommunala verksamheter måste kunna erbjuda professionellt stöd och behandling för alla våldsutsatta personer oavsett sexuell läggning och könsidentitet. RFSL anser att kommunerna måste ta sitt ansvar när det gäller att erbjuda skyddat boende till alla våldsutsatta personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Behovet gäller särskilt skydd för män och transpersoner..... RFSL anser att kompetensen att möta sexualbrottsutsatta hbtq-personer, särskilt män och transpersoner, är idag under all kritik.... RFSL menar att kommunerna måste utveckla behandlingsprogram för våldsutövande hbtq-personer....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar