måndag 10 november 2014

Sd helomvänder och vill ge RFSL statsbidrag.


Sverigedemokraterna vill precis som tidigare att DO (Diskrimineringsombudsmannen) ska avskaffas. Däremot gör partiet en helomvändning när det gäller budgetposten åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. Tidigare ville de som ensamt riksdagsparti avskaffa den. Nu är de för att behålla den på samma nivå som regeringen (i samarbete med Vänsterpartiet) lämnat förslag om, ca 39 miljoner kronor för 2015. Det avslöjar Sverigedemokraterna i sin budgetmotion om utgiftsområde 13 integration och jämställdhet.

Från regeringens budgetförslag om vad pengarna ska användas till.
Anslaget får användas för utgifter för insatser mot diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi och liknande former av intolerans samt för att främja lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck samt till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering och verksamheter som arbetar för att motverka rasism och liknande former av intolerans.
2014 fick HBTQ-föreningar tillsammans 7,3 miljoner i statsbidrag varav 4,3 miljoner tilldelades RFSL. Socialdemokratiska Hbts, Sveriges förenade HBTQ-studenter, transföreningen FPEs, kristna EKHO och Öppna moderater delade på övriga 3 miljoner.

Man kan ju bara spekulera i varför sd nu helomvänder om åtgärder emot rasism och diskriminering. Mitt tips är att de inte handlar om att de plötsligt blivit engagerade för kampen emot diskriminering. Däremot konstaterar att det inte är en politisk konflikt de vinner på, att vilja ta bort pengar från föreningar som jobbar emot HBTQ-fientlighet, rasism och diskriminering.

Trots den här svängningen är sd ännu ett HBTQ-negativt parti.

De vill alltså ta bort DO och därmed tvinga folk som blivit diskriminerade att på egen bekostnad rättsligt driva sina ärenden utan råd och stöd från DO. Regeringens budgetförslag för DO är för 2015 98 miljoner.

Sverigedemokraterna vill ännu avskaffa nuvarande jämlika lagar för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner (förutom närståendeadoptioner) och inseminationer.

För något år sedan avskaffade riksdagen tvångssterilisering för transsexuella för att få byta kön juridiskt. Samt att tillåta transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar. Sd är ännu principiellt emot de båda reformerna även om partiet idag inte vill avskaffa dem.

Bland riksdagspartierna har sd den sämsta HBTQ-politiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar