tisdag 25 november 2014

Några HBTQ-notiser från riksdagen.


Driver man en blogg måste man alltid göra en prioritering. Vad har ett nyhetsvärde? Det här är notiser som inte skulle förtjäna en egen bloggpost eller komma med i mitt HBT-nyhetsbrev för den delen. Men jag vet en del av er är intresserade även av sådana här notiser. Allt i HBTQ-politiken handlar inte om en storslagen middag. Här får ni istället ett "Swedish smorgasbord" med notiser. :-)

Sd för att utreda behovet av jourer för HBT-personer.

Sverigedemokraterna har lämnat sitt budgetalternativ i sin helhet. Från dokumentet.
Sverigedemokraterna vill öka stödet till landets kvinnojourer som idag till stora delar drivs helt och hållet ideellt. Vi vill även låta utreda behovet av särskilda jourer för andra grupper, exempelvis HBT-personer och för män.
Det är första gången sd i ett budgetförslag har med HBT-rättigheter som något positivt i sig. Tidigare har de haft med formuleringar om att ingen ska bli diskriminerad p.g.a. sexuell läggning, kön och etnicitet men då har det varit som argument emot projekt som varit riktade för att nya invandrare ska få jobb. Sd:s trovärdighet är dock sådär. Av riksdagens 8 partier är 7 partier för att transpersoner ska få samma juridiska skydd emot hets och hatbrott som bl.a. homosexuella, svarta, judar, muslimer etc redan har. Bara sd tvekar ännu om reformerna bör genomföras.

V vill förtydliga lagarna om asyl för HBT-personer.

Från Vänsterpartiets reservation (alternativa förslag).
Regeringen bör också återkomma med lagförslag som förtydligar sambandet mellan skälen för förföljelse och avsaknad av skydd mot förföljelse av hbt-flyktingar samt lagförslag som förtydligar att könsidentitet och könsuttryck kan ligga till grund för flyktingskap.
Utrikesministern beredd att resonera om en specialrapportör i FN om HBT-rättigheter.

Birgitta Ohlsson (fp), tidigare EU-minister, har ställt en fråga till utrikesminister Margot Wallström (s) om regeringen vill jobba inom FN för en specialrapportör om HBT-rättigheter. Från Wallströms svar.
.... Ett arbete för att stärka hbtq-personers rättigheter pågår i flera internationella forum, inte minst FN, EU och Europarådet. FN:s råd för mänskliga rättigheter antog i september i år en hbt-resolution för andra gången någonsin, med starkare stöd än tidigare (2011). Samtidigt är hbtq-frågan kontroversiell och splittrar ofta det internationella samfundet. I flera länder införs diskriminerande lagstiftning och situationen för enskilda individer blir allt svårare, även för MR-försvarare och civila samhället som vågar stå upp för hbtq-personers rättigheter. Den svenska politiken för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter ligger fast. Sverige kommer att vara fortsatt aktiv i hbtq-frågan i nära samverkan med civila samhället. I detta sammanhang diskuteras även frågan om en specialrapportör för hbtq-frågor.
Regeringen planerar lämna förslag inseminationer för ensamstående kvinnor.

Barbro Westerholm, Folkpartiets HBT-politiske talesperson, har ställt en fråga till justitieminister Morgan Johansson (s) om när regeringen planerar lämna ett förslag om att tillåta ensamstående kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Från Johanssons svar.
.... Frågan om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor är prioriterad för regeringen. Jag delar Barbro Westerholms uppfattning att det är önskvärt med ett så snart ikraftträdande som möjligt och avser därför att återkomma med en proposition före sommaren 2015.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar