måndag 10 november 2014

Alliansens budgetförslag HBTQ--vänligare än regeringens.Ett politiskt block där Kristdemokraterna är med har idag lämnat ett HBT-vänligare budgetförslag än ett annat politiskt alternativ där Miljöpartiet och Vänsterpartiet är några av partierna. Det hade jag aldrig trott varit möjligt för 10 år sedan. För det förtjänar Alliansen beröm och s, mp och v kritik.

Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna) har idag lämnat sitt alternativa budgetförslag

Från sid 4.
Vi välkomnar också att det växer fram alternativ, såsom äldreboenden med inriktning på särskilda diagnoser, språkgrupper eller med HBTQ - kompetens.
Från sid 77.
Unga HBTQ - personer ska kunna delta i idrotts - och föreningsliv utan att möta fördomar och diskriminering
Från sid 80.
Sverige ska i internationella sammanhang arbeta för att värna utsatta minoriteter. Alla människors lika värde är fundamentalt och yttrande - och religionsfrihet är centralt för ett öppet och fritt samhälle. Sverige ska fortsätta att bekämpa all form av diskriminering. Jämställdhet och kvinnors lika rättigheter är en av våra viktigaste demokratiska utmaningar. Detsamma gäller HBTQ - personers rättigheter v arhelst de ifrågasätts.
HBTQ-vänligaste budgetförslaget hittills.

Det här är det mest omfattande om HBTQ-rättigheter som lämnats i något svenskt budgetförslag hittills.

Regeringens budgetförslag (med stöd av v) hade inte med något som helst om HBTQ-rättigheter. Inte nog med det. Socialdemokraterna svek sitt vallöfte om 3 miljoner kronor extra till HBTQ-föreningar, något både jag och RFSL kritiserat. Även Miljöpartiet ville december 2013 ökat stödet till HBTQ-föreningar med 3 miljoner. Även de har svikit sitt löfte.

S-mp-v vill också minska anslagen emot diskriminering närmaste åren och där får de tyvärr tydligen stöd av Alliansen som inte heller lovar mer pengar till HBTQ-föreningar.

I rättvisans namn ska förtydligas att ingen regering hittills, inte heller borgerliga regeringen 2006-2014, haft med HBTQ-rättigheter i sitt huvudbudgetförslag. I budgetförslagen från hösten 2012 och 2013 var det bara Miljöpartiet som hade med HBTQ-rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar