onsdag 5 november 2014

Skamligt att svenska myndigheter igen och igen diskriminerar transpersoner.


Återigen kan vi konstatera att det är svenska domstolar som flyttar fram transpersoners mänskliga rättigheter när svenska myndigheter (och ibland även politiker) inte tar sitt ansvar.

RFSL berättar om det här ärendet.
I ett domstolsutslag meddelat den 30 oktober finner Förvaltningsrätten i Göteborg att Skatteverket gjorde fel när de vägrade en man som bytt juridiskt kön att få registreras som sitt barns far. Mannen födde barnet när han fortfarande var en juridisk kvinna, och registrerades då som barnets mor. Sedan mannen bytt juridiskt kön ville han få betecknas som sitt barns far, men fick avslag på detta av Skatteverket.
Det positiva är givetvis att Sveriges rättsväsende idag ofta tar mänskliga rättigheter för HBTQ-personer på allvar i flera viktigt principiella ärenden.

Det negativa är att transpersoner tvingas genomgå en ofta påfrestande rättsprocess.

Jag är ganska luttrad när det gäller att konservativa attityder funnits inom myndigheter i relationer till lagar. Men när det gäller rättigheter för bögar och flator har det ofta fungerat hyfsat. Dock häpnar jag iland inför en del nyheter som rör just transpersoner. Just där tycks okunskapen ibland vara förfärlig. Jag fattar ju att utvecklingen och värderingsskiftet i samhället gått snabbt när det gäller transpersoner senaste 10 åren. Att alla inte känslomässigt hänger med kan jag ha en viss acceptans för. Men är man ansvarig på en myndighet har man faktiskt att tillämpa de lagar som gäller i Sverige.

Att transpersoner ska behöva gå till domstol - igen och igen - för att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda är faktiskt inte annat än skamligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar